18 Μαΐ 2018

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 18.5.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΗ Η ΧΑΛΚΗ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ Ν. ΕΠΟΧΗΣ; Γράφει ὁ π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός.
Ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς βουλευτὰς τῆς ἀπειθείας. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
Ὄχι ψῆφον εἰς ἀντιχριστιανούς βουλευτάς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (14/5/2018) ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΑΙΔΟΘΕΣΙΑΣ ΕΙΣ ΟΜΟΦΥΛΟΥΣ.

Ὁ ψευδοχριστιανισμός τοῦ Παπισμοῦ καί Προτεσταντισμοῦ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου καὶ Δημοσιογράφου.
Ἀνεξήγητον ἤ ὕποπτον; Τοῦ κ. Γεωργίου Παππᾶ.
Τὰ παράνομα νομοσχέδια. Γράφει ὁ μοναχὸς Ἀρσένιος , Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγ. Ὄρος
«Ἀφῆστέ με νὰ ζήσω!»
Σχόλιον ἐπί τοῦ ἄρθρου τοῦ καθηγητοῦ κ. Παν. Μπούμη περί τοῦ Filioque.
Δὲν ἀποτελεῖ “γεωπολιτικὸν ζήτημα’’, τὸ θέμα τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
Μετὰ τὰς δύο ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας διά τά Θρησκευτικά. Τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου.
Ὀρθοδοξία καὶ διωγμοί. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Ἡ σφαγή τῶν πολυτέκνων εἰς τά χρόνια τῶν μνημονίων.
Τὰ πλοκάμια τοῦ Σιωνισμοῦ εἰς Εὐρώπην καὶ Ἑλλάδα. Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικὸς- Ἀρχαιολόγος.
Oἱ πεντε (5) θεσμοί, ποὺ ἐκυριεύθησαν ἀπὸ τοὺς Illuminati διὰ τὴν ἐπιβολὴν τῆς Νέας Παγκοσμίου Τάξεως (N.W.Ο). Τοῦ κ. Φιλολάου Δημητρίου, Δρ Ν., ἱδρυτικοῦ μέλους τῆς Π.Ο.Ε.
Περὶ ὁμοφυλοφιλίας (=σοδομισμοῦ).  Γράφει ὁ Πρεσβύτερος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ, ΕΛΛΗΝ Ὀρθόδοξος Θεολόγος Ἐκκλ/κὸς Συνήγορος Ἐπ/μος Πρ/δρος Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος.
Ἀπόσπασμα Α΄ Ὁμιλίας Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου εἰς τὴν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Μυστικὴ συνάντησις Ἀρχιεπισκόπου καὶ Μητροπολιτῶν μὲ ἀπεσταλμένους τοῦ Πατριαρχείου Κων/λεως.
«Προπηλάκισαν» τὸν Σεβ. Πειραιῶς εἰς ἡμερίδα διά τά Θρησκευτικά.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com