2 Ιουν 2016

Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Είρηναῖος: Γιατὶ ἡ Σύνοδος δὲν εἶναι Οἰκουμενική!!!Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Είρηναῖος: Γιατὶ ἡ Σύνοδος δὲν εἶναι Οἰκουμενική!!!
(Τετάρτη.1/6/2016 22:40-23:20 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ CRETA. Ἐκπομπὴ: Ἐκτακτη Ἐπικαιρότητα. ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα)
Δημοσιογρ:- Ἔχουν καταγραφεῖ ἱστορικὲς Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι στὴν πορεία τῶν αἰώνων. Ἡ προσεχὴς δὲν εἶναι Οἰκουμενική...
Σεβ. Είρηναῖος:- Ναί! Ναί! Διότι δὲν μετέχουν οἱ ἄλλες ἐκκλησίες. Μετέχει μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Καὶ μεῖς ἔχωμε τὴν Ἅγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Δὲν ἔχει ἡ Σύνοδος καμμιὰ σχέσι μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ ἐκκλησία ἤ μὲ ὁποιονδήποτε ἄλλον.
Δημοσιογρ:- Γι᾿ αὐτὸ τὸ λόγο δὲν ὁρίστηκε Οἰκουμενικὴ; Ἀπὸ ἀνησυχία στὴν ἱεραρχία,μήπως ὑπάρξουν ἀντιδράσεις;

Σεβ. Είρηναῖος:- Ὄχι. Μόνο γιὰ τὸ λόγο ὅτι οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι παληά εἶχαν τὴν συμμετοχὴ ὅλων τῶν Χριστιανῶν, ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν.Μετὰ τὸ 1054, ποὺ ἔγινε τὸ σχίσμα, δὲν συμπορευόμαστε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησίαμὲ τὴ Ρωμαιοκαθολική. Γι’αὐτὸ τὸ λόγο ἡ Σύνοδος ἡ δική μας, ποὺ θὰ γίνει σὲ λίγο, εἶναι σύνοδος μόνο τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, γι’αὐτὸ δὲν εἶναι Οἰκουμενική.
(Σχόλιο: Τόσο ἀπλά καὶ καθαρά. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐκκλησίες. Ἄρα δὲν μπορεῖ νὰ κάνει Οἱκουμενικὴ Σύνοδο. Προφανῶς, συμφωνα μὲ αὐτὴ τὴν ἄποψι, τὸ «Μία, Ἀγία Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία» τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως , θὰ ἦταν ρεαλιστικώτερο νὰ ἐπαναδιατυπωθεῖ «Μία ἀπὸ τὶς πολλές».
Ἐπίσης τὰ ὅσα ἐπαναλαμβάνονται στὸ κείμενο : «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν ὑπόλοιπο χριστιανικὸ κόσμο» περὶ πολλῶν ἐκκλησιῶν -καὶ γιὰ τὴν προσπάθεια ἐνότητός τους (καὶ ὄχι γιὰ ἐπιστροφὴ τῶν ἀπομακρυνθέντων στὴν Ἐκκλησία, ἐφ᾿ὅσον τὸ θέλουν)- δὲν εἶναι διατυπώσεις γιὰ νὰ «περιγράψουν» τὰ αἰρετικὰ μορφώματα καὶ τὰ λένε συγκαταβατικῶς «ἐκκλησίες», ἀλλὰ εἶναι ἔκφρασις τοῦ τὶ πιστεύουν καὶ φρονοῦν γιὰ  τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς αἱρετικοὺς οἱ συγκεκριμένοι Ποιμένες μας. Τὶς θεωροῦν κανονικὲς ἐκκλησίες ποὺ ὅλες μαζὶ συναποτελοῦν τὴν Οἰκουμενικὴ Ἐκκλησία γι’αὐτὸ καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ κάνει Οἱκουμενικὴ Σύνοδο, διότι δὲν «μετέχουν»καὶ οἱ ἄλλες ἐκκλησίες, ὅπως λέγει ὁ Σεβασμιώτατος!!!)

11 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πρόκειται για προδοτικές δηλώσεις!

Ανώνυμος είπε...

Φαναριώτης είναι και όπως όλοι οι Φαναριώτες έχει αυτή την αντι-ορθόδοξη εκκλησιολογία. Που τα πάνε αυτοί; που;

Ανώνυμος είπε...

Δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο από ανθρώπους που δεν έχουν ακόμα αφορίσει τον βλάσφημο Καζαντζάκη!

Φιλούμενος

Ανώνυμος είπε...

Όχι, όχι, και πάλι όχι. Δεν θέλω να το πιστέψω, όχι ο παππούλης ο Ειρηναίος, κάτι άλλο θα συμβαίνει δεν είναι δυνατόν, εμείς τον αγαπάμε, τον βλέπουμε στα μάτια, κάτι άλλο συμβαίνει δεν ξέρω τι να πω...

Ανώνυμος είπε...

Τα προαναφερόμενα λόγια του Αρχιεπισκόπου Κρήτης είναι σαφέστατα, και δεν επιδέχονται δεύτερη και διαφορετική ερμηνεία.
Όποιος δεν θέλει να τα καταλάβει, έχει ο ίδιος κάποιο εσωτερικό πρόβλημα.

Ανώνυμος είπε...

Αυτό που συμβαίνει είναι ότι μεγάλο κακό περιμένει την Ελλάδα μας.
Τα ράσα ξεπούλησαν τα πάντα.
Και ο λαός επίσης.
Λίγες φωνές που ακούγονται και λένε την αλήθεια θέλουν να τις εκτελέσουν και εν ψυχρώ και εν θερμώ.
Κάπου εδώ θα μιλήσει ο Θεός της σιωπής.
Και αλοίμονό μας όλους.
Το καλό της υπόθεσης είναι ότι πλέον μας μιλούν καθαρά.Δεν μασάνε τα λόγια τους.Θέλουν να μας πουλήσουν δούλους στον Πάπα και μετά αυτός ξέρετε καλά όλοι που.
Όλα είναι καλά σχεδιασμένα.
Όταν ένας Αρχιεπίσκοπος εκατομίζει τέτοιες αιρετικές θέσεις που αξίζει καθαίρεσης τότε τι περιμένουμε.
Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει τι είναι Εκκλησία.
Η πλάκα είναι ότι η γιαγιά μου και ο παππούς μου που είναι σχεδόν 90 χρονών και δυό τους ξέρουν τι είναι η Εκκλησία.

Ανώνυμος είπε...

Ναι, τον αγαπήσαμε πολύ και εμείς, αλλά αφού προτίμησε στην Αλήθεια και στην Ορθοδοξία τον οικουμενηστή πατριάρχη Βαρθολομαίο και την ψεύτικη "δόξα" του Φαναρίου, ακολουθήσαμε τον Χριστό, γιατί όποιος αγαπάει πατέρα, μητέρα κτλ. περισσότερο από το Χριστό, δεν μπορεί να είναι μαθητή Του.

Αντιοικουμενιστής είπε...

Δηλώσεις σκουπίδια. Οι Λατίνοι δεν επραγματοποίησαν ετέρας δέκα και τέσσαρας, επί πλέον των αρχαίων πρώτων επτά, (ψευδο) οικουμενικάς συνόδους, άνευ των Ορθοδόξων; Εκείνοι διατί τας αποκαλούν "οικουμενικάς" και ημείς αναμένουμε την άδειαν των Λατίνων δια να καλέσωμεν την σύνοδον όπως ημείς επιθυμούμε; Δηλαδή, ομιλείς ως παπικός, ότι η Ορθόδοξος, Μια, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, είναι όντως "ελλειματική" διατί δεν τίθεται κάτωθεν της παπικής παντούφλας. Κατάπτυσται αι δηλώσεις σου και ΑΝΑΞΙΟΣ να φέρεις και τον τίτλο του απλού Ορθοδόξου, πολύ δε περισσοτέρως του κληρικού...Αδελφοί, Χριστός Ανέστη!

Ανώνυμος είπε...

Εσύ μάλλον δεν έχεις καταλάβει 10:32 το μέγεθος της προδοσίας της Ορθοδοξίας που περικλείουν τα λόγια του υπόδικου στην εκκλησιαστική συνείδηση αρχιεπισκόπου Κρήτης.

Σάββας Ηλιάδης είπε...

Κατευθυνόμενοι και πλανερά κινούμενοι... υπό τον φόβον. Δεν έχουν κότσια. Ούτε καν πιστεύουν αυτά που λένε. Ποιμένες που ακολουθούν την πλάνη! Τι να κάνει το ποίμνιο; Ας όψονται...

Ανώνυμος είπε...

Τα λόγια του αγαπητού μας ποιμενάρχη τα καταλάβαμε πλήρως και "εσωτερικό πρόβλημα" δεν έχουμε αγαπητοί μου αδελφοί, τουλάχιστον όχι αυτού του είδους. Πλην όμως, να μην δείξουμε την πίκρα μας για το γεγονός αυτό? Δεν θα έπρεπε να μας πονάει, εμάς που μας στήριξε, που του φιλήσαμε το χέρι, που προσευχήθηκε για μας, τώρα που λέει αυτά τα πράγματα, νομίζετε δεν μας πονάει? Ότι δεν πέσαμε από τα σύννεφα?
Δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε, αλλά ούτε και κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Παρακολουθούμε τα πάντα με μεγάλη αγωνία και πικρα και απογοήτευση...

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com