8 Ιουν 2016

Το Πατριαρχείο Ρουμανίας θα συμμετάσχει στη Μεγάλη Σύνοδο

Holy Synod
Κατά την έναρξη της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας  (6 έως τις 7 Ιουνίου), ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ρουμανίας κ. Δανιήλ, έκανε αναφορά στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που  θα συνέλθει στην Κρήτη. 

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης της Ρουμανίας κάλεσε όλους τους πιστούς, κληρικούς, μοναχούς και λαϊκούς, να προσευχηθούν για τους σκοπούς της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.
Ο Πατριάρχης της Ρουμανίας απάντησε σε όσους αντιδρούν σχετικά με το θέμα της συμμετοχής περιορισμένου αριθμού προσώπων στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, λέγοντας ότι "Δεν μπορούν όλοι να συμμετάσχουν, αλλά ο καθένας έχει την ευθύνη να συμβάλει, να συμβουλεύει και να προσεύχεται έτσι ώστε το Άγιο πνεύμα, και όχι ένα κοσμικό πνεύμα, να καθοδηγήσει τις εργασίες της μελλοντικής Πανορθόδοξης Συνόδου ".
 Επιπλέον όπως αναφέρθηκε τον Ιανουάριο του 2016 στο άνοιγμα των εργασιών της Σύναξης των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στο Σαμπεζύ, ο Πατριάρχης Ρουμανίας  τόνισε τον Συνοδικό  χαρακτήρα της Ορθοδοξίας, ο οποίος πρέπει να εκδηλώνεται τόσο σε τοπικό, όσο και σε καθολικό επίπεδο (Πανορθόδοξη).
"Πρέπει να είμαστε πολύ υπεύθυνοι, επειδή η ενότητα της πίστεως είναι πολύ σημαντική για εμάς" και συνέχισε
"Όταν μαζευτούμε στη Σύνοδο, θα πρέπει να εκφράσουμε τη μία και αγία πίστη, την ενότητα της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ώστε να αντανακλά την πίστη του συνόλου της Εκκλησίας. 
Γι 'αυτό, σε κάθε ενορία και κάθε μοναστήρι, ο πιστός και ο μοναχός καλούνται να προσευχηθούν, να έρθουν μαζί σε ένα Συνοδικό πνεύμα, διότι η συναίνεση της Εκκλησίας εντός της Συνόδου, και η πληρότητά της, αποτελεί την έκφραση της ενότητας της πίστεως. 
Δεν μπορούν όλοι να συμμετάσχουν, αλλά ο καθένας έχει την ευθύνη να συμβάλει, να συμβουλεύει και, κυρίως, να προσευχετε ώστε το Άγιο Πνεύμα, και όχι ένα κοσμικό πνεύμα, να καθοδηγήσει τις εργασίες της μελλοντικής Πανορθόδοξης Συνόδου. 
Έχουμε ηθικό καθήκον να παρακολουθήσουμε μαζί, όχι μόνο κατ΄οίκον, αλλά και σε Πανορθόδοξο επίπεδο, την ενότητα της πίστεως μέσα στην Εκκλησία.Το μεγαλύτερο δώρο της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας είναι η ενότητα της πίστεως, η οποία εκφράζεται σε μυστηριακή ενότητα, αλλά και στην ιεραποστολική και ποιμαντική διακονία της Εκκλησίας στον κόσμο σήμερα.
Πρέπει να εκφράσουμε την ενότητα, αλλά και συνυπευθυνότητα. Η Ορθοδοξία είναι συνοδική  τόσο σε τοπικό, εθνικό, όσο και σε επίπεδο Πανορθόδοξο. Η Σύνοδος είναι πάντα το θεσμικό όργανο με τη μεγαλύτερη ευθύνη για τη διατήρηση της αληθινής πίστης, της αληθινής εμπειρίας εν Χριστώ και  ποιμαντικής οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα".
DSC_8218
………………………………………………………..
Patriarhul României despre Sfântul și Marele Sinod: „Avem nevoie de exprimarea unității, dar și a co-responsabilității”
În deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a făcut referire la Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe, care se va întruni în Creta. Preafericirea Sa a îndemnat pe toți credincioșii, clerici, monahi și mireni, să se roage, în duh sobornicesc (sinodal), pentru buna desfășurare a Sfântului și Marelui Sinod.
 De asemenea, Patriarhul României a răspuns celor care contestă participarea unui număr limitat de persoane la Sfântul și Marele Sinod spunând că „nu toți pot participa dar toți au responsabilitatea de a contribui, de a sfătui și de a se ruga ca Duhul Sfânt să călăuzească lucrările viitorului Sinod Panortodox, iar nu un duh lumesc”.
 După cum a afirmat și în deschiderea lucrărilor Sinaxei Întâistătătorilor de Biserici Ortodoxe de la Chambésy, din ianuarie 2016, Patriarhul României a subliniat caracterul sinodal al Ortodoxiei, care trebuie să se manifeste atât la nivel local, cât și universal (panortodox).
Trebuie să fim foarte responsabili, deoarece pentru noi este importantă unitatea de credință.
 Când ne adunăm în Sinod, trebuie să exprimăm credința cea una sfântă, unitatea Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolice, ca să reflectăm credința întregii Biserici.
 De aceea, și clerul de mir sau din mănăstiri și credincioșii și monahii sunt solicitați să se roage, să fie împreună în duh sobornicesc, pentru că, de fapt, consensul Bisericii în Sinod și în întregimea ei este expresia unității sau a comuniunii de credință.
Nu toți pot participa, dar toți au responsabilitatea de a contribui, de a sfătui și, mai ales, de a se ruga ca Duhul Sfânt și nu un duh lumesc să călăuzească lucrările viitorului Sinod Panortodox.
 Avem datoria morală de a mărturisi împreună nu doar acasă, ci împreună, la nivel panortodox, unitatea de credință a Bisericii.
Cel mai mare și cel mai de preț dar al vieții duhovnicești a Bisericii este unitatea de credință care se exprimă în unitatea sacramentală, dar și în activitatea misionară, pastorală, a Bisericii, în lume, astăzi.
 Avem nevoie de exprimarea unității, dar și de exprimarea co-responsabilității.

 Ortodoxia este sinodală, atât la nivel local, național, cât și la nivel panortodox. Sinodul este întotdeauna instituția care are cea mai mare responsabilitate pentru păstrarea dreptei credințe, a dreptei viețuiri în Hristos și a organizării pastorale la toate nivelurile.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com