20 Ιαν 2017

Γέροντας Γαβριὴλ τοῦ Ἁγ. Ὄρους: Πότε δικαιολογεῖται η ἀνυπακοὴ στοὺς πνευματικούς.


Σχετική εικόνα

Πότε δικαιολογεῖται η ἀνυπακοὴ στοὺς πνευματικούς.
– Πολλοὶ Πατριάρχες καὶ Δεσπότες γέροντα ἀκοῦμε νὰ λένε πὼς ὁ Πάπας εἶναι ὄντως Ἐκκλησία. Ἐμεῖς τί πρέπει νὰ κάνουμε; Πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοὴ σὲ αὐτούς;
Ὀφείλουμε ὑπακοὴ στοὺς Δεσποτάδες μας, στοὺς πνευματικούς μας, ὅταν ὀρθοτομοῦν τὸν λόγο τῆς ἀληθείας. Ὅταν ὅμως δὲν ὀρθοτομούν τὸ λόγο τῆς ἀλήθειας καὶ λένε αἱρετικά πράγματα, ὄχι μόνο σὲ αὐτοὺς δὲν πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοή, ἀλλὰ καὶ σὲ ἕνα Ἄγγελο ἀπὸ τὸν οὐρανό ἂν κατέβει καὶ μᾶς πεῖ ἀντίθετα μὲ αὐτὰ ποὺ διδάσκει ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοή.

Ἔχουμε καθήκοντα πρὸς τοὺς πνευματικούς μας Πατέρες καὶ καθήκοντα πρὸς τὸν Θεό. Τά καθήκοντα πρὸς τὸν Θεὸν εἶναι ὑπέρτερα τῶν καθηκόντων πρὸς τοὺς πνευματικούς μας Πατέρες. Ἂν ἕνα καθῆκον πρὸς τοὺς πνευματικούς μας Πατέρες συγκρούεται μὲ τὸ καθῆκον μας πρὸς τὸν Θεόν, τότε παύει νὰ ἰσχύει, καταργεῖται.
Παράδειγμα ἔχουμε τὴν Ἁγία Γραφή. Τί διαβάζουμε στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων; Οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, οἱ Ἰουδαῖοι ἀρχιερεῖς ἤτανε οἱ πνευματικοί ἡγέτες στὴν ἐποχὴ τοῦ Κυρίου μας. Ἔπιασαν τοὺς Ἀποστόλους, τοὺς ἔβαλαν φυλακὴ καὶ τοὺς εἶπαν νὰ μὴ κηρύττουν. Πῆγε Ἄγγελος Κυρίου καὶ τοὺς ἔβγαλε καὶ τοὺς εἶπε νὰ κηρύξουν. Τοὺς ξανάπιασαν καὶ τοὺς εἶπαν:
Τί σᾶς εἴπαμε; Γιατί δὲν κάνετε ὑπακοή; Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ πνευματικοί ἡγέτες!
Τότε ἀπολογήθηκε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος: «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ άνθρώποις» (Πράξ. 5,29).
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τί λέει πρὸς τοὺς Γαλάτας- (1,8) «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εύαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ ὅ εύηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω».
Ἦταν δυνατὸν ποτέ ἕνας Ἄγγελος νὰ πάει στοὺς Γαλάτας καὶ νὰ κηρύξει ἀντίθετα ἀπὸ αὐτὰ πού δίδαξε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος; Ὄχι βέβαια! Ἔ, τότε γιατί τὸ γράφει ὁ Ἀπόστολος αὐτό; Ἄσκοπο εἶναι; Περιττό εἶναι; Ἄστοχο εἶναι;
Ἔτσι είκῇ κι ὡς ἔτυχε τὸ ἔβαλε;
Τὸ ἔβαλε γιὰ νὰ μὴ παρασυρθοῦμε καὶ ποῦμε ὁ Δεσπότης μας εἶναι Ἅγιος. Μὲ τὴν προσευχή του ἀνασταίνει νεκρούς, ἀνορθεΐ παραλύτους, ἀνοίγει τὰ μάτια ἀπὸ τυφλούς, μετακομίζει ὄρη μὲ ἕνα πρόσταγμά του. Ὅλα νὰ τὰ κάνει αὐτά, ἐφ᾽ὅσον λέει κάτι ποὺ δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν Ἐκκλησία, δὲν πρέπει νὰ τὸν κάνουμε ὑπακοή.
Διαβάστε στὸ βίο τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου:
Ὁ Ἅγιος θέλει νὰ φύγει ἀπὸ ἡγούμενος καὶ καλεῖ τὸν νέο ἡγούμενο καὶ ὅλη τὴν ἀδελφότητα καὶ τοὺς δίνει συμβουλές. Στὸ τέλος τί τοὺς λέει; Ἂν καὶ αὐτὸς σὰν ἄνθρωπος κάνει κάτι ποὺ δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν Ἐκκλησία, μὲ αὐτὰ πού διδάσκει ἡ Ἐκκλησία, τότε προσωρινὰ νὰ κάνετε ὑπακοὴ καὶ οἱ γεροντότεροι νὰ πᾶνε νὰ τοῦ ποῦνε νὰ κάνει διόρθωση. Καὶ ἂν δὲν κάνει διόρθωση, ὄχι μόνο σὲ αὐτὸν νὰ μὴ κάνετε ὑπακοὴ ἀλλὰ οὔτε καὶ σὲ Ἄγγελο ἐξ οὐρανοῦ, ἂν ἔρθει νὰ σᾶς τὸ πεῖ. Αὐτὰ εἶναι λόγια τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου. Ἔρχονται μερικοὶ ἱερεῖς στὸ κελλὶ καὶ μοῦ λένε:
Μοῦ εἶπε ὁ Δεσπότης νὰ στεφανώσω ἕνα ὀρθόδοξο μὲ ἕνα ἑτερόδοξο.
Καὶ ὅταν τοῦ λέω ὅτι αὐτὸ ἀπαγορεύεται, οἱ κανόνες, ὁ Ἅγιος Νικόδημος στὸ Πηδάλιο.
Λέει δὲν εἶναι Ἅγιον. Ἐμεῖς εἴμαστε! Θὰ κάνεις ὑπακοὴ σὲ μᾶς. Τί λέει ὁ Ἀπόστολος; «Πείθεσθε τοῖς ήγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε…» (Έβρ. 13:17).
Καὶ άπαιτοῦν ἀπὸ τοὺς ἱερείς νὰ κάνουν ὑπακοὴ καὶ σὲ πράγματα ποὺ εἶναι ἀντίθετα μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Πῶς ἑρμηνεύει ὁ ἱερός Χρυσόστομος τό «Πείθεσθε τοῖς ήγουμένοις ὑμῶν καὶ ύπείκετε…»;
Ρωτάει ὁ Ἅγιος: Τί οὖν, φησίν, ὅταν πονηρός, ᾖ, καὶ μή. Καὶ ρωτάει καὶ προτρέπει ὡς ἑξῆς: Πονηρός, πῶς λέγεις; εἰ μὲν πίστεως ἕνεκεν, φεῦγε αὐτὸν καὶ παραίτησαι, μὴ μόνον ἂν ἄνθρωπος, ἀλλὰ κἄν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ κατιών.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ.

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αυτός ο μοναχός ό,τι λέει είναι χρυσός! Και τα λέει άριστα! Σε ένα ψαλμό συγκεκριμένα στον 117 λέγεται μεταξύ άλλων,αγαθόν πεοιθέναι επί Κύριον ή πεποιθέναι επ΄άνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επ΄άρχουσι. Οι πολιτικές ηγεσίες μας πρόδοσαν,τώρα βλέπουμε να μας προδίδουν και οι εκκλησιαστικές ηγεσίες εμφανώς,γιατί αφανώς η προδοσία έγινε προ καιρού..Το να ελπίζεις αυτή την εποχή ότι κάτι θα αλλάξει προς το καλύτερο μάλλον θα απογοητευτούμε οικτρά. Τώρα ο κόσμος ελπίζει στο νέο πλανητάρχη,ο απερχόμενος τα έκανε μπάχαλο στη περιοχή μας με τη κυρία που τοποθέτησε σε νευραλγικό χώρο,ας ελπίσουμε τουλάχιστον να μη βαδίσουμε σε χειρότερο σημείο αλλά να επανορθώσει ο νυν τις αστοχίες του προγενέστερου. Όσο για του εκκλησιαστικούς ηγέτες να τους φωτίσει ο Θεός να επανέλθουν στις αρχαίες παραδόσεις της Εκκλησίας και να αφήσουν τις καινοτομίες που σκοπό έχουν μόνο την εκκοσμίκευση του Ευαγγελικού μηνύματος επειδή αν δεν γίνεται εν γνώσει θα γίνεται εν αγνοία στρώσιμο της έλευσης και πλησίασης του αντιχρίστου με τα καμώματά τους..

Χρήστος Θεόδ.Ελευθεριάδης είπε...

Γέροντα Γαβριήλ ευτυχώς ομολογείτε την Αλήθεια και αποδεικνύετε ότι ακόμα αναπνέει το άγιον όρος.

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΓΕ ΓΕΡΟΝΤΑ

Ανώνυμος είπε...

Και φυσικά ο γέροντας έχει διακόψει το μνημόσυνο του αιρετικου Πατριαρχη Βαρθολομαίου. Την ευχή του να έχουμε.

Αλεξανδρος Γαλανοπουλος Βερολινο Γερμανια είπε...

Την Ευχη σου Γεροντα Γαβριηλ!

Συνεχιζουμε μαζι σου τον καλον αγωνα κατα της Παναιρεσης του Οικουμενισμου μεχρι τελους, ΕΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!


Την μετανοια μου σε ολους.

Ο αμαρτωλος
Αλεξανδρος Γαλανοπουλος
Βερολινο Γερμανια

Ανώνυμος είπε...

ΕΥΓΕ ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ.ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΑΚΑΤΑΠΑΥΣΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΙΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.ΓΕΡΟΝΤΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝΕΤΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΡΟΥΡΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ.Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.

Ευλογειτε είπε...

Μας αφησε ποτε ο θεος απο Αγιους Ομολογητες; Και ποσους κρυφους ετοιμαζει.

Δεν μας αφηνει αδελφια μου. Ας προσευχηθουμε με αγαπη για τους πλανεμενους εμεις οι αμαρτωλοι, δεν σταματησαμε ποτε να αγαπαμε τον συνανθρωπο μας, και γι αυτους σταυρωθηκε ο Κυριος.

Ευλογειτε

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com