3 Νοε 2019

Νυν υπέρ πάντων ο αγών


28 Οκτωβρίου 2

Νυν υπέρ πάντων ο αγών
Η ιδεολογικοποίηση του ελληνικού φρονήματος καθώς και του έθνους, συνιστά μίαν μορφήν έμμεσης προπαγάνδας η οποία καλλιεργείται από τους ετεροκατευθυνόμενους υπερεθενικούς μηχανισμούς, κατά του Ελληνισμού όπως ενδεικτικώς ο Μπολσεβικισμός, ο οποίος, αυθαίρετα υπάγει την ερμηνεία  του κόσμου και νοηματοδοτεί αντιεπιστημονικά κάθε έκφανση και πτυχή του κοινωνικού βίου δια οικονομικών κριτηρίων.
Άρα λοιπόν, τηρουμένων των αναλογιών η «αυθεντία» της αριστεράς, καταλύοντας την κοινή λογική και αναιρώντας τις πραγματικές θυσίες των Ελλήνων πολιτών, όπως επίσης καταστρατηγώντας το ηχηρό επαναστατικό εθνικό όχι του Ιωάννη Μεταξά, επιχειρεί να διαστρεβλώσει τα  συμβεβηκότα, κιβδηλοποιώντας την αλήθεια και παραχαράσσοντας την αντικειμενική πραγματικότητα.

Το ιστορικό «Όχι» άρθρωσε ρητώς και απεριφράστως ο Ιωάννης Μεταξάς, ενεργώντας υπέρ του έθνους, όντας κυβερνήτης της Ελλάδας και ιδρυτής της 4ης Αυγούστου.
 Ως εκ τούτου λοιπόν αναντιρρήτως και αιτιωδώς συνάγεται ότι ουδείς λαός, απεφάνθη περί αυτού συντεταγμένα, όπως αναληθώς διαδίδει η μεθοδευμένη προπαγάνδα των κομμουνιστών.
Κατά συνέπεια λοιπόν, ο επάρατος ανθελληνικός μπολσεβικισμός, ηττάται κατά κράτος πλειστάκις, από την ίδια τη πραγματικότητα, καίπερ, μάχεται να σφετερισθεί ανιέρως τους αγώνες των πατριωτών.
Οι έλληνες πολέμησαν δια την πατρίδα, υπέρ βωμών και εστιών, υπέρ των Ιερών και Οσίων του Γένους των, όπως επαξίως έπραξαν δεόντως, εις το πεδίο των μαχών και οι άξιοι προγόνοί των.
Η αισχρή προπαγάνδα της χρεοκοπημένης αριστεράς, εις επίτασιν της υπερεκχειλιζούσης και ανιάτου ευήθειας η οποία την κατατρύχει, διατείνεται ότι ο Έλλην πολέμησε δήθεν « κατά του Φασισμού».
Διαρκούσης της μάχης, ο στόχος είναι η προάσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας και μόνον, της πατρίδος, της εστίας και του Γένους, όπως εύγλωττα ορίζεται εις την κάτωθι υπ. αριθ. 350/2011 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η έννοια του έθνους:
 «Η νομιμοποίησης της κρατικής εξουσίας βασίζεται μεν στην βούληση του λαού, αλλά υπάρχει και ασκείται προς το συμφέρον του έθνους, οντότητας υπερβαίνουσας χρονικά την εν ζωή κοινότητα των ανθρώπων και τα γεωγραφικά όρια του Ελληνικού Κράτους. Τούτο δε, διότι το έθνος αναφέρεται τόσο στις παρελθούσες όσο και στις μέλλουσες γενεές, τα συμφέροντα των οποίων πρέπει να υπηρετεί η κρατική πολιτική, απαρτίζεται δε και από τους Έλληνες της διασποράς. Ο Συνταγματικός Νομοθέτης μεριμνά για την συνέχεια του Έθνους επιτάσσοντας στον απλό νομοθέτη να οργανώνει εκπαίδευση, η οποία μεταξύ άλλων, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής συνειδήσεως και να προβλέπει και να συντηρεί κοινωνικό δίκτυο υποστηρίξεως της οικογένειας, ως θεμέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του έθνους»
Ως εκ τούτου λοιπόν, το έθνος έχων οντολογική διάσταση και εγχαράσσων, ως δεσπόζουσα αξία την αρετή της ελευθερίας της θυσίας για την κοινότητα, εξ ορισμού τίθεται εις τον αντίποδα του ατομοκεντρισμού, εξ αυτού του λόγου, η εθνική συνείδηση, συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο για την διατήρηση και εξέλιξη ενός έθνους στους αιώνες, διότι συγκεφαλαιώνει αρμονικά και ουσιαστικά ένα διαχρονικό πλέγμα πατροπαράδοτων αξιών, όπως ο Ηρόδοτος ανέφερε ορισμένως: α) το όμαιμον, β) το ομόθρησκον, γ) ομόγλωσσον
Εν κατακλείδι, (το αντίθετο θα ήτο παράλειψις), το ως άνω κείμενο πρεσβεύει την αλήθεια και τα ιδεώδη τα οποία πίστευε και εξέτρεφε εντός της  καρδιάς του και της ψυχής του, ο αδίκως πλην ηρωικώς πεσών, εν Χριστώ αδελφός και συναγωνιστής Κωνσταντίνος Κατσίφας, ο οποίος θυσίασε εις την κυριολεξία τη ζωή του, σφραγίζοντας με τις ρανίδες του αίματος του, τον αγώνα για την ελευθερία για τις «λησμονημένες» πατρίδες, δια την Βόρεια ήπειρο, την γη Ελληνική.
Ο νέος αυτός ήρωας μαρτύρησε δια τα ιδανικά του έθνους, απαθανατίζων εαυτόν, εις την αιωνιότητα_ Κατσίφα  Ζεις-Εσύ μας οδηγείς –Του Ανδρειωμένου ο Θάνατος-θάνατος Δεν Λογιέται_, Το γε νυν έχον –Νυν, εν παντί και πάντοτε και Υπέρ Πάντων ο Αγών-Ζήτω το Έθνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com