14 Αυγ 2016

Τα σχετικά με το νέο βίντεο του αγίου Παϊσίου

Τα σχετικά με το νέο βίντεο του αγίου Παϊσίου
            Aναρτήθηκε πρόσφατα στο διαδίκτυο ένα νέο και σπάνιο βίντεο του αγίου Παϊσίου. Δεν θα κρύψω τον πρώτο λογισμό που έκανα, ο οποίος αναγόταν στην σκοπιμότητα της προβολής του στην παρούσα χρονική συγκυρία. Όσο και να προσπαθήσεις να βάλεις καλό λογισμό, δεν είναι δυνατόν να πείσεις τον εαυτό σου, ότι το εν λόγω βίντεο αναρτήθηκε τυχαία, στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο για πρώτη φορά, αν και έχουν ήδη παρέλθει 24 έτη από τότε που δημιουργήθηκε. Αν κάνω λάθος ο Θεός να με συγχωρέσει, αν δεν κάνω όμως, καλό θα ήταν να αναλογισθούν οι υπεύθυνοι της ανάρτησης, ότι οι άγιοι δεν πρέπει να είναι προϊόν εκμετάλλευσης για την εξυπηρέτηση οποιασδήποτε σκοπιμότητας.
            Σε κάθε περίπτωση πάντως, είτε υπήρχε σκοπιμότητα είτε όχι, όσοι είδαν το βίντεο οδηγήθηκαν σε κάποια βεβιασμένα και πρόχειρα συμπεράσματα τα οποία όμως δεν έχουν βάση, αν και οι επιπόλαιες αυτές εντυπώσεις ήταν αναμενόμενο να δημιουργηθούν σε ορισμένους. Εδώ ας βάλουμε τον καλό λογισμό για τους αδελφούς μας, πως τα συμπεράσματα αυτά και οι εντυπώσεις, τους δημιουργήθηκαν λόγω της αγνοίας τους για το πρόσωπο και τις απόψεις του αγίου. Ποια ήταν λοιπόν αυτά τα πρόχειρα συμπεράσματα από το βίντεο; Εφόσον, λέγουν, ο άγιος Παΐσιος ασπάστηκε (κτλ) τον Παναγιώτατο, άρα συμφωνεί με τον τρόπο της διαποιμάνσεώς του και τις επιλογές του και κάνει υπακοή. Άλλοι είπαν, τι διορατικός ήταν; Δεν θα ήξερε την εξέλιξη του Πατριάρχη, αν ήταν διορατικός;
            Για να αποδείξομε το άτοπο της σκέψεώς των, θα παραθέσουμε Πατερικά επιχειρήματα προς διόρθωσή τους, διότι φρονούμε, ότι η εκμετάλευση ή η παρερμηνεία των ενεργειών των αγίων, είναι βαρύτατο αμάρτημα. Και προς το συμφέρον μας είναι, εάν έχομε υποπέσει σε αυτο το αμάρτημα, να μετανοήσουμε.
            Οι άγιοι λοιπόν, δεν είναι διορατικοί 24 ώρες το 24ωρο, και αυτό είναι γνωστό σε όλους. Ο Θεός γνωρίζει πότε και για ποιον και γιατί θα φωτίσει ή δεν θα φωτίσει τον οποιονδήποτε χαρισματικό Γέροντα, ώστε να προβεί σε αντίστοιχη αποκάλυψη με την χρήση του διορατικού του χαρίσματος. Αντίστοιχη περίπτωση έχουμε με τον άγιο Θεόδωρο τον Συκεώτη[i]. Ο αιρετικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Σέργιος (610-638) δεν είχε ακόμη ενθρονισθεί ως διάδοχος του Πατριάρχη Θωμά, που μόλις είχε κοιμηθεί (πεθάνει). Επειδή λοιπόν κάποιοι μοναχοί του αγίου Θεοδώρου του Συκεώτου, θλιβόντουσαν για τον θάνατο του Πατριάρχου Θωμά, τους είπε ο άγιος:  «Να μην λυπάστε, διότι ο επόμενος Πατριάρχης (Σέργιος) θα μας αγαπήσει όχι λιγότερο από τον προηγούμενο»! Στην συνέχεια δε συμπλήρωσε ότι, ο Θεός τον επέλεξε (τον Σέργιο!). Απευθυνόμενος δε προς τον ειρημένο Πατριάρχη, δήλωσε προς αυτόν ότι: «Έχω εμπιστοσύνη στον Θεό ότι θα ασκήσεις την Επισκοπή σου για πολλά χρόνια και καλά!” Οι ανωτέρω όμως «ευχές» του αγίου δεν  επαληθεύθηκαν από την επακολουθήσασα εξέλιξη. Με βεβαιότητα μάλιστα και στην περίπτωση αυτήν μπορούμε να υποθέσομε ότι, ο άγιος Θεόδωρος ασπάσθηκε τον Πατριάρχη Σέργιο και πήρε την ευχή του, μετά την ενθρόνισή του. Το επιχείρημα ότι ο Σέργιος δεν είχε ακόμη τότε εκδηλώσει τα φρονήματά του δεν ευσταθεί, διότι το ίδιο μπορούμε να πούμε και εμείς  για την περίπτωση του Παναγιωτάτου, αναγόμενοι στην χρονική συγκυρία κατά την οποία λήφθηκε το επίμαχο βίντεο. Εφόσον, συνεπώς, δεν επαληθεύθηκαν οι ευχές του οσίου Θεοδώρου, άρα αυτές δεν προήλθαν από θεία φώτιση, παρά το γεγονός ότι ο άγιος είχε γενικά το διορατικό χάρισμα, το οποίο όμως ενεργοποιείται όταν ο Θεός θέλει. Εν προκειμένω ο άγιος Παϊσιος απλώς ασπάσθηκε και υποκλίθηκε καθηκόντως στον Πατριάρχη, στο πλαίσιο μίας ιεράς ακολουθίας και σε ουδεμία ευχή ή πρόρρηση περί του προσώπου του Πατριάρχη προέβη. Συνεπώς, την στιγμή που δεν αμφισβητούμε το διορατικό χάρισμα του αγίου Θεοδώρου του Συκεώτου, αν και αυτός δεν προέβλεψε την εξέλιξη του Πατριάρχου Σεργίου, είναι εντελώς άτοπο να αμφισβητούμε την διορατικότητα του αγίου Παϊσίου, ο οποίος εν προκειμένω ουδόλως προέβλεψε κάτι, που αργότερα δεν επαληθεύθηκε, αλλά απέδωσε απλώς την προσήκουσα τιμή στο Πατριαρχικό αξίωμα, το οποίο δεν αμφισβητείται ότι εγκύρως έφερε, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ο νυν Πατριάρχης.
            Εξάλλου, ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, σε διάλογό του με τον Επίσκοπο Καισαρείας Θεοδόσιο, ο οποίος διατηρούσε κοινωνία με τους (καταδικασμένους από την -μόνη τότε Ορθόδοξη- Σύνοδο της Ρώμης) αιρετικούς Πατριάρχες Μονοθελήτες[ii], αλλά και τα φρονήματά του ήσαν αιρετικά (άρα ήταν και ο ίδιος αιρετικός) ωστόσο, όπως διαπιστώνεται από το κείμενο του διαλόγου [iii], ο άγιος έβαλε μετάνοια στον αιρετικό Επίσκοπο[iv] και τον αποκάλεσε «κύριο» και τον εαυτό του «δούλο» του (του αιρετικού Επισκόπου)! Σε μία επιστολή του μάλιστα (ΙΘ΄ Επιστολή), προς τον Πύρρο (633), ο ίδιος άγιος αποκαλεί τον προαναφερόμενο αιρετικό Πατριάρχη Σέργιο «νέο Μεσίτη […] μέγαν Μωϋσή και ιερέων ιερέα και της καθ'όλην την οικουμένην έξαρχο θείας ιερωσύνης»[v], διότι απεσιώπησε την αίρεση του Μονοενεργητισμού (απεσιώπησε, όχι αποκήρυξε), όχι όμως και την αίρεση του Μονοθελητισμού (στην«Ψήφο» που εξέδωσε). Αναμφιβόλως αιρετικός ο Πατριάρχης Σέργιος, αξιώθηκε όμως των ανωτέρω χαρακτηρισμών απο τον άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, προφανώς διότι αυτός ήλπιζε ακόμη τότε στην διόρθωσή του.
            Από τα παραπάνω δεν δύναται φυσικά να εξαχθεί ότι οι άγιοι συμφωνούσαν με τις ενέργειες και τα φρονήματα των τότε Πατριαρχών. Αν αυτό όμως είναι το αβίαστο συμπέρασμα, στο οποίο η εξέλιξη των ανωτέρω υποθέσεων μας οδηγεί, το ίδιο ισχύει και στην προκειμένη περίπτωση. Πώς τότε δεν έχουμε φόβο Θεού και βγάζουμε συμπεράσματα τόσο άτοπα; Εμείς οι αμαρτωλοί, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και να ερμηνεύουμε με απόλυτη ακρίβεια τις ενέργειες αγίων. Γι' αυτό καλύτερα να διαβάζουμε τους αγίους, παρά να τους ερμηνεύουμε, δρόμος πιο ασφαλής...
                                                            ΚΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


[i]          Βίος, σελ. 147, έκδ. «Το Περιβόλι της Παναγίας»
[ii]          ΕΠΕ αγίου Μάξιμου, 15Γ, 21
[iii]         Αύτοθι, 31
[iv]         Αύτοθι, 27
[v]          Π. Βασιλείου Παπαδάκη, Το σχίσμα του ζηλωτικού παλαιοημερολογιτισμού, σελ. 252
…………………………………………………..
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ

14 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

αντί σχολίου

"Οι άγιοι λοιπόν, δεν είναι διορατικοί 24 ώρες το 24ωρο, και αυτό είναι γνωστό σε όλους. Ο Θεός γνωρίζει πότε και για ποιον και γιατί θα φωτίσει ή δεν θα φωτίσει τον οποιονδήποτε χαρισματικό Γέροντα, ώστε να προβεί σε αντίστοιχη αποκάλυψη με την χρήση του διορατικού του χαρίσματος"

Anninos Christoforou είπε...with one way or another,knowing or not,has nothing to do with heresy or not. because he was there

με ένα ή τον άλλο τρόπο, γνωρίζοντας ή όχι, δεν έχει τίποτα να κάνει με την αίρεση ή όχι. γιατί ήταν εκεί

Ανώνυμος είπε...

Εξαιρετικό άρθρο που αποδεικνύει την ενταση της προπαγανδας των οικουμενιστων.
Ο Αγιος Παΐσιος χαρακτήριζε τον οικουμενισμού πλοκαμι του διαβόλου
"Ο διάβολος έχει τρία πλοκάμια. Για τους φτωχούς τον κουμμουνισμό, για τους πιστούς τον οικουμενισμό και για τους πλουσίους την μασσωνία."

Ανώνυμος είπε...

Όλοι, μα όλοι, οι νεότεροι άγιοι και καταξιωμένοι στην εκκλησιαστική συνείδηση γέροντες και πνευματικοί πατέρες εκφράστηκαν αρνητικά για τον επάρατο οικουμενισμό.
Στην ως άνω χορεία ανήκει και ο άρτι αναγνωρισθείς ως άγιος, όσιος Παίσιος.
Ουσιώδεις και αντιπροσωπευτικές πτυχές του αντιοικουμενιστικού φρονήματος και της αντιοικουμενιστικής διαθέσεως και δράσεως του τελευταίου κατέθεσε στην εκκλησιαστική παρεμβολή ο αξίως πληροφορών τη διακονία του, ομολογητής κληρικός των Πατρών π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, δεχθείς αήθη, ευτελή, εμπαθή και άδικη επίθεση από "ενοχληθέντες" φιλοπατριαρχικούς παράγοντες και καλάμους.
Πάει πολύ να "χρησιμοποιούν" κάποιοι, εγνωσμένου αντιοικουμενιστικού φρονήματος λαοφιλείς νεοτέρους αγίους προκειμένου να προσδώσουν "αγιολογική" κάλυψη στις οικουμενιστικές ακροβασίες του ενοίκου του Βοσπόρου και των ομοφρόνων και ομοτρόπων αυτώ.
Δεν δίστασαν κάποιοι όψιμοι αναθεωρητές να μας παρουσιάσουν περίπου ως φιλοπαπικό και το μέγα "παπομάστιγα", άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, με διάφορες σοφιστείες και φαιδρολογήματα!
Ο έντιμος κλήρος και ο πιστός λαός δεν κάμπτει την αγωνιστικότητά του έναντι του οικουμενισμού και των οικουμενιστών ένεκα των συγκεκριμένων, θρασύτατων πρακτικών ενίων οικουμενιστών και φιλο-οικουμενιστών.
ΕΥΓΕ στον αξιότιμο κ.Κεσίδη για την παρέμβασή του!
Λ.Ν.

Απόστολο είπε...

Μακριά από την Ορθοδοξία τα αλάθητα, που στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν έκανε ο γέροντας κανένα λάθος.

Ανώνυμος είπε...

Νομιζω δεν θα πρεπει να βγαζει κανεις βιαστικα συμπερασματα.Ο αγιος Παισιος εχει προφητευσει πολλα γεγονοτα που θα γινουν εν ταις εσχαταις ημεραις!

Ειχα μελετησει ενα αφιερωμα εις τον μοναχισμο του αρχ.Αιμιλιανου Βαφειδη,καθηγουμενου ιερας μονης Σιμωνος Πετρας.Εκει αναλυει εκτος του μοναχικου καθημερινου μαρτυριου τ α παλαισματα και την εμπρακτο ταπεινωση,οτι ενω η μοναχικη πολιτεια βρισκεται παντοτε εν τω ''σταδιω'', ομως αυτο που θα του φερει την αιωνιο Ζωη,δε σημαινει πως επειδη το δικαιουται πρεπει και να το θεωρει πως κατι ''κατι επετυχε'',αφου πασα κατορθωσις,ειναι ''....προιξ της Αγαπης Του Θεου'', εκ του ιδιου δε ουτε δυναμις,ουδε καυχησις..
Φερνει παραδειγμα τον ζηλωτη Ηλια τον Προφητη,ο οποιος εσταλη να μαρτυρησει την αληθεια και να κηρυξη Τον Ζωντα Θεον,και αναρωτιεται ο εισηγητης,''ποια αποτελεσματα ειδε εις την αποστολην του ο αγιωτατος Προφητης,αφου ο τροπος με τον οποιον τον ηρπασεν απο την ζωη ο Θεος,πριν προλαβη να τελειοποιησει το εργον του ητο μεν θαυμαστος,αλλα και θα λεγαμεν πως ητο ενα κτυπημα,με την α ντικατασταση του δι ετερου,και συνεχιζει ο αγιορειτης λεγοντας πως δι''αυτον τον ''σπορον της μαρτυριας του'' τον ειχε εξαποστειλει..''
Θα μπορουσε να πει κανεις πως πολλοι εδωσαν το στιγμα της μαρτυριας
Παραδ/χαριν ο Τιμιος Προδρομος,εμαρτρησε την αληθεια και ελεγξε την παρανομια,απωλεσε την τιμια αυτου κεφαλη.Εμεινε ο Προδρομος Του Χριστου,η κορυφη των προφητων.
Και τεκμηριωνει την εισηγηση του,πως το εργο καποιου εργατου τηςΕκκλησιας,μπορει να αποτυγχανει,οχι γιατι αυτος ειναι ανικανος να επιτυχει,αλλα εδω κ εδωσα βαση και το κατεγραψα ,
Δ ι α να μ α ρ τ υ ρ η τ α ι η δ υ να μ ι ς ΤΟΥ ΘΕΟΥ,στην καταλληλη στιγμη
Εδω μαλλον πρεπει να ισχυει το ευαγγελικον
''Ου του θελοντος,ουδε του τρεχοντος,αλλα του ελεουντος ΘεουΡωμ 9-16
Ητανμια εισηγηση που εγινε στην ιερα Μητρ.Θεσσα/κης το 1980 την 11 ην- 13 Μαιου επ ευκαιρια της επαιτειου των 1700 χρονων απο της γεννησεως του αγιου Δημητριου και την εξεδοσε ως ευλογια οι εκδοσεις ''ΣΗΜΑΝΤΡΟ''.
χρονια πολλα!

Ανώνυμος είπε...

«Εις τους καιρούς μας βλέπομεν ότι πολλά πιστά τέκνα της Εκκλησίας μας, Μοναχοί και λαϊκοί, έχουν δυστυχώς αποσχισθή από αυτήν εξ αιτίας των φιλενωτικών. Έχω την γνώμην ότι δεν είναι καθόλου καλόν να αποχωριζόμεθα από την Εκκλησίαν κάθε φοράν που θα πταίη ο Πατριάρχης˙ αλλά από μέσα, κοντά στην Μητέρα Εκκλησία έχει καθήκον ο καθένας ν’ αγωνίζεται με τον τρόπον του. Το να διακόψη το μνημόσυνον του Πατριάρχου, να αποσχισθή και να δημιουργήση ιδικήν του Εκκλησίαν και να εξακολουθή να ομιλή υβρίζοντας τον Πατριάρχην, αυτό, νομίζω, είναι παράλογον. Εάν διά την α’ ή β’ λοξοδρόμησι των κατά καιρούς Πατριαρχών χωριζώμεθα και κάνωμε δικές μας Εκκλησίες–Θεός φυλάξοι!-, θα ξεπεράσωμε και τους Προτεστάντες ακόμη. Εύκολα χωρίζει κανείς και δύσκολα επιστρέφει». (Άγιος Παΐσιος o Αγιορείτης)

Ανώνυμος είπε...

ενω την μητροπολη εδεσσης που το εκανε .. κουβεντα... μωκο.. τσιμουδια... εεε;;;;; για ποιο λογο;;;;;
το εδωσε η μητροπολη εδεσσης τωρα;;;;;; οι λεγομενοι αντιοικουμενιστες και που ειναι, ιδίως ο μητροπολ. εδέσσης, ;;;;;;;;; ..δεν γραφουμε τιποτα...!!!!!! αισχος..

Ανώνυμος είπε...

(...) Ἔτσι, μπροστά σέ αὐτό τό ξεθεμελίωμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης, ὁ ἁγιορειτικός μοναχισμός (Μονές, Σκῆτες καί Κελιά) ἀκολουθώντας τή μακραίωνη ἐκκλησιαστική καί κανονική παράδοση[2] ἔπαψαν νά ἀναγνωρίζουν τόν Πατριάρχη Ἀθηναγόρα ὡς Ὀρθόδοξο Πατριάρχη καί διέκοψαν τή μνημόνευση τοῦ ὀνόματός του (ἀπό τό 1970 μέχρι τό θάνατό του (7.7.1972)) σέ ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιά τήν οἰκουμενιστική του πολιτική.
«Ἡ διακοπή τοῦ Μνημοσύνου ἀποτελεῖ ἄρνησιν καί πράξιν ἀντιστάσεως, ἐν ὄψει διαγραφομένου κινδύνου», τόνιζε προφητικά ἡ Ἱ. Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὂρους σέ ἔγγραφό της.
Σέ αὐτούς πού πρωτοστάτησαν στήν τολμηρή καί ὁμολογιακή αὐτή ἐνέργεια ἐναντίον τοῦ Ἀθηναγόρα ἀνῆκε καί ὁ Ἃγ. Παΐσιος ὁ ὁποῖος μοναχός, τότε, στήν Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα συνήργησε τά μέγιστα, μαζί μέ τόν Καθηγούμενο ἀρχιμ. Βασίλειο Γοντικάκη, ὥστε καί ἡ Μονή του νά διακόψει τό μνημόσυνο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη.
Μάλιστα ὁ Ἅγ. Παΐσιος, ὁ ἡγούμενος π. Βασίλειος Γοντικάκης καί ὁ ἱερομ. Γρηγόριος στήν ἀπό 21.11.1968 κοινή ἐπιστολή τους, χαρακτήρισαν τά λεχθέντα καί πραχθέντα ὑπό τοῦ Ἀθηναγόρα ὡς «ἀκατανόητα καί δυστυχῶς βλάσφημα διά τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν» καί σημείωσαν: «ἡ ἂρνησι πρός τόν Πατριάρχη δέν εἶναι ἂρνησι πρός τήν ἀγάπην οὒτε πρός τήν ἑνότητα. Εἶναι “ὂχι” πρός τό ψεῦδος καί “ναί” πρός τήν Ἀλήθεια» («Ὀρθόδοξος Τύπος», τ. 98/1.3.1969, σ. 4 καί τ. 1680/9.3.2007, σ. 5)!


Φαίη είπε...

Ανώνυμε 16 Αυγούστου 2016 - 10:39 π.μ.

Δεν μπορείς να αποσπάς ένα κομμάτι και να παραπληροφορείς τον κόσμο. Δεν απευθύνεσαι σε ηλιθίους.

Σε ποιους αναφέρεται εδώ ο Άγιος Παΐσιος;

Μήπως αναφέρεται στους Παλαιοημερολογίτες που πήγαν και έφτιαξαν δικές τους εκκλησίες;

Διάβασε ξανά αυτό που παρέθεσες.

Δεδομένα:

1) Ο Άγιος Παΐσιος είχε διακόψει τη μνημόνευση του Οικουμενικού Πατριάρχη Αθηναγόρα από το 1970 έως το θάνατό του το 1972.

2) Αποτειχίζομαι ΔΕΝ σημαίνει εξέρχομαι από την Εκκλησία. Δεν πάω να κάνω δικές μου Συνόδους, ούτε να φτιάξω δικές μου εκκλησίες. Δηλώνω ότι παραμένω εντός της Εκκλησίας αλλά απομακρύνω τον εαυτό μου από ΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ που ΜΟΛΥΝΕΙ την Πίστη, μέχρι να έρθει στα συγκαλά του και να μιμηθεί τους ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΛΗΣΙΑΣ.

Δεν κάνω ΤΙΠΟΤΑ διαφορετικό από αυτό που έκαναν οι Πατέρες όταν κινδύνευε η Πίστη, ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ και να μας την παραδώσουν ως έχει.

----

Αυτός που έχει πραγματικά αποσχισθεί από την Εκκλησία είναι ο αιρετικός στο φρόνημα επίσκοπος με τη διαφορά ότι προσπαθεί να την αλώσει εκ των έσω.

Αντί λοιπόν να ακούσει ένα ευχαριστώ εκείνος που αντιτίθεται και αντιστέκεται σε αυτήν την ΠΡΟΔΟΣΙΑ, του τη λένε κι από πάνω.

Ήμαρτον ..

είναι αυτό που λέει ο λαός .. ΣΗΚΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ.

ή το άλλο .. ΔΩΣΕ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΑΤΗ ΝΑ Σ' ΑΝΕΒΕΙ ΣΤΟ ΚΡΕΒΒΑΤΙ

Οι φωτισμένοι άνθρωποι κάνουν ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ και συνιστούν ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ τη σύνεση, την υπομονή, την εγκράτεια, τη διάκριση

σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορούμε όμως να τα συγχέουμε όλα αυτά με την ΤΥΦΛΗ ΗΛΙΘΙΟΤΗΤΑ, ούτε να τα παπαγαλίζουμε σαν άλογα πρόβατα βγάζοντας τις ουρές μας απ' έξω και υποτιμώντας τη νοημοσύνη που μας έδωσε ο Θεός όταν συμβαίνουν ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ.

Αγαπητέ Ανώνυμε 16 Αυγούστου 2016 - 10:39 π.μ. με όλον τον σεβασμό, πριν λίγους μήνες ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΑΝ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ.
ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ Η ΘΑ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ;

Ανώνυμος είπε...

μην μπερδεύετε το κόσμο,
είναι υποχρέωση των χριστιανών να μη μνημονεύουν αιρετικούς επισκόπους είτε είναι απλοί μητροπολίτες είτε αρχιεπίσκοποι. Αυτός που είναι εκτός εκκλησίας είναι ο αιρετικός επίσκοπος και όχι αυτός που δε μνημονεύει τον αιρετικό.

Ανώνυμος είπε...

από επιστολή του αγίου Παϊσίου
"
.......
Η άρνησις προς τον Πατριάρχη δεν είναι άρνησι προς την αγάπη ούτε προς την ενότητα. Είναι «όχι» προς το ψευδές και «ναι» προς την Αλήθεια, που κρύβει μέσα της η Εκκλησία.
.......
Οι Πατέρες της Εκκλησίας, που φάνηκαν «σκληροί» στη διατήρηση του Δόγματος, είναι εκείνοι που αγάπησαν περισσότερο από κάθε άλλον τον άνθρωπο. Γιατί γνώρισαν τα απύθμενα βάθη του και δεν θέλησαν ποτέ να τον κοροϊδέψουν με τις συνθηματολογίες εφήμερης και ανύπαρκτης αγάπης, αλλά τον σεβάστηκαν προσφέροντάς του το Ευαγγέλιο της Αληθείας, που χαρίζει τη μακαρία εν Αγίω Πνεύματι ζωή.
.........
Δεν είναι λοιπόν η πιστότης στο Δόγμα στενοκεφαλιά ούτε ο αγώνας για την Ορθοδοξία μισαλλοδοξία, αλλά ο μοναδικός τρόπος αληθινής αγάπης
"

επαναλαμβάνω μη μπερδεύετε τον κόσμο οι άγιοι είναι ξεκάθαροι,
είναι χρέος του χριστιανού να μη μνημονεύει αιρετικούς επισκόπους και αρχιεπισκόπους. Εκτός εκκλησίας είναι ο αιρετικός και όχι αυτός που δεν μνημονεύει τον αιρετικό.
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΗ

Ανώνυμος είπε...

Eάν το συγκεκριμένο video διανέμεται από τη μητρόπολη Εδέσσης με σκοπό να προσδοθεί "αγιολογική" κάλυψη στα πατριαρχικά, οικουμενιστικά ατοπήματα πρόκειται για επιεικώς θλιβερό φαινόμενο!
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

Τί έκανε λέει ; Αυτό τό βίντεο προωθείται από την μητρόπολη Εδέσσης ; Άλλο καί τούτο ! Μένουμε ενεοί ! Κάι μέις από τον Ιωήλ Εδέσσης καί κάποιους άλλους σπουδαίους καί διάσημους περιμέναμε νά εκδηλωθούν ,νά πάρουν θέση μέσα στην Ιερά Σύνοδο καί εκτός αυτής Ντροπή ! Από τον γεροντα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο τί διδάχθηκε ο Ιωήλ Εδέσσης ;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com