3 Δεκ 2017

Φώτης Μιχαήλ: Καρδινάλιοι και ἐπίσκοποι, μέ ποιά Πίστη μπαίνουν στην ἐκκλησιά μαζί;

Καρδινάλιοι και ἐπίσκοποι, μέ ποιά Πίστη μπαίνουν στην ἐκκλησιά μαζί;
Για μιά χρονιά ἀκόμη, ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Σεπτοῦ μας Πατριαρχείου ξαναμαγαρίστηκε: Μέσα στήν Θεία Λειτουργία, ἐπισήμως προσκεκλημένοι, παρέστησαν ἕνα σωρό καρδινάλιοι, ὡς ἐκπρόσωποι τοῦ ἀρχιαιρεσιάρχη τοῦ πάπα.

Τί μαχαιριά καί τούτη στίς καρδιές τῶν Ὀρθοδόξων, ὅσων ἀκόμα κρατᾶνε κάπως  ζωντανή την ἐκκλησιολογική τους συνείδηση!
Τό φωτογραφικό ὑλικό, πού φτάνει στά χέρια μας διά μέσου τοῦ διαδικτύου,εἶναι τό ὀλιγότερον σκανδαλῶδες: Περνᾶνε τά Ἅγια τῶν Ἁγίων στήν Μεγάλη Εἴσοδο μπροστά ἀπό τούς αἱρετικούς καί δέν διαμαρτύρεται οὔτε ἕνας ἀπό τούς παρευρισκομένους Ὀρθοδόξους ἱερεῖς καί ἐπισκόπους! Βγαίνει ὁ Πατριάρχης μας στην Ὡραία Πύλη εὐλογῶντας ἀδιακρίτως Ὀρθοδόξους καί αἱρετικούς μαζί, λές καί δέν ἀκούστηκε τό ‘’τάς θύρας, τάς θύρας ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν’’!
Ἔχουμε ἤ δέν ἔχουμε ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ἀπαγορεύουν ρητῶς τίς συμπροσευχές με αἱρετικούς;
Ἔχουμε ἤ δέν ἔχουμεἹερούς Κανόνες (ἀποφάσεις Οἰκουμενικῶν Συνόδων), πού ἀπαγορεύουν αὐστηρῶς την εἴσοδο και τήν παραμονή τῶν αἱρετικῶν μέσα στους Ἱερούς μας Ναούς;
Μᾶς δίδαξαν ἤ δέν μᾶς δίδαξαν παλαιοί και νεοφανεῖς Ἅγιοι για τό πῶς ὀφείλουμε νά φερόμαστε ἀπέναντι στους αἱρετικούς;
Καί μή πεῖ κανείς,ὅτι οἱ παπικοί δέν εἶναι αἱρετικοί, ἄρα τί σᾶς πειράζει πού προσευχόμαστε καί λειτουργούμαστε παρέα μαζί τους, διότι θα βρεθεῖ γυμνός και ἀναπολόγητος ἐνώπιον ἁπάσης τῆς Ἐκκλησίας, καί προπαντός ἐνώπιον τῆς θριαμβευούσης.
Θάβρεθεῖπρῶταἀπ’ ὅλα μπροστά στην ἀποστομωτική γραφίδα τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Γαβριήλ τοῦ Διονυσιάτου(*): ‘’Καί μή εἴπῃ τις, ὅτιοἱ Ρωμαιοκαθολικοί, ἵσως, δέν εἶναι αἱρετικοί. Εἶναιδι’ ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους αἱρετικοί. Ἔχομεν ἀποφάσεις και ἀποφάνσεις τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπ’ αὐτοῦ’’.
Θα βρεθεῖ ἐπίσης μπροστά στον Χρυσορρήμονα Ἰωάννη(**), ὁ ὁποῖος σέ ἀνάλογη περίπτωση ἔλεγε: ‘’Εἰ τον Ἰουδαϊσμόν νομίζετε ἀλήθειαν εἶναι, τίνος ἔνεκεν ἐνοχλεῖτε τῇ Ἐκκλησίᾳ; Εἰδέ ὁ Χριστιανισμός ἐστίν ἀληθής, ὡσπεροῦν καί ἔστι, μένετε καί πορεύεσθε ὀπίσω αὐτοῦ’’. Ἐάν, μέἄλλα λόγια, παραδέχεστε ὅτι ἡ Ἀλήθεια βρίσκεται στόν παπισμό και ὅχι στην Ὀρθοδοξία, τότε γιά ποιόν λόγο παριστάνοντας τούς Ὀρθοδόξους σκανδαλίζετε τίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν; Ἐάν, ὅμως, ὄντως πιστεύετε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ μόνη ἀληθινή Πίστη -ὅπως και εἶναι- ἀφῆστε κατά μέρος τίς ψευτοαγάπες μέ τούς αἱρετικούς καί ἀκολουθῆστε την (την Ὀρθοδοξία) σταθερά και ἀνόθευτα. 
Οἱ παπικοί ἐξακολουθοῦν, δυστυχῶς, μέχρι καί σήμερα νά παραμένουν δαιμονικῶς ἀμετανόητοι. Και ὡς ἀμετανόητοι αἱρετικοί δέν ἔχουν τό διακαίωμα ὄχι μονάχα παρουσίας σέ ὥρα Θείας λειτουργίας, ἀλλά ἀκόμα και τῆς ἁπλῆς εἰσόδου σέ Ναό τῶν Ὀρθοδόξων. Πάνω στό θέμα αὐτό, οἱ Ἱ. Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι σαφεῖς:  «Μη συγχωρεῖν τοῖς αἱρετικοῖς εἰσιέναι εἰς τον Οἶκον τοῦ Θεοῦ ἐπιμένοντας τῇ αἱρέσει» (τῆς ἐν Λαοδ. ΣΤ’).
ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, καυτηριάζοντας τούς ‘’συνεορτασμούς’’ αὐτούς τῶν Ἁγίων μας (παρέα με τούς ἐχθρούς τῆς Ὀρθοδοξίας μας: παπικούς, προτεστάντες, μονοφυσίτες κ.α.), γράφει: ‘’Τῶν μυστηρίων κοινωνεῖς, εἰπέ μοι, τον Χριστόν προσκυνεῖς ὡς Χριστιανός, παρ’ ἐκείνου τά ἀγαθά αἰτεῖς, καί μετά τῶν ἐχθρῶν ἑορτάζεις τῶν ἐκείνου; Και ποίᾳ γνώμῃ εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἀπαντᾷς λοιπόν’’;
Δηλαδή, για πές μου: Ὡς Ὀρθόδοξος Χριστιανός πού εἶσαι, κοινωνεῖς τῶν Μυστηρίων, προσκυνεῖςτόν Χριστό, ζητᾶς ἀπό Αὐτόν τά ἀγαθά, καί συγχρόνως γιορτάζεις μαζί μέ τούς ἐχθρούς τῆς Ὀρθοδοξίας;
Τότε, ποιά ἡ Πίστις, με την ὁποία ἔρχεσαι στήν ἐκκλησία;   

(*)Ἀνοιχτή ἐπιστολή πού συνέγραψε τό1970 ὁ Ἡγούμενοςτῆς Ἱ.Μ. Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους, Γέρων Γαβριήλ. (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ π. Θεοκλήτου Διονυσιάτη ‘’Ὁ Γέροντάς μου, Γαβριήλ Διονυσιάτης’’, ἐκδόσεις Παπαδημητρίου 1987)

(**) Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (Ε.Π.Ε. 34,204)

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αυτά συμβαίνουν όταν ο άνθρωπος δεν έχει επίγνωση του τι κάνει, τι πράττει. Αν ο άνθρωπος λειτουργεί άλογα, δηλαδή χωρίς την πραγματική, εξ ορισμού αίσθηση λόγου, και ουσιατικής εξήγησης και ύπαρξης των πάντων όντων, ώστε ό,τι κάνει να το κάνει εν επιγνώσει του τότε λειτουργεί και αποτελεί τμήμα σαν ένα ακόμη απ΄τα άλλα ζώα του αγρού ή του δάσους..Που πας και πώς βαδίζεις όταν τυφλά βαδίζεις, καλύτερα να ήσουν ανάπηρος και το βάδισμά σου να μη γινόταν ποτέ αν αυτό θα σε οδηγούσε στο γκρεμό! Όλους θα τους αγαπάς, και τους το οφείλεις, αλλά στο μυστήριο των μυστηρίων οφείλεις όχι σε αυτούς, αλλά σε Εκείνον που κατεβαίνει και μετουσιώνεται σε σώμα και αίμα να τον σέβεσαι...

Αντιοικουμενιστής είπε...

Ο απόλυτος εκφυλισμός της Μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής και Πατερικής Ορθοδόξου Εκκλησίας από Οδός Σωτηρίας εις έναν οιονδήποτε γραφειοκρατικόν οργανισμόν, εις κοσμικόν "σύστημα" (πολιτικόν, διπλωματικόν, τραπεζικόν, θεοσοφιστικόν, φολκλορικόν, εμπορικόν, επιχειρησιακόν κ.ο.κ.), ειδικώς όταν οπίσω όλων αυτών διακινείται ρέον και κοχλάζον χρήμα. Αδελφοί φεύγετε των οικουμενιστών, των φιλοοικουμενιστών, των κρυφοοικουμενιστών και των κολυμπαριστών ως τις φεύγη εκ του όφεως, γρηγορείτε και προσεύχεσθε...

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com