20 Ιουλ 2018

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 20.7.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
ΜΕ ΕΚΘΡΟΝΙΣΙΝ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ: Μεγάλη Δύναμις ἐπεδίωξε τὴν ἀποπομπὴν Μητροπολίτου τῆς Ἑλλάδος! Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.
ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ ΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑΙ ΛΕΣΧΑΙ, ΔΙΟΤΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ. Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου.

π. Ἐπιφάνιος: «Θά ἔχουμε τόν Θεολόγο στὴν Κεχαριτωμένη πού εἶναι ἅγιος». 22 ἔτη (31.07.1996) ἀπὸ τὴν κοίμησιν τοῦ μακαριστοῦ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ Μητρ. Λαρίσης Θεολόγου. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱεροθέου Ἀργύρη, ἱεροκήρυκος.
Η ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΣΚΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΝ; Ἡ Κυβέρνησις ὑπαιτία τῆς ἠθικῆς καταπτώσεως. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
«Ὁ ρόλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου εἶναι βλαπτικὸς πλέον διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν». Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου.
Ὡραιοποιοῦν τήν πλάνην, ὅπως οἱ Ψευδοπροφῆται. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Γ. Μύρου, Δρ Θ.
Κύριε Κουρουμπλῆ, εἶσθε πειθήνιον ὄργανον τῆς Εὐρώπης; Γράφει ὁ Μοναχός Νικόλαος Ἁγιορείτης.
Ἀναμένομεν τὴν θείαν Δίκην; Τοῦ κ. Παναγιώτου Ἀθανασίου.
Ἀδίκως συκοφαντεῖται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου. Τοῦ Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
Ἀπίστευτοι αἱ ἀποκαλύψεις τοῦ π. Ἀβερκίου διὰ τὸν πνευματισμόν!
Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ὡς ἀνανεωτὴς τῆς Ὀρθοδόξου Διδασκαλίας.
Ὑποχρέωσις τοῦ Ὑπουργοῦ ἡ νομιμότης!
Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου (Ματθ. ιδ΄ 14-22). Λόγος εἰς τοὺς ἐκ πέντε ἄρτων τραφέντας πεντακισχιλίους. Ἁγίου Βασιλείου Ἐπισκόπου Σελευκείας.
«Οἱ Ρῶσοι κατάσκοποι, ἡ προδοσία τῆς Μακεδονίας καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος».
Ὑπόμνημα ἕξι Καθηγητῶν πρὸς τὴν ΔΙΣ διὰ τὸ Filioque.
Ἄλλος ὁ σπείρων, ἄλλος ὁ θερίζων.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com