14 Απρ 2017

Μεγάλη Παρασκευὴ - Διψά ο Χριστός! (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Μεγάλη Παρασκευὴ πρωὶ
Διψᾷ ὁ Χριστός!
 «Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι πάντα ἤδη τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή, λέγει· Διψῶ» (Ἰω. 19,28)
Ὁ Κύριός μας σήμερα, ἀγαπητοί μου, βρίσκεται πάνω στὸ σταυρό. Ἡ φύσις πάσχει. Ἡ γῆ βυθίζεται στὸ σκοτάδι, φορεῖ τὰ μαῦρα. Τὰ βράχια σείονται. Τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ σχίζεται. Οἱ ἄγγελοι πενθοῦν καὶ λένε στοὺς ἀνθρώπους· Κλάψτε κ᾿ ἐσεῖς γιὰ τὸ Χριστό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com