19 Ιαν 2018

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 19.1.18 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
43% ΕΙΣ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΩΜΙΟΙ. ΟΧΙ εἰς τὴν ἀπονομὴν τοῦ ὅρου «Μακεδονία» ὡς συστατικοῦ ὀνόματος ἄλλου Κράτους! Τοῦ Ἀρχιμ. π. Ἱεροθέου Ἀργύρη, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πειραιῶς.
Οἱ ἄθεοι περιφρονοῦν τόν μοναχισμόν, διότι ἐλέγχονται. Η ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ Π. ΜΑΡΚΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑΝ, ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ -ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη (†).

Ἐκκλησία τῆς Κρήτης: «ὁ Μακεδονικὸς ἀγώνας πρέπει νὰ γίνει τὸ Εὐαγγέλιο τῆς Ἑλληνικῆς Φυλῆς».
Προσοχή εἰς τήν περίπτωσιν ἐγγραφῆς τοῦ Ἀρχιμ. Φιλοθέου Δέδε. Ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ (ΝΟΜΟΣ 590/77) ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΙΖΕΙ ΠΟΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΕΙΑΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ!
Ἡ δικαιωματική παρέμβασις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΚΗ Ἤ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ; Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.
Τό Σκοπιανόν ἀποκαλύπτει τά ὑποκριτικά διλήμματα τῶν διακριτῶν ρόλων Ἐκκλησίας - Πολιτείας. Ἀνταλλαγή ἐπιστολῶν Προκαθημένου καί Πρωθυπουργοῦ. Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.
Τὶ θὰ ἔλεγεν ὁ μακ. Λαρίσης Θεολόγος, βλέπων ποῦ ὡδήγησαν τὴν Χώραν οἱ πολιτικοί; Τοῦ Ἀρχιμ. Γρηγορίου, Καθηγουμένου Ἱ.Μ. Δοχειαρίου Ἁγίου Ὄρους.
Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου: Ἀναγνώρισις ὡς «Μακεδονία» θὰ τροφοδοτήση τὸν ἀλυτρωτισμόν! Τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου Ἀρχιμ. Χριστοδούλου.
«Δέν ἀνήκουν οἱ Μακεδόνες στήν ποιμαντορία τοῦ Μακαριωτάτου;». Τοῦ μοναχοῦ Ἀρσενίου, Σκήτη Κουτλουμουσίου Ἁγ. Ὄρους.
Ἕλληνες...Τοῦ μοναχοῦ Χερουβείμ, Ἱ. Κ. Ἁγ. Ἀρχαγγέλων, Ἅγ. Ὄρος.
Τὸ παρατεινόμενον Σχίσμα τῆς λεγομένης “Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας’’, καθιστᾶ καὶ τὸν κίνδυνον τῆς Οὐνίας μεγαλύτερον. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
Τὰ ὡροσκόπια καί ἡ ἀστρολογία ἐξαπατοῦν τόν ἁπλό λαό. Γράφει ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος.
Ὑπερβολαὶ λαϊκῆς εὐσεβείας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Ρομποτοποίησις τῶν ἐργαζομένων, χριστιανικὴ ἐργονομία καὶ δυνατότης ἡσυχαστικοποιήσεως τῶν τεχνολογιῶν.
Ἡ Μακεδονία Πόλις-Κράτος εἶναι Ἑλλάς καὶ μάρτυς τούτου εἶναι ἡ παγκόσμιος Ἱστορία, Γράφει ὁ Πρεσβύτερος π. Εὐστάθιος Κολλᾶς.
«Θεολογικὴ ἀνασκόπησις τοῦ 2017». Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Ἀποστόλου.
SOS διὰ τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com