23 Μαρ 2018

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 23.3.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
ΔΙΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΙΝ Ο ΑΡΧ. ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ. Οἱ Λάϊονς καὶ οἱ Ροταριανοὶ κατευθύνουν τὸ Φανάρι καὶ δι᾽ αὐτοῦ τὴν Ὀρθοδοξίαν; Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
«Kατέπεσεν» ἀπὸ τὸ ΣτΕ τὸ νέον  μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν!

Σύγχρονοι Βαλκανικοί πόλεμοι: Ἡ Δυτικὴ παρέμβασις εἰς τήν Βαλκανικήν. Ὁ πρωθυπουργὸς τῶν Σκοπίων, ἡ τρομοκρατία καὶ τὸ πρόσωπον κλειδὶ ποὺ προσήγγισε τὸν κ. Τσίπραν. Γράφει ὁ κ. Ἐμμανουὴλ Β. Βολουδάκης.
Ἡ ἐθνική μας ἄμυνα εἰς τὴν «Νέαν Ἐποχήν». Γράφει ὁ π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός.
Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, διὰ τάς ἀλλαγάς εἰς τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν: «Τὴν Ἑλλάδα μας, δὲν μποροῦμε νὰ τὴν ἰσοπεδώσουμε». Γράφει ἡ κα Κυριακὴ Ματσαμάκη, Θεολόγος.
Σεβ. Ναυπάκτου: Τὰ νέα θρησκευτικὰ δημιουργοῦν, δὲν ἐπιλύουν προβλήματα.
Σεβ. Ἠλείας: «Στηρίζουμε τὸ συλλαλητήριο γιὰ τὴ Μακεδονία».
Τό βλάσφημον ἔργον. Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν, Δρος Θεολογίας.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶναι Σοῦπερ Στάρ τοῦ Μπρόντγουεϊ, ἀλλά ὁ ἀληθής, μέγας καί ἰσχυρός Θεός. Tά ἀνθρώπινα δικαιώματα δέν εἶναι ἀνώτερα τῶν δικαιωμάτων τοῦ Θεανθρώπου. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.
Διάλογος μετά Πρωτειομανοῦς. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Διδάκτορος Ἰατρικῆς Πανεπιστημίου Γένοβας, Πανεπιστημίου Ρώμης Tor Vergata.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ (1792 – 1828).  Ἐθνικὸς ἥρωας, λόγιος καὶ ἀρχηγὸς τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας Τιμητικὸν ἀφιέρωμα διὰ τὰ 190 χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατόν του. Ὑπὸ Δρ. Φ. – Ἱστορίας Μαρίας – Ἐλευθερίας Γ. Γιατράκου.
Ἐπίθεσις πρὸς τὸν Προκαθήμενον τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ ἐπιμορφωτὴν τῶν νέων προγραμμάτων!
Διωγμός ἐν Ἁγίῳ Ὄρει ἐν ἔτει 2018 ἀπό Λαυριῶτες.
Ἄγχος: Ἡ σύγχρονος μάστιξ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Ποῖος θὰ ὑπερασπισθῆ δραστικὰ τοὺς κατὰ καιροὺς φερομένους ὡς «θαυμαστὰς» Σκοτεινῶν Ὀργανώσεων Κληρικούς μας;
Ψήφισμα διαμαρτυρίας τοῦ Παραρτήματος Πατρῶν τῆς Π.Ε.Θ.
Ἡ Οἰκουμενικὴ Ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Καθ/τὴς Παν.
Εἰς τί στοχεύει ὁ ἐν Σάμῳ παπισμὸς σχετικῶς μὲ τοὺς πρόσφυγας;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com