23 Μαρ 2016

Ο μακαριστός Φλωρίνης Αυγουστίνος ξιφουλκεί κατά του Οικουμενισμού!

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΞΙΦΟΥΛΚΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ!
Ούτος ορθώς εχαρακτηρίσθη ως παναίρεσις. Διότι κατά την θεωρίαν των Οικουμενιστών η Ορθοδοξία δεν είναι η τελεία έκφρασις της Χριστιανικής Θρησκείας, δεν είναι η "μία, αγία,καθολική και αποστολική Εκκλησία", αλλ είναι μία εκ των πολλών Ομολογιών και Θρησκειών, εις τας οποίας είναι κατατετμημένη η ανθρωπότης. Διά δε της ενώσεως όλων των Ομολογιών και Θρησκειών θα προέλθη κατά τους οικουμενιστάς η πλήρης θρησκευτική αλήθεια. Διό και ως βάσις της ενώσεως τίθεται ο λεγόμενος δογματικός μινιμαλισμός.

Αλλ ως παρατηρεί ο Ορθόδοξος Ρώσος Μητροπολίτης Νικόλαος Κουτρίσκης, "ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Η Η ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟΥ MINIMUM ΩΣ ΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ, ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΜΙΚΡΥΝΣΙΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΜΕΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ. ΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΙΣ MINIMUM ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΠΡΑΓΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΘΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΘΟΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ".
Ως δε παρατηρεί και ο Μητροπολίτης Σάμου Ειρηναίος, ο περισσότερον όλων μελετήσας και κατανοήσας τον εκ του Οικουμενισμού κίνδυνον, "δεν είναι ορθόν να εξωθήται η Εκκλησία της Ελλάδος, από πολιτικούς και άλλους υπολογισμούς, να συμμετέχει εις το Οικουμενικόν Συμβούλιον και να είναι οργανικόν μέλος και να ψηφίζη και να ψηφίζεται και να ονομάζη η Γενική Συνέλευσις τους Αρχιερείς της ημετέρας Εκκλησίας ως μέλη των επιτροπών προς εκτέλεσιν των αποφάσεών της, καθ όν χρόνον η πρωτοβουλία διά τον ορισμόν των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ανήκει μόνον εις την διοίκησιν της οικουμενικής κινήσεως. Ένας εκ των ημετέρων καιθηγητών, εκτιμώμενος βαθέως υπ αυτής, ηθέλησε να υποδείξη μίαν αναγκαίαν προσθηκην εις το κύριον θέμα της εν Έβανστον Γενικής Συνελεύσεως, που ήτο "ο σταυρωθείς Χριστός η ελπίς του κόσμου", την προσθήκην και "αναστάς Χριστός", και εν τούτοις απεκρούσθη η τοιαύτη πρότασις" (Ιδέ Μητροπολίτου Σάμου Ειρηναίου, η Ορθοδοξία έναντι της Οικουμενικής Χριστιανικής Κινήσεως, Αθήναι 1959, σελ.14,20).
Διαφωτιστικόν περί του Οικουμενισμού βιβλίον εξέδωκε και ο ζηλωτής κήρυξ της Ορθοδοξίας αρχιμανδρίτης π.Χαράλαμπος Βασιλόπουλος υπό τον τίτλον "Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ". Καταπληκτικά είναι τα στοιχεία τα οποία εκτίθενται εις το βιβλίον τούτο. Δίδουν μίαν ζωηράν εικόνα, ήτις εμβάλλει εις φόβον και εις τρόμον πάσαν Ορθόδοξον ψυχήν. Τας ημέρας δε αυτάς εκυκλοφόρησεν και έτερον βιβλίον περί Οικουμενισμού του θεολόγου κ.Α. Δελήμπαση, υπό τον τίτλον "Η αίρεσις του Οικουμενισμού".
Το σύνθημα των Οικουμενιστών ως προς την Ορθοδοξίαν, την οποίαν μισούν θανασίμως, είναι τούτο: "ΚΑΤΩ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ! ΚΑΤΩ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ!". Φωνή ομοία προς την φωνήν των απάτριδων, οι οποίοι φωνάζουν : "ΚΑΤΩ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ!". Και η μεν φωνή των απάτριδων, ολιγότερον σημαντική και επικίνδυνος, ταράσσει πάσαν πατριωτικήν ψυχήν. ΕΝΩ Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΔΕΝ ΤΑΡΑΣΣΕΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝ ΤΙ ΕΠΑΘΟΝ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
Διά τούτο το θέμα του Οικουμενισμού ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΣΟΒΑΡΑ, ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΗ, ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΟΔΩ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ, ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΑ ΛΑΒΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΘΕΣΙΝ, ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΣΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΝ ΩΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΣΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΓΚΑΤΑΛΕΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΟΝ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΙΣ ΠΑΣΑΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ, ΩΣ ΕΙΝΑΙ Π.Χ. ΑΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΑΙ.
Ήδη το Πατριαρχείον Αλεξανδρείας απηγόρευσε την συμμετοχήν των κληρικών του εις το Παγκόσμιον Συμβούλιον των Εκκλησιών. Τούτο οφείλη να πράξη και η Εκκλησία της Ελλάδος.
(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΕΝ ΕΤΕΙ 1972 ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ).
Το παραπάνω απόσπασμα είναι ειλημμένο από το βιβλίο του μακαριστού επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου με τίτλο "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΣΜΟΣ", ΑΘΗΝΑΙ 1973, ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ "Ο ΣΤΑΥΡΟΣ".

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε τον μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνο και την Ορθόδοξη Ιεραποστολική Αδελφότητα του "Ο ΣΤΑΥΡΟΣ" για το κείμενο κατα του Οικουμενισμού.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com