17 Μαΐ 2016

Τὰ προβλήματα δὲν λύνονται μὲ τοὺς αἱρετικοὺς

 Εἶναι νὰ ἀπορεῖ κανεὶς μὲ τὸν τρόπο ποὺ σκέπτονται, κρίνουν καὶ ἐκφράζονται κάποιοι δημοσιογράφοι.Ὑποτίθεται ὅτι αὐτοὶ σπουδάζουν, κατέχουν τὸ ἀντικείμενό τους καὶ διατυπώνουν κρίσεις ἀντικειμενικές. 

Ὅμως κάποιοι στὴν προσπάθειά τους νὰ ἐξάρουν, καὶ μάλιστα ὑπὲρ τὸ δέον, τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴ Μυτιλήνη, δὲν ὑπερέβαλαν ἁπλῶς, ἀλλὰ ὀνόμασαν «φονταμενταλιστὲς τῆς Ὀρθοδοξί­ας» ὅσους τόλμησαν νὰ διατυπώσουν ἐ­πι­φυλάξεις γιὰ τὴν ἀποκληθεῖσα «ἱστορικὴ ἐπίσκεψη» τοῦ Πάπα στὴν ἁγιοτόκο Λέσβο.
  Καλοδεχούμενος στὴν Ἑλλάδα ὅποιος θελήσει νὰ ἔλθει, νὰ δεῖ καὶ νὰ ἐκτιμήσει τὰ ὅσα συμβαίνουν σʼ αὐτὴν σχετικὰ μὲ τὸ ἀσήκωτο γιὰ τοὺς ὤμους μας μέγα πρόβλημα τῶν προσφύγων - μεταναστῶν καὶ νὰ συμβάλει στὴ λύση του. Καὶ ὁ Πάπας, ὡς ἀρχηγὸς κράτους, καὶ ὄχι βεβαίως ὡς ἰσότιμος μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ ἀποκλεισθεῖ ἀπὸ μιὰ τέτοια ἐπίσκεψη. Ὡστόσο ἡ πονεμένη ἱστορία μας βοᾶ καὶ κράζει ὅτι δυστυχῶς τὸ Βατικανὸ ποτὲ δὲν βοήθησε τὸν Ὀρθόδοξο λαό μας· ἀλλὰ μᾶλλον τὸν πλήγωσε. Ἤδη μὲ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ τὴν Δ΄ Σταυροφορία κατέφερε καίριο πλῆγμα κατὰ τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων. Τὴν δὲ ἐποχὴ τοῦ αὐτοκράτορος Ἰωάννου Η΄ τοῦ Παλαιολόγου μὲ τὴν ψευδοσύνοδο τῆς Φερράρας - Φλωρεντίας (1438-1439) ὑπέσκαψε τὸ Βυζάντιο. Στὴν Τουρκοκρατία ἁλώνιζε μὲ τοὺς μισσιοναρίους του τὰ νησιά μας καὶ τὴν ἠπειρωτικὴ χώρα μὲ σκοπὸ τοῦ «ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον». Στὴ Μικρασιατικὴ καταστροφὴ εἶναι γνωστὴ ἡ στάση ποὺ τήρησε τὸ Βατικανό: Συνεχάρη τὸν Κεμὰλ Ἀτατούρκ! Ὁ Πάπας εὐλόγησε τὴν γενοκτονία τῶν Σέρβων Ὀρθοδόξων ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπό του Ἀλοΐσιγιε Στέπινατς τὸ 1941-45, τὸν ὁποῖο μάλιστα ἀνεκήρυξε... ἅγιο τοῦ Παπισμοῦ! Πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια ὁ Πάπας τάχθηκε ἀνοικτὰ μὲ τοὺς μουσουλμάνους τοῦ Κοσσυφοπεδίου καὶ τῆς Βοσνίας κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Σερβίας. Σήμερα ὁ Πάπας διχάζει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας, τῆς Οὐκρανίας καὶ τῆς Ρουμανίας μὲ τὴν Οὐνία. Μία ἡμέρα δὲ προτοῦ νὰ ἔλθει στὴ Μυτιλήνη, προχώρησε στὴ «χειροτονία σὲ ἀρχιερέα» στὴ Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Παύλου τῆς Ρώμης ἐκτὸς τῶν τειχῶν τοῦ οὐνίτη Ἱσπανοῦ «ἐπισκόπου» Ἀθηνῶν Manuel Nin, στὴ θέση τοῦ παραιτηθέντος Δημητρίου Σαλάχα.
   Τὸ ἐρώτημα λοιπὸν εἶναι: Ἕνα τέτοιο πρόσωπο μὲ τόσο ἐχθρικὸ παρελθὸν διαχρονικῶς ἔναντι τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἕνας τέτοιος αἱρετικὸς μπορεῖ νὰ βοηθήσει οὐσιαστικὰ στὸ μεγάλο πρόβλημα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ χώρα μας; Ἢ μήπως ἦλθε μὲ τὴν πολυπληθὴ κουστωδία του, πρόβαλε τὸ πάθος τῆς φιλοπρωτίας του σʼ ὅλο τὸ μεγαλεῖο του, εἶδε καὶ ἀπῆλθε; Ἀπῆλθε ἀφοῦ ἔδωσε μιὰ ἑξάωρη μεσσιανική, καλὰ μελετημένη, στημένη, διαφημιστικὴ παράσταση, ἀφήνοντας σʼ ὅλους ὅσοι γνωρίζουν τὸν βίο καὶ τὴν πολιτεία τοῦ Βατικανοῦ τὴν εἰκόνα ἑνὸς βοῶντος φαρισαϊσμοῦ καὶ μιᾶς «ψευδωνύμου ἐκκλησίας» ποὺ ἐπαίρεται γιὰ τὸ πρωτεῖο ἐξουσίας καὶ τὸ ἀλάθητο τοῦ κοσμικοῦ ἡγέτη της!
   Ἄραγε εἶχε τὴν ἀνάγκη μιᾶς τέτοιας βοή­θειας ὁ Ὀρθόδοξος λαός μας, ὁ ὁποῖος ὑπὸ τὴν ἡγεσία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας του ἀναλίσκεται καθημερινὰ γιὰ τοὺς δυστυχισμένους πρόσφυγες - μετανάστες, τοὺς ὁποίους ἡ Εὐρώπη τῆς δημοκρατίας καὶ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀρνεῖται νὰ δεχθεῖ στὸ ἔδαφός της; Ὁ λαός μας δὲν ἔχει ἀνάγκη μαθημάτων ἀγάπης ἀπὸ τὸν αἱρεσιάρχη τῆς Ρώμης. Τοῦ ἀρκοῦν τὰ φωτεινὰ παραδείγματα τῶν μαρτύρων, τῶν ἁγίων, τῶν ὁσίων καὶ τῶν ὁμολογητῶν τῆς Ὀρθοδοξίας. Καὶ τέτοιους διαθέτει ὄχι μόνο ἡ ἁγιοτόκος Λέσβος, ἀλλὰ ὅλος ὁ μαρτυρικὸς αὐτὸς τόπος ποὺ λέγεται Ἑλλάδα, τὸν ὁποῖο ὑπονομεύει συστηματικά, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ ὁ αἱρετικὸς Πάπας μὲ τὴν Οὐνία του.
Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αν δεν έχεις νύχια να ξυστείς μη περιμένεις άλλον να σε ξύσει,λέει ο θυμόσοφος λαός.Τα είδαμε τα καλά τους δώρα,κι από τους Παπικούς αλλά και από το άλλο ιερατείο,των Βρυξελλών.Σε λίγες μέρες θα θρηνήσουμε τη πτώση της Πόλη που τόσο πολύ μας πόνεσε,γενεές γενεών.Αλλά η πτώση της Κωνσταντινούπολης είχε γίνει πολύ νωρίτερα,όχι το 1453 που αποτελεί απλά σταθμός μιας μακράς πορείας πτώσεων και παρακμής,αλλά το 1204 όταν συνέβη η πλέον αποκρουστική ντροπή κα΄τ όνομα χριστιανών κατά χριστιανών.Αλλά και σήμερα νομίζετε ότι η πτώση της Ελλάδας αρχίζει το 2010 με τα μνημόνια ον ουκ εστί αριθμός;Όχι,ξεκινάει η πτώση από την επομένη μέρα που δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας,με τις αλλεπάλληλες επεμβάσεις ξένων,τους εγχώριους υπηρέτες τους,τους μεταπράτες που μοιράζουν τις ελληνικές σάρκες μεταξύ τους,και μετά..θρηνούμε εδάφη και Πόλη αλωμένη,θρηνούμε συρρικνώσεις ελληνισμού,θρηνούμε παιδιά μας που έφυγαν για πάντα στο εξωτερικό να ζήσουν μιας και τα λαμόγια διαπρέπουν στο εσωτερικό και δε χωρούν πολλοί σε αυτό το τόπο,και μετά από δυό τρεις γενιές χάνεται τούτος ο θησαυρός...

Ανώνυμος είπε...

Πολύ σωστά το θέσατε.
Το Βατικανό ποτέ δεν βοήθησε την Ορθοδοξία αλλά πάντα την πλήγωνε.
Το άγιο όρος όμως ήταν πολλές φορές υπέρμαχός της.
Το μαρτυρούν οι μοναχοί που έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Τώρα γιατί την πληγώνει?
Που είναι οι Ομοληγητές μοναχοί?
Και κάποιοι που μίλησαν θεωρήθηκαν λίγοι.
Άλλοι εκφράστηκαν μέσα από μιαν ανούσια αντίθεση.
Και οι πιο πολλοί μέσα από την σιωπή τους.
Δεν φταίει το Βατικανό για ότι θα γίνει στην Κρήτη.
Φταίμε ΟΛΟΙ εμείς οι Ορθόδοξοι.
Αρχιερείς, ιερείς, ιερομόναχοι, ηγουμένοι, μοναχοί και εμείς οι λαϊκοί.
Όλοι εμείς φταίμε.
Μας απομένουν λίγες μέρες.
Δεν είναι αργά.
Ας κάνουμε ΟΛΟΙ την προσευχή μας με δάκρυα μετάνοιας.
Και ίσως μας λυπηθεί ο Καλός Θεός.
Χριστός Ανέστη αδελφοί μου.

Ανώνυμος είπε...

Καιρὸς τοῦ καθελεῖν καὶ καιρὸς τοῦ οἰκοδομῆσαι Εκκλ.3,3.


Καιρὸς τοῦ καθελεῖν καὶ καιρὸς τοῦ οἰκοδομῆσαι. ταῦτα καὶ ἐν τοῖς πρὸς τὸν προφήτην Ἱερεμίαν παρὰ τοῦ θεοῦ ῥηθεῖσιν ἔστι μαθεῖν, ᾧ δέδοται θεόθεν ἡ δύναμις εἰς τὸ πρότερον καθαιρεῖν καὶ ἐκριζοῦν καὶ κατασκάπτειν καὶ τότε ἀνορθοῦν καὶ ἀνοικοδομεῖν καὶ καταφυτεύειν. Χρὴ γὰρ πρότερον ἐν ἡμῖν ἐρειπωθῆναι τὰ τῆς κακίας οἰκοδομή ματα καὶ τότε καιρόν τε καὶ εὐρυχωρίαν εὑρεῖν πρὸς τὴν τοῦ ναοῦ τοῦ θεοῦ κατασκευὴν τοῦ ἐν ταῖς ψυχαῖ οἰκοδομουμένου, οὗ ἡ ὕλη ἀρετὴ γίνεται. Εἴ τις γὰρ ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ λίθους τιμίους, ταῦτα ἡ ἀρετὴ ὀνομάζεται· ξύλῳ δὲ καὶ χόρτῳ καὶ καλάμῃ ἡ τῆς κακίας ἑρμηνεύεται φύσις, ἥτις εἰς οὐδὲν ἄλλο ἢ εἰς πυρὸς δαπάνην παρασκευάζεται. Οταν οὖν ἐκ χόρτου καὶ καλάμης τὰ οἰκοδομήματα ᾖ, τουτέστιν ἐξ ἀδικίας τε καὶ ὑπερηφανίας καὶ τῆς λοιπῆς τοῦ βίου κακίας, πρότερον ταῦτα εἰς ἀφανισμὸν ἀγαγεῖν ὁ λόγος διακελεύεται, εἶθ' οὕτω τὸ χρυσίον τῆς ἀρετῆς ὕλην τῆς κατασκευῆς τοῦ πνευματικοῦ οἴκου ποιήσασθαι. Οὐ γὰρ ἔστι τῇ καλάμῃ συμφυῆναι τὸν ἄργυρον ἢ τῷ χόρτῳ τὸ χρυσίον προσλιπανθῆναι ἢ τὸν μαργαρίτην τῷ ξύλῳ, ἀλλ' εἰ μέλλοι τοῦτο εἶναι, χρὴ πάντως ἀφανισθῆναι τὸ ἕτερον. Τίς γὰρ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; οὐκοῦν καθαιρεθήτω πρότερον τὰ τοῦ σκότους ἔργα καὶ τότε κατασκευασθήσεται τὰ φωτεινὰ τοῦ βίου οἰκοδομήματα

Ανώνυμος είπε...

Μετάφραση<>25. Αυτά μπορούμε να τα μάθομε και από όσα είπε ό θεός στον προφήτη Ιερεμία, στον όποίο δόθηκε από τό θεό ή δύνα­μη να θανατώνει πρώτα και να ξεριζώνει και να ξεθεμελιώνει και τότε να ανορθώνει και να ανοικοδομεί και να σπέρνει26. πρώτα πρέπει να γίνουν ερείπια μέσα μας τα οικοδομήματα της κακίας και τότε να βρούμε τον κατάλληλο καιρό και την ευρυχωρία για την κατασκευή του ναού του Θεού, που οικοδομείται μέσα στις ψυχές 27. , και του οποίου το υλικό είναι η αρετή. Αν πάνω στο θεμέλιο αυτό χτίσει κανένας με χρυσάφι και ασήμι και πέτρες πολύτιμες , αυτά είναι ονόματα που παίρνει η αρετή. Το ξύλο και το χόρτο και το καλάμι σημαίνουν τη φύση της κακίας 28.που δεν ετοιμάζεται για τίποτε άλλο παρά μόνο για να την φάει η φωτιά . Όταν λοιπόν τα οικοδομήματα μας είναι από χόρτα και καλαμιές , δηλαδή από αδικία και υπηρηφανεια και την υπόλοιπη κακία της ζωής , ο λόγος προστάζει αυτά πρώτα να οδηγήσουμε στον αφανισμό κι έτσι έπειτα να χρησιμοποιήσομε το χρυσό της αρετής ως υλικό για την κατασκευή του πνευματικού οικοδομήματος. Δεν μπορεί να δέσει το ασήμι με την καλαμιά η ο χρυσός να πάρει ομορφιά από το χόρτο η το μαργαριτάρι από το ξύλο , αλλά αν θέλουμε να είναι το ένα , το άλλο πρέπει να αφανιστεί. <> 29.Γι αυτό πρέπει πρώτα να κατεδαφιστούν τα έργα του σκότους και τότε θα κατασκευαστούν τα ολόφωτα οικοδομήματα της ζωήςΑνώνυμος είπε...

Ὅμοιον δὲ τοῖς εἰρημένοις καὶ τὸ ἑπόμενον·Καιρός, φησί, τοῦ φυτεῦσαι καὶ καιρὸς τοῦ ἐκτῖλαι τὸ πεφυτευμένον. Οἴδαμεν, τίς ἡμῶν ὁ γεωργὸς καὶ ἡμεῖς τίνος γεώργιον. Τὸ μὲν γὰρ παρὰ τοῦ Χριστοῦ, τὸ δὲ παρὰ τοῦ δούλου τοῦ Χριστοῦ μεμαθήκαμεν Παύλου. ὁ μὲν γὰρ Κύριός φησιν, ὅτι ο Πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν, ὁ δὲ ἀπόστολος πρὸς ἡμᾶς λέγει, ὅτι Θεοῦ γεώργιόν ἐστε. Ο οὖν μέγας γεωργὸς τὰ ἀγαθὰ φυτεύειν μόνον ἐπίσταται (Ἐφύτευσε γὰρ ὁ Θεὸς παράδεισον ἐν Ἐδὲμ κατὰ ἀνατολάς), τὰ δὲ ἐναντία τοῖς ἀγαθοῖς ἀποτίλλει· πᾶσα γὰρ φυτεία, ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ Πατήρ μου ὁ οὐράνιος, ἐκριζωθήσεται. οὐκοῦν ἡ Φαρισαϊκὴ κακία τε καὶ ἀπιστία καὶ ἡ πρὸς τὰ γινόμενα παρὰ τοῦ Κυρίου θαύματα ἀγνωμοσύνη ταῦτα τὰ φυτά ἐστι τὰ ἐκτιλλόμενα. χρὴ γὰρ ἐπικρατῆσαι τὸ κήρυγμα τῆς σωτηρίας, χρὴ κηρυχθῆ ναι τὸ εὐαγγέλιον ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, χρὴ πᾶσαν γλῶσσαν ἐξομολογήσασθαι ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. ἐπεὶ οὖν ταῦτα γενέσθαι χρὴ πάντως, ἡ νῦν ἐπι κρατοῦσά τινων ἀπιστία οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς τοῦ πατρὸς φυτείας, ἀλλὰ τοῦ παρασπείροντος τὰ ζιζάνια ἢ τοῦ παραφυτεύοντος τῷ δεσποτικῷ ἀμπελῶνι τὴν Σοδομιτικὴν κληματίδα. Όπερ οὖν ἐκεῖ ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ παρὰ τῆς δεσποτικῆς φωνῆς ἐπαιδεύθημεν, τοῦτο νῦν καὶ ἐν τῷ αἰνίγματι τοῦ Εκκλησια στοῦ ἐδιδάχθημεν, ὅτι ὁ αὐτὸς καιρός ἐστι τό τε σωτήριον τῆς πίστεως φυτὸν παραδέξασθαι καὶ τὸ τῆς ἀπιστίας ἀποτῖλαι ζιζάνιον. Ο δὲ ἐπὶ μέρους περὶ τοῦ κατὰ τὴν πίστιν κατορθώ ματος εἴρηται, τοῦτο καὶ ἐπὶ πάσης ἀρετῆς ἀκολούθως ἄν τις νοήσειε. Καιρὸς τοῦ φυτεῦσαι τὴν σωφροσύνην καὶ ἐκτῖλαι τὸ τῆς ἀκολασίας φυτόν. Οὕτω καὶ δικαιοσύνης φυτευθείσης ἀπορριζοῦται τὸ ἄδικον βλάστημα, καὶ τὸ τῆς ταπεινοφροσύνης φυτὸν τὸν τῦφον ἀνέτρεψεν ἥ τε ἀγάπη βλαστήσασα τὸ πονηρὸν τοῦ μίσους δένδρον ἐξήρανεν. Ωσπερ οὖν καὶ ἐκ τοῦ ἐναντίου γίνεται· ἡ ἀδικία πληθυνομένη τὴν ἀγάπην κατέψυξε, καὶ τὰ ἄλλα πάντα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἵνα μὴ τὰ καθ' ἕκαστον λέγοντες διατρίβωμεν, ὁμοίως νοοῦντες οὐ σφαλησόμεθα

Ανώνυμος είπε...

Μετάφραση.Όμοιο με όσα είπαμε είναι και το επόμενο <>λέει , <> 16. Γνωρίζομαι ποιος είναι ο γεωργός μας κι εμείς ποιου η καλλιέργεια είμαστε . Το ένα το μάθαμε από το Χριστό , το άλλο από το δούλο του Θεού Παύλο. Ο Κύριος λέει , << ο Πατέρας μου είναι ο γεωργός >> 17. και ο Απόστολος πάλι μας λέει <> 18. Ο μέγας Γεωργός λοιπόν ξέρει να φυτεύει τα αγαθά μόνο(<>19.), τα αντίθετα στ’ αγαθά τα ξεριζώνει.

«Κάθε φυτεία, που δε φύτεψε ό Πατέρας µου ό ουράνιος, θα ξεριζωθεί»20. Γι' αυτό λοιπόν, αυτά τα φυτά που ξεριζώνονται είναι ή φαρισαϊκή κακία και απιστία και ή αγνωµοσύνη στα θαύµατα τού Κυρίου. Πρέπει να επικρατήσει το κήρυγµα της σωτηρίας, πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σ' όλον τον κό­σµο.21, πρέπει κάθε γλώσσα να όµολογήσει ότι «Κύριος είναι ό Ιησούς Χριστός για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας»22. Αφού λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν όλα αυτά, ή απι­στία µερικων που επικρατεί τώρα δεν προέρχεται από την καλ­λιέργεια τού Πατέρα, αλλά από τον παρασπορέα των ζιζανίων η τον παραφυτευτή µμέσα στον αµπελώνα το δεσποτικό της σοδο­µιτικης κληµατίδας.

Αυτό λοιπόν που διδαχτήκαµε εκεί από τή δεσποτική φωνή μέσα στο Ευαγγέλιο, αυτό διδαχτήκαµε και στον αινιγµα­τικό λόγο του Εκκλησιαστή, ότι είναι ό ίδιος ο καιρός κατάλληλος και να δεχτουµε το σωτήριο φυτό της πίστεως και να ξερριζώσοµε το ζιζάνιο της απιστίας. 'Ό,τι είπαµε για το έπι­µέρους κατόρθωµα της πίστης αυτό µπορεί να το πει κανένας κατά λογική ακολουθία και για κάθε αρετή. Είναι καιρός να σπείρει κανένας τη σωφροσύνη και να ξεριζώσει το φυτό της ακολασίας. Με τον ίδιο τρόπο αφού σπαρεί ή δικαιοσύνη ξεριζώνεται ύστερα το φύτρο της αδικίας. Το φυτό της ταπεινο­φροσύνης ανέτρεψε την έπαρση, ή αγάπη βλάστησε και ξέρανε το κακό δέντρο του µίσους. 'Όπως πάλι γίνεται και αντίθετα. Πληθαίνοντας ή αδικία παγώνει την αγάπη και µε τον ίδιο τρόπο όλα τα άλλα δε θα κάνοµε λάθος αν τα σκεφτούµε όµοια για να µην χρονοτριβούµε αναφέροντάς τα ένα-ένα.

16. Εκκλ.3,2 17. Ιω.15,1 18. Α Κορ,3,9 19. Γεν. 2,8 20. Ματθ. 15,13 21. Ματθ. 20,13 22. Φιλιπ. 2,11 25. Εκκλ.3,3 26 Ιερ 1,10 27. Α Κορ 3,16 28. Α Κορ 3,12 29. Β Κορ 6,14


Από Γρ. Νυσση Ερμηνεία εις τον Εκκλησιαστή

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com