9 Μαρ 2018

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 9.3.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ἑτοιμάζεται διὰ πόλεμον ἡ Κυβέρνησις κατὰ τῆς Ἐκκλησίας. Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας.
«ΑΠΟΣΥΡΑΤΕ ΕΥΘΥΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ». Πρωτοφανὲς εἰς τὰ χρονικὰ συλλαλητήριον κατὰ τῶν συγκρητιστικῶν θρησκευτικῶν εἰς τὸ Σύνταγμα! Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.
Τά παράδοξα τῆς κριτικῆς τοῦ «προκοσμήτορος» τῆς Θεολ. Σχολῆς Ἀθηνῶν περί τῆς ἀρχιεπισκοπίας τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου. Τοῦ κ. Μιχαήλ Βασ. Γαλενιανοῦ, Δρ. Θεολογίας, Δρ. Φιλοσοφίας.

Σεβ. Κονίτσης: «Τὸ λέω ξεκάθαρα, ἔχουμε ἐθνικὴ προδοσία»!
Σεβ. Σισανίου: «Ἐπίσκοποι παρακολουθοῦνται».
Ἵδρυμα Τήνου: Πραξικοπηματικὴ ἐπέμβασις τῆς Πολιτείας εἰς τὰ ἐσωτερικὰ τῆς Ἐκκλησίας.
  Ἀνοχὴ εἰς τὰς ἀδυναμίας τῶν ἀδελφῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς.Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Γένοβας, Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata.
  Τί ἕτερον προσδοκῶμεν ἀπὸ δεδηλωμένους ἀθέους διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν; Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
  Ἡ πλειονότης τῶν Μητροπολιτῶν ἀπορρίπτει τά νέα Θρησκευτικά. Τοῦ κ. Χρήστου Μπονατάκη.
  Νὰ λέγετε ὅλην τὴν ἀλήθειαν, κ. Μηλιαράκη.
  Ποῖος θὰ ὑπερασπισθῆ δραστικὰ τοὺς κατὰ καιροὺς φερομένους ὡς «θαυμαστὰς» Σκοτεινῶν Ὀργανώσεων Κληρικούς μας;
«Κριτὲς θὰ μᾶς δικάσουν οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί». Τοῦ κ. Γεωργίου Τσούρτη.
Ἀνθρώπινα Δικαιώματα καὶ ἀπάνθρωπος Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις.
Ἡ ἐλευθερία τοῦ… κλουβιοῦ! Τοῦ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακοπούλου.
Διάλογος περὶ τῆς εἰκόνος τῆς Ἁγ. Τριάδος. Τοῦ κ. Ἰωάννου Παλαμήδη, Θεολόγου - Ἁγιογράφου.
Διά 100.000 Εὐρω-ἀργύρια ἐπώλησε τὸ Φανάρι τὴν συνείδησιν τοῦ μοναχισμοῦ! Καμία ἀπολύτως ἀντίδρασις ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Κοινότητα διὰ τὴν αἰσχίστην κατάπτωσιν!
Πολιτικὰς ἀποφάσεις ἔλαβον οἱ οἰκουμενισταὶ τῆς Θεσσαλονίκης! Διατί;
Διέρρευσαν Πρακτικὰ τῆς ΔΙΣ;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com