1 Ιουν 2018

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 1.6.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
ΠΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΙΛΟΙ, ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΟΔΟΤΑΙ. Καλοῦμεν τὸν λαὸν εἰς ἐγρήγορσιν καὶ ἀγωνιστικότητα!
Τρώγουν, πίνουν καὶ λογαριασμὸν δὲν δίδουν. Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης.
Αἱ αὐτοκεφαλίαι ἐπιβάλλονται μόνον ἀπό τάς ἰδίας Συνόδους. Ἐὰν ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία ἀπετελεῖτο ἀπὸ Αὐτοκεφάλους Τοπικὰς Ἐκκλησίας, δὲν θὰ εἴχαμε τὸ Σχίσμα καὶ τὸν Προτεσταντισμόν. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Θεολόγου.

Ἐπικίνδυνοι ἀκροβατισμοὶ εἰς τὰς νήσους μας. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
Ἀναίρεσις τῆς ἐπιχειρηματολογίας, εἰς τὴν ὁποίαν ἐβασίσθη ἡ ἀλλαγὴ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου.
Διατί ἀφωνία, Σεβασμιώτατοι; Γράφει ὁ Μοναχὸς Ἀρσένιος, Σκήτη Κουτλουμουσίου.
Οἱ σαθροὶ καρποὶ τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης. Ἀποκαλύψεις διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ρουμανίας. Γράφει ὁ Μοναχὸς Βλάσιος Ἁγιορείτης.
Ἐκκλησιαστικὰ καὶ γεωπολιτικὰ ζητήματα. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.
Ἡ ἀπαξίωσις ἀπό τήν Κυβέρνησιν τῆς ἀποφάσεως τῆς Ὁλομελείας τοῦ Σ.τ.Ε. διά τά Θρησκευτικά. Ἰωάννης Θ. Χαΐνης.
Νέα Ἐποχὴ καὶ Οἰκουμενισμός. Τοῦ Ἀρχ. Παύλου Δημητρακοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς.
Κοινή διακήρυξις Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Πεντηκοστιανῶν; Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
Ἡ ἐμπλοκή Σέρβων πρακτόρων εἰς τό «Σκοπιανόν». Τοῦ κ. Γεωργίου Β. Τσούπρα, Δρ Θεολογίας-Σλαβολόγου.
Ὑπόμνησις εἰς συναδέλφους ἐνδιαφερομένους διά τό Filioque. Γράφει ὁ Καθηγητής Παν. Ἰ. Μπούμης.
Οἱ δύο δρόμοι. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
«Ἡ ζοφερὴ ὁμοφυλοφιλικὴ υἱοθεσία...». Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Ἀποστόλου, Θεολόγος - φιλόλογος, πρὼην Δ/ντὴς Λυκείου.
Οἱ Βουλευταὶ κατεδίκασαν τὴν Ἑλλάδα εἰς πνευματικὴν παιδοκτονίαν! Ποῖος θὰ τοὺς σταματήση, ἀδελφοί;
Κίνδυνος καταργήσεως τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης;
Ποῖος ὁ ἐκλεγμένος καὶ ποῖος ὁ διορισμένος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.
\

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com