6 Σεπ 2017

Ἀνακοίνωση τοῦ ΔΣ τῆς ΠΕΘ γιὰ τὶς ἀρχαιρεσίες τοῦ Νοεμβρίου 2017

Αποτέλεσμα εικόνας για Πανελλήνια Ένωση ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΕΣ
Ἀνακοίνωση τοῦ ΔΣ τῆς ΠΕΘ
γιὰ τὶς ἀρχαιρεσίες τοῦ Νοεμβρίου 2017
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.  85
Πρὸς τὰ ἀξιότιμα μέλη τῆς ΠΕΘ
                Ἀγαπητοὶ συνάδελφοι,
Σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅτι σύμφωνα μὲ τὸ Καταστατικό μας, ἐντὸς τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου 2017 θὰ διενεργηθοῦν οἱ ἀρχαιρεσίες γιὰ τὴν ἀνάδειξη τοῦ νέου Διοικητικοῦ καὶ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου 2017-2019.

Δικαίωμα ὑποψηφιότητας ἔχουν ὅσοι εἶναι μέλη τῆς Ἑνώσεως ταμειακῶς τακτοποιημένα.
Ταμειακῶς τακτοποιημένα μέλη τῆς Ἑνώσεώς μας θεωροῦνται ἐκεῖνα ποὺ ἔχουν καταβάλει κανονικὰ τὶς συνδρομὲς τῶν δυὸ τελευταίων ἡμερολογιακῶν ἐτῶν, δηλαδὴ τῶν ἐτῶν 2016 καὶ 2017.
Ἡ ἐτήσια συνδρομὴ εἶναι γιὰ τὰ μέλη μας 15.00 Εὐρώ(γιὰ τοὺς ἀδιόριστους Θεολόγους, ἡ ἐτήσια συνδρομή εἶναι 5.00 Εὐρώ).
Ἡ αἴτησή σας γιὰ ὑποψηφιότητα (βλ. ἑπόμενη σελίδα) πρέπει νὰ ἀποσταλεῖ στὴν ΠΕΘ (μέσω ΕΛΤΑ, fax, e-mail) ἤ νὰ κατατεθεῖ αὐτοπροσώπως στὸ Γραφεῖο τῆς ΠΕΘ τὸ βραδύτερον μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017.
Κάθε ὑποψήφιος παρακαλεῖται, ἐφ’ ὅσον τὸ ἐπιθυμεῖ, νὰ ἐπισυνάψει στὴν αἴτηση τοῦ ἕνα μικρὸ βιογραφικὸ σημείωμα, σὲ 6 τὸ πολὺ σειρές, γιὰ ἐνημέρωση τῶν μελῶν.
Μὲ συναδελφικοὺς χαιρετισμοὺς
Γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο
                Ὁ Πρόεδρος                                      Ὁ Γενικὸς Γραμματέας
                     Κωνσταντῖνος Σπαλιώρας                 Παναγιώτης Τσαγκάρης
                                  Δρ Θεολογίας                              Mr Θεολογίας
***
ΑΙΤΗΣΗ

Τ.......................................................................................................
 Ἀθήνα........................ 2017
Πρὸς
τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο
τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων
Χαλκοκονδύλη 37 10432
ΑΘΗΝΑ

Σᾶς παρακαλῶ νὰ μὲ ἐγγράψετε στὸν κατάλογο τῶν ὑποψηφίων γιὰ τὸ Διοικητικό/Ἐποπτικὸ Συμβούλιο τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων κατὰ τὶς ἀρχαιρεσίες τῆς περιόδου Νοεμβρίου 2017.
Μὲ τιμὴ


Ὁ αἰτῶν/οῦσα

***
Ἀγαπητέ/ή Συνάδελφε/ισσα,
Στήριξε οἰκονομικὰ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων(ΠΕΘ).
Στηρίζοντας τὴν ΠΕΘ, στηρίζεις τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν,
στηρίζεις τὴ δική σου παρουσία στὸ ἐκπαιδευτικὸ γίγνεσθαι.
Ἡ ΠΕΘ ἀγωνίζεται καὶ ἀποδεδειγμένα, διεκδικεῖ δυναμικά,
κυρίως ὅμως ἀποτελεσματικά,
τὰ δίκαια τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν,
τὰ δίκαια τῶν Θεολόγων καθηγητῶν :
ü  ὀργανώνει δράσεις ὑπὲρ τῶν Θεολόγων καθηγητῶν,
ü  ἀγωνίζεται προσφεύγοντας, ὅταν χρειάζεται, στὴ δικαιοσύνη γιὰ τὸν χαρακτήρα, τὸ  περιεχόμενο, τὶς ὧρες διδασκαλίας, τὶς ἀπαλλαγὲς ποὺ ἀφοροῦν στὸ μάθημά μας,
ü  δυναμώνει τὴν παρουσία της στὰ ἠλεκτρονικὰ καὶ ἔντυπα ΜΜΕ,
ü  μειώνει δραστικὰ τὴν ἐτήσια συνδρομὴ γιὰ τὸ περιοδικὸ τὴν ΚΟΙΝΩΝΙΑ [15€ (ἀπό 25€) γιά τούς διορισμένους καί 5€ γιά τούς ἀδιόριστους Θεολόγους].
Συνάδελφε/ισσα ἡ ΠΕΘ χρειάζεται καὶ τὴ δική σου συνδρομὴ
γιὰ νὰ συνεχίσει νὰ ἀγωνίζεται γιὰ σένα καὶ γιὰ τὸ μάθημά μας.
Οἱ ἀγῶνες κερδίζονται μὲ πίστη καὶ δύναμη ψυχῆς ἀλλὰ
καὶ μὲ πνεῦμα ἑνότητας καὶ συλλογικότητας.
Μὴν ἀμελεῖς – ἐνίσχυσε τὴν ΠΕΘ,
ἐνίσχυσε τὴ δική σου φωνή.

Στήριξε - Ψήφισε στὶς ἐκλογὲς τοῦ Νοεμβρίου 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com