15 Νοε 2019

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 15.11.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ ΑΠΟ ΧΕΙΛΗ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ. Προκαθήμενος: Νομίζει ὁ Ἱερώνυμος ὅτι θὰ τὸν ἀκολουθήσω; Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης.
ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑΝ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΚΥΡΙΟΥ.
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΩΣ ΑΔΕΛΦΙΚΗ ΥΠΟΜΝΗΣΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΥΜΩΝ. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Διευθυντοῦ Συντάξεως Ὀρθοδόξου Τύπου.
ΞΕΝΟΙ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ, ΥΠΕΡ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ.

«Σεβ. Ἀμερικῆς, θέτετε τὸν ἑαυτόν σας ἐκτὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Ἐπιστολὴ τοῦ Ἀρχ/του π. Κυρίλλου Κωστοπούλου.
«Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν ἔπρεπεν Ἀρχιερεύς». Τοῦ κ. Παναγιώτου Ἀθανασίου.
Στηρίζουν τὸ Αὐτοκέφαλον μὲ ἀντικρουομένας ἀπόψεις περὶ ἐφαρμογῆς τῶν Ἱ. Κανόνων. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
Κεφαλὴ τῆς ἐπὶ γῆς Ἐκκλησίας ὁ Κωνσταντινουπόλεως; Ὑπὸ κ. Νικολάου Μάννη, ἐκπαιδευτικοῦ.
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ... ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΣ; Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.
Πρόγραμμα Σεξουαλικῆς Ἀγωγῆς εἰς Νηπιαγωγεῖα.
Τὸ αὐτοκέφαλον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀδιαπραγμάτευτον. Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γάτος.
Ἄξιοι καὶ ἀνάξιοι κληρικοί. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου: Δὲν μνημονεύω τὸν Ἐπιφάνιον.
«Λέμε ΟΧΙ στὴν ἀποχριστιανοποίηση τῆς κοινωνίας μας!»
Οἱ Ἱεράρχαι δὲν συνεζήτησαν περὶ τῆς οὐσίας τοῦ «Οὐκρανικοῦ», ἀλλὰ περὶ τῆς «ἡγεμονίας».
Τί ἕπεται μετὰ τὴν πτῶσιν τοῦ «ὀχυροῦ τῆς Ὀρθοδοξίας»; Τοῦ κ. Κυρὶλ Ἀλεξάντροφ.
Αἱ ΗΠΑ καὶ ἡ περιουσία τοῦ Μαυροβουνίου.
Αἱ μελαναὶ γραφίδες τῶν δημοσιογράφων ποὺ διαστρέφουν τὰ γεγονότα.
Ὁμιλία περὶ τοῦ Ἄφρονος Πλουσίου καὶ περὶ πλεονεξίας. Κυρικὴ Θ΄ Λουκᾶ (Λουκ. ιβ΄ 16-21). Ἠλία Μηνιάτη Ἐπισκόπου Κερνίκης καὶ Καλαβρύτων.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com