6 Οκτ 2017

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 6.10.17 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΕ΄ ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ. Εἶναι ἀναγκαῖον νά ὁμιλοῦμε πλέον διά τήν Παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὄχι μέ τό χαϊδευτικόν αὐτό ὄνομά του, ἀλλά μέ τό Ὀνοματεπώνυμον, πού ἔχουν ὅλαι αἱ μεγάλαι αἱρέσεις! Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη.

Ἱ. Μ. Σιδηροκάστρου: Ἐπιστρέψατε τὰ βιβλία!
Σεβ. Αἰτωλίας: Ἀπαξίωσις τοῦ φύλου!
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΝ. Πῶς ἐξελέγη Καθηγητὴς ὁ κ. Γιαγκάζογλου;
Ὁ π. Θ. Ζήσης σύρεται εἰς τό ἐδώλιον!
Ἐδοκιμάσθη, ἀλλ’ ἀπεδοκιμάσθη! Ἡ ἀλάθητος καὶ ἀναμφισβήτητος Ἁγία καὶ Μεγάλη Συνείδησις τῆς Ἐκκλησίας ἀπεδοκίμασε Πανορθοδόξως ὡς ἀντικανονικὴ καὶ κακόδοξον τὴν Σύνοδον τῆς Κρήτης. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.
Σθεναρὰ ἀντίστασις τοῦ Ἁγίου Ὄρους πρὸς τὸν κ. Πρωθυπουργόν!
Αἱ ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε. διὰ τὰ Θρησκευτικὰ εἰς τὰ Σχολεῖα. Γράφει ὁ κ. Ἰ. Θ. Χαΐνης, Ὁμ. Καθηγητὴς Ε.Μ. Πολυτεχνείου.
Ἡ δύναμις τῶν ἐναρέτων. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Ὁ ἐλεήμων Παππούλης τῆς Νερατζιωτίσσης. Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
Ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας, κ. Γαβρόγλου, ψεύδεται καὶ ἐμπαίζει τὸν ἑλληνικὸν λαὸν διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Οἱ ὅροι προσχωρήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν.
Πνευματική Κρίσις εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων.
1.000.000 εὐρὼ ἐκόστισεν ἐξοχικὴ κατοικία τῆς . Μ. Δημητριάδος.
Τὸ «ἀντικολυμβάριον» προετοιμάζει τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Μόσχας;

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com