8 Ιουν 2016

Εκκλησία της Αλβανίας, Η σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας είναι επιβεβλημένη

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ
Ἡ Σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι ἐπιβεβλημένη
Στή συζήτηση, ἡ ὁποία ἔχει ἐνταθεῖ τίς τελευταῖες ἡμέρες σχετικά μέ τήν προγραμματισθεῖσα Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὁρθοδοξίας, αἰσθανόμαστε τό χρέος νά ὑπογραμμίσουμε ἐπιγραμματικά ότι:

1. Ἡ Σύγκληση τῆς ἐν λόγῳ Συνόδου ἀποφασίσθηκε στίς δύο τελευταῖες Συνάξεις τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, στήν Κωνσταντινούπολη τό 2014 καί στό Σαμπεζύ (Γενεύης) τό 2016. Τήν ἀπόφαση στήν Κωνσταντινούπολη δέν τήν ὑπέγραψε μία Εκκλησία, παρά ταῦτα ἡ συντριπτική πλειοψηφία τήν υἱοθέτησε. Τό ἴδιο συνέβη στή Σύναξη τοῦ 2016 στή Γενεύη.
Ἡ ἀκύρωση τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου δέν μπορεῖ νά γίνει χωρίς νέα ἀπόφαση τοῦ σώματος πού τήν ἀποφάσισε. Δέν εἶναι δυνατόν νά ματαιωθεῖ τήν τελευταία στιγμή μέ ἀνακοινώσεις καί μηνύματα διαφόρων πλευρῶν.
2. Ἡ ἀρχή τοῦ consensus (σύμπνοια, συναίνεση, ὁμοφωνία) ἰσχύει, ὅταν συνεδριάζουν τά ἐκκλησιαστικά ὄργανα, μελετοῦν τά θέματα καί λαμβάνουν ἀποφάσεις. Τήν ἔννοια τοῦ consensus διευκρίνησε κατά τήν εἰσαγωγική του ὁμιλία ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος τό 2016 στό Σαμπεζύ, χωρίς νά ἐγερθοῦν ἀντιρρήσεις. Τό consensus δέν σημαίνει veto. Γενικότερα δέν πρέπει νά παραθεωρεῖται, ἰδίως κατά τή διαδικασία λήψεως τῶν ἀποφάσεων ἐν συνόδῳ, ἡ σχετική ἐκκλησιαστική παράδοση εἴκοσι αἰώνων.
3. Προφανῶς τά ὑφιστάμενα προβλήματα εἶναι πολλά. Γι’ αὐτό ἀκριβῶς καί ἡ πραγματοποίηση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου εἶναι ἐπιβεβλημένη. Δέν εἶναι δυνατόν νά λυθοῦν ὅλα. Ἀς ἀντιμετωπιστοῦν ἔστω μερικά. Εἶναι προτιμότερο τό λίγο ἀπό τό τίποτα. Ἡ προσέγγιση τῶν ὑπολοίπων ζητημάτων ἄς δεηθοῦμε νά πραγματοποιηθει σέ μία προσεχῆ Σύνοδο. Ἡ ἀναβολή τῆς προγραμματισθείσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου θά πληγώσει τοὐς ἀνά τόν κόσμον Ὀρθοδόξους καί θά τραυματίσει διεθνῶς τό κῦρος τῆς Ὁρθοδοξίας.
4. Καί μία θερμή παράκληση πρός τήν Πανορθόδοξο Γραμματεία τῆς Συνόδου (Κανονισμός Ὀργανώσεως καί Λειτουργίας ἀριθ. 6,7 παρ. 7), ἡ ὁποία συνέρχεται αὔριο στήν Κρήτη γιά τίς τελικές ἀποφάσεις: Ἄς καταβληθεῖ κάθε δυνατή προσπάθεια γιά τή συμμετοχή ὅλων τῶν μελῶν τῆς Συνόδου στήν πανηγυρική ἐναρκτήριο Θεία Λειτουργία τῆς Πεντηκοστῆς καί τόν ἑσπερινό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Πρόκειται γιά βασικό συμβολισμό ἑνότητος. Οἱ μετακινήσεις ἑνός πολυπληθοῦς, δυσκινήτου συνόλου σέ μεγάλες ἀποστάσεις αὐξάνει τά ἔξοδα, τόν κόπο, τά ἀπρόοπτα ἀλλά καί τούς ἐνδεχομένους κινδύνους. Ἅς θυσιασθοῦν ἐπιθυμίες καί σκοπιμότητες. Προέχει ἡ ἀπρόσκοπτη καί ἤρεμη διεξαγωγή τῶν συνεδριῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου.
«Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν, κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν, αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ εἰς αἰῶνας αἰώνων» (Εφεσ. 3:20-21).
Τίρανα 8 Ἰουνίου 2016,
Ἁπόδοση τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα

Ἱερά Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Όντως τυγχάνει επιβεβλημένη η σύγκληση μίας Πανορθοδόξου Συνόδου αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους από αυτούς ένεκα των οποίων συγκαλείται η ψευδο-σύνοδος του Κολυμπαρίου, η ονόματι μεν "σύνοδος", πράγματι δε "συνέδριον ανόμων και συναγωγή πονηρευομένων", όπως έχει επισταμένως καταδειχθεί.
Και ο πρώτος και κύριος λόγος της συγκλήσεως μίας γνήσιας και στοιχουμένης στις αγιοπνευματικές,αποστολικές και αγιοπατερικές επιταγές και παρακαταθήκες Πανορθοδόξου Συνόδου συνίσταται στην καταδίκη του επαράτου οικουμενιστικού συγκρητισμού που λυμαίνεται, εν πολλοίς, το σύγχρονο εκκλησιαστικό βίο κυρίως σε επίπεδο ηγετικών κλιμακίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που διακυβεύει την περιλάλητη και περιώνυμη "πανορθόδοξη ενότητα" αφού υποθάλπει, καλλιεργεί και πυροδοτεί ενδοορθόδοξες διαιρέσεις, διαστάσεις και σχίσματα,αμβλύνει το Ορθόδοξο αισθητήριο των πιστών, ανατρέπει άρδην την Ορθόδοξη εκκλησιολογία, ακυρώνει την έννοια της ιεραποστολής προς τους αιρετικούς και αλλοθρήσκους, σκανδαλίζει αφόρητα το ποίμνιο και τα όμοια αυτοίς.
Εξ ίσου ουσιώδης λόγος που συνηγορεί για τη σύγκληση μίας υγιών προδιαγραφών Συνόδου είναι η συλλογική καταδίκη των φρικαλέων "ζηζιούλειων, χαρκιανάκειων,"ελπιδοφόρων" και αρχοντώνειων ετεροδιδασκαλιών" η οποία θα έπρεπε να είχε γίνει από πολλών ετών άμα τη εμφανίσει, διατυπώσει και δημοσιοποιήσει τους καθώς και η συνακόλουθη εφαρμογή των όσων διακελεύουν σχετικώς οι Θείοι και Ιεροί κανόνες σε βάρος των όσων τις εξέφεραν και διατύπωσαν.(Αλήθεια, άγιε Αλβανίας, δε σας είδαμε ποτέ να καταδικάσετε δημοσίως τα όσα ελεεινά και βλάσφημα ερεύξατο ο αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός περί του Θεανδρικού Προσώπου του Κυρίου μας, ούτε σας ακούσαμε να ψελλίζετε κάτι για τα υπο των μητροπολιτών Περγάμου και Προύσης εκπεφρασμένα "άρρητα ρήματα" που δεν εφείσθησαν ουδέ αυτού του Δόγματος της Αγίας Τριάδος προκειμένου να κατοχυρώσουν εξουσιαστικό πρωτείο στο Βόσπορο, ούτε και για τις συγκρητιστικού περιεχομένου δηλώσεις του πατριάρχη Βαρθολομαίου με τις οποίες αναφανδόν προδίδεται η Ορθοδοξία).
Επιπροσθέτως μία αληθινά Ορθόδοξη Σύνοδος θα ελάμβανε τα υπό της ιεροκανονικής παρακαταθήκης ενδεικνυόμενα μέτρα σε βάρος των όσων καταπατούν ΑΔΕΩΣ τους Θείους και Ιερούς Κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις των Ορθοδόξων με τους αιρετικούς και αλλοθρήσκους. Μήπως γνωρίζει ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αλβανίας κανένα εκκλησιαστικό αξιωματούχο που έχει θεαθεί(υπάρχουν τα σχετικά πειστήρια για τους αμφιβάλλοντες) να συμπροσεύχεται, εντός των πλαισίων συμμετοχής της τοπικής Εκκλησίας της οποίας προίσταται στο δυσώνυμο ΠΣΕ, με ψευτο-παπαδίνες και ψευτο-επισκοπίνες κατασκανδαλίζοντας τον ορθοφρονούντα κλήρο και λαό;
Τυγχάνει αδιανόητο, πρόσωπα υπόδικα στην πανορθόδοξη εκκλησιαστική συνείδηση να πρωτοστατούν στη σύγκληση μίας, ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ, Ορθοδόξου Συνόδου! Και μόνο για το συγκεκριμένο λόγο η συγκεκριμένη "σύνοδος" δικαίως δύναται να αποκληθεί "ληστρική".

Όσα ανακοινωθέντα και αν εκδώσουν οι κατά τόπους Εκκλησίες αναφορικά με το πανηγυράκι της Κρήτης, ερήμην, φυσικά, των ποιμνίων τους και σε καταφανή αντίθεση προς αυτά, επ ουδενί μπορούν να διασκεδάσουν την εντύπωση της υπάρξεως μίας θλιβερής πραγματικότητος επί τη βάσει της οποίας η μέλλουσα να συγκληθεί "σύνοδος" του Κολυμπαρίου τυγχάνει μία σφόδρα επικίνδυνη σύναξη προκαθημένων που κάθε άλλο παρά πρόκειται να υπηρετήσει το καλώς εννοούμενο συμφέρον της Οικουμενικής Ορθοδοξίας καθώ και την πανορθόδοξη ενότητα αλλά προώρισται να θεσμοθετήσει, εκκλησιολογικά, το δαιμονοκίνητο οικουμενιστικό συγκρητισμό και να νοθεύσει το Ορθόδοξο Ήθος.
Λ.Ν.

Ανώνυμος είπε...

"Ἅς θυσιασθοῦν ἐπιθυμίες καί σκοπιμότητες" μας λέει η Εκκλησία της Αλβανίας.
Μα η ίδια η σύγκληση της ψευδο-συνόδου υπηρετεί σκοπιμότητες άγιοι συνοδικοί της κατ Αλβανίαν Εκκλησίας! Φαναριώτικες σκοπιμότητες ως επί το πλείστον! Γι αυτό και τόση φροντίδα και σπουδή για την τάχιστη σύγκλησή της.
Υ.Γ. Για το ζήτημα με τα βιτρό που ανέδειξε ο ομολογητής κληρικός π.Αναστάσιος Γκοτσόπουλος έχει να πει τίποτε η Εκκλησία της Αλβανίας; Για παρωνυχίδα πρόκειται;
Λ.Ν.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com