5 Απρ 2018

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 6.4.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
«Ἐσταυρώθης δι’ ἐμέ, ἵνα ἐμοὶ πηγάσῃς τὴν ἄφεσιν». Τοῦ Ἀρχ/του π. Μάρκου Μανώλη †.
«Η ΖΩΗ ΗΝ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ». Ἡ Ζωή δέν εἶναι Χρόνος καί χρονικά διαστήματα, «οὐδέ ἀριθμῷ ἐτῶν μεμέτρηται» ἀλλά «Φῶς», «τό Φῶς τό Ἀληθινόν, ὅ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη.
«Οἱ σκέψεις καί ἡ καρδιά τῶν Πανελλήνων στούς ἀπαχθέντες ἀξιωματικούς». Τοῦ Σεβ. Πειραιῶς Σεραφείμ.

Σεβ. Ἐλευθερουπόλεως: «Μὰ δὲν ντρέπονται ὅσοι τὸ ἔκαναν αὐτό;».
Ὑποβιβάζουν τὴν Ἀνάστασιν οἱ νέοι Φάκελοι. Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
Ψήφισμα Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν διὰ τὰ Θρησκευτικά.
Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Γένοβας, Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata.
Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας τῆς Χώρας, ποὺ ἐγέννησε τὴν Δημοκρατίαν, ἀρνεῖται νὰ ἐφαρμόση τὸ Σύνταγμα, ὑπονομεύων τὴν Δημοκρατίαν! Τοῦ κ. Παναγιώτου Τσαγκάρη, θεολόγου.
Ἡ κρατικὴ ἐπιβουλὴ κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Συνειδήσεως.
Ἱερωμένοι καὶ λαϊκοὶ θεολόγοι σκανδαλίζουν τοὺς πιστούς, μὲ τὴν ἀμφισβήτησιν τοῦ θαύματος  τοῦ Ἁγίου Φωτός. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
Προσωπικὴ μαρτυρία διὰ τὸ Σκοπιανόν. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Κ. Τσίρκας, Πτυχιοῦχος Θεολογίας καὶ Παντείου.
Ἐπιστήμονες καὶ φόβος Θεοῦ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Ποῖος θὰ ὑπερασπισθῆ δραστικὰ τοὺς κατὰ καιροὺς φερομένους ὡς «θαυμαστὰς» Σκοτεινῶν Ὀργανώσεων Κληρικούς μας;
Εἰρήνην Ἐκκλησίᾳ, λαῷ Σου σωτηρίαν, δώρησαι Σῇ Ἐγέρσει. Τοῦ κ. Μανώλη Β. Βολουδάκη.
Μαρτυρία περὶ τοῦ Ἁγίου Φωτός. Τοῦ κ. Παναγιώτου Ράπτη (†).
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ συνανάστασις τοῦ ἀνθρώπου. Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Δ. Μπερδαλής, τ. Ἐπιθ. Ἐκπ/σεως, Φιλόλογος- Θεολόγος.
Ποῦ τὴν πᾶνε... τὴν Ἑλλάδα; Τοῦ κ. Εὐαγγέλου Ἀποστόλου, τέως Λυκειάρχου, Θεολόγου - Φιλολόγου.
Ἡ κρατικὴ ἐπιβουλὴ κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Συνειδήσεως.
Ἡ Ὀρθοδοξία βάλλεται καί οἱ ταγοί της φιλονικοῦν!
Τὸ ἐθνικὸν καὶ ἀληθὲς θὰ τὸ κρίνη ἡ Κυβέρνησις; Γράφει ὁ κ. Σπήλιος Ν. Παναγιωτόπουλος.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com