13 Ιουλ 2018

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 13.7.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
ΘΑΥΜΑΣΑΤΕ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΝΑ ΕΚΠΟΛΙΤΙΖΗ ΛΑΟΥΣ. Τὰ Σκόπια δὲν εἶναι ὥριμα, γιὰ νὰ ἀρθῇ τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Σχίσμα! Τοῦ Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ, ἐκ τοῦ ἀσκητηρίου τοῦ Φιλαδέλφου ἐν Ἁγίῳ Ὄρει.

Τριπλὸς διχασμὸς διπροσώπων πολιτικῶν. Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης.
Ἄνομοι διχάζουν τήν ψυχήν τοῦ Ἔθνους.
Ἡ σχέσις τῶν τεσσάρων «Π». Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.
Σεβ. Μαντινείας: «Μᾶς ἐξαπάτησαν».
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ!». Τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου.
Ἡ ἄλλη πολιτικὴ ὡς μετάληψις ἁγιότητος.
Μνήμη ἑνὸς λησμονημένου Ἁγίου.
Ὑφίστανται οἱ διακριτοὶ ρόλοι! Ποία ἡ ἔννοια τοῦ “χωρισμοῦ’’; Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
Συγχαίρομεν τήν Ἱ. Σύνοδον τῆς Κρήτης διά τό «Μακεδονικόν».
Ὑπεστήριξαν τὴν οὐνίαν καὶ συνεκάλυψαν τὴν παιδοφθορίαν οἱ Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως καὶ Ἀλεξανδρείας εἰς τὸ Μπάρι;
Μαθητεία εἰς τόν π. Γεώργιον Φλωρόφσκυ. ΣΥΜΦΩΝΕΙ Ο π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΠΕΡΓΑΜΟΥ; «Ἡ Ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑµᾶς».
Ὅταν οἱ Πανεπιστημιακοὶ παρερμηνεύουν τοὺς Πατέρας.
Προβληματισμὸς διὰ τὰ μέσα ἐνημερώσεως. Μία ἀνέκδοτος ἐπιστολὴ τοῦ Φ. Κόντογλου.
Οἱ κακοὶ ποιμένες εἶναι ἡ γάγγραινα τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀνάγκη ἀλλαγῆς εἰς τὴν Ἀπ. Διακονίαν.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com