6 Σεπ 2019

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 6.9.19 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
ΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΩΝ- ΣΛΑΒΟΦΩΝΩΝ. Ὁ γλαυκός «Βόσπορος» μετηλλάγη εἰς «Μαύρην Θάλασσαν». Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεύς Μακρυγιάννης.
Ὁ Γ. Γ. Θρησκευμάτων ὑπερασπιστής τῆς πολιτικῆς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Γράφει ὁ κ. Σταῦρος Ἀβαγιάννης, ΜΑ Θεολογίας, Ὑπ/ντὴς ΙΕΚ Γλυφάδας.
Ἡ ἐκκλησιαστικὴ περιουσία εἶναι τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν πτωχῶν. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.

Ἀφροσύνη καὶ παραφροσύνη ἡ ἀναγνώρισις τῆς ψευδοεκκλησίας τῶν σχισματικῶν. Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Ἐκδότου.
Εἴμεθα εἰς ἀδιέξοδον; Ἡ ὀγδόη λύσις! Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
Ὁ ἐκβιαστικὸς τρόπος ἐκζητήσεως Αὐτοκεφαλίας κατήντησεν ἀντιεκκλησιαστικὸς “θεσμός”. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
Δὲν ἔχουν ἱερωσύνην! Τοῦ Πρωθιερέως Νικολάου Ντανίλεβιτς, Ἀν. Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας (Πατριαρχεῖον Μόσχας).
Ἡ σιβυλλικὴ ἀπόφασις τῆς Δ.Ι.Σ.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἀσκητική. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Διάλογος μετὰ πρωτειομανοῦς. Ἡ Ζηζιούλιος ἀπόκλισις ἐκ τῆς Πατερικῆς Παραδόσεως. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ ἰατροῦ, Δρος Πανεπ. Γένοβας, Ὑπευθ. τμήματος Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς τῆς Alliance Medical Γένοβας, Πανεπ. Ρώμης Tor Vergata.
Ἐκκλησία, Ἔθνος καὶ Πατρίς: Ἑρμηνεῖαι καὶ παρερμηνεῖαι. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου.
Περὶ ἑνὸς ἀτόπου δημοσιεύματος. Τοῦ κ. Ἰωάννου Παλαμήδη, θεολόγου.
Σιγησάτω πᾶσα σάρξ... Τῆς κ. Θεοδώρας Σίγμα.
Λόγος περὶ τοῦ συμβόλου τοῦ Σταυροῦ, τῆς ἀγάπης καὶ τῶν καρπῶν ἐκ τῆς θείας μελέτης. Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως (Ἰω. γ΄ 13-17). Νικηφόρου Θεοτόκη, Ἀρχιεπισκόπου Ἀστραχανίου Σταυρουπόλεως καὶ Χερσῶνος.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com