16 Ιαν 2018

Ρουμανία - Σχέδιον αποφάσεως σχετικώς μέ τας τρέχουσας προκλήσεις έναντι του αντι-οικουμενιστικού αγώνος


Στῶμεν καλῶς στῶμεν μετὰ φόβου πρόσχωμεν!
Οἱ ὑποφαινόμενοι, μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐθνικῆς Σύναξεως κληρικῶν, μοναχῶν καὶ λαϊκῶν πού απετειχείσθημεν μὲ τὴν διακοπήν τοῦ μνημοσύνου τῶν ἱεραρχῶν μας , οι οποίοι  ἔχουν ἐγκρίνει τας ἀποφάσεις τῆς ψευδοῦς συνόδου τῆς Κρήτης, θέλοντας νὰ ἀγωνιζόμαστε τὸν καλὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ὑπεράσπισιν τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ  νὰ φυλαγόμαστε ἀπὸ τὸν κίνδυνον τῆς διολίσθησεως εἰς ἕναν σχισματικὸν τρόπον σκέψεως καὶ  μίαν σχισματικήν στάσι ,ὀμολογοῦμεν τὰ ἑξῆς:


3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Eτη φωτος μπροστα απο τους δικους μας αποτειχισμενους. Αυτο κατι δειχνει.

Ανώνυμος είπε...

..................ἀποφάσεις τῆς ψευδοῦς συνόδου τῆς Κρήτης,.................ΔΟΞΑ ΤΩ ΘΕΩ !

π. Ἐμμανουὴλ Χατζηδάκης είπε...

Βεβαίως καὶ δὲν εἶναι “ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἀνὰ τὸν κόσμο” οἰκουμενισταί. Ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ποὺ “ἀντιτίθενται ἀνοιχτὰ εἰς τὸν Οἰκουμενισμὸν καὶ εἰς τὰς ἀποφάσεις ποὺ ἐλήφθησαν εἰς τὴν Κρήτην”, ὀφείλουν νὰ παύσουν νὰ ἔχουν κάθε κοινωνία μετὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν ἐπισκόπων, ὥστε νὰ γίνουν ὁ πυρήνας γύρω ἀπὸ τὸν ὁποῖο θὰ συγκεντρωθῆ ὁ εὐσεβὴς κλῆρος καὶ λαὸς τοῦ Θεοῦ. Ἀλλά, σὰν ὑψηλοὶ κρατικοὶ ὑπάλληλοι ποὺ ἔχουν γίνει, οἱ τιμὲς καὶ δόξες, καὶ οἱ παχυλοὶ μισθοί, ἀποτελοῦν τεράστια ἐμπόδια γιὰ νὰ ἐκλάβουν τέτοιου εἴδους ἀποφάσεις.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com