14 Μαρ 2016

Καθαρά Δευτέρα - Οἱ πειρασμοὶ τοῦ Χριστοῦ στὴν ἔρημο (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)


Οἱ πειρασμοὶ τοῦ Χριστοῦ στὴν ἔρημο
«Νηστεύσας ὁ Κύριος ἡμέρας τεσσαράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὕστερον ἐπείνασε δεικνὺς τὸ ἀνθρώπινον. Ψυχή, μὴ ἀθυμήσῃς· ἄν σοι προσβάλλῃ ὁ ἐχθρός, προσευχῇτε καὶ νηστείᾳ ἐκ ποδῶν ἀποκρουσθήτω σοι» (Μ. Καν. ᾠδὴ θ΄)
Τὸ εἶπε Κύριος, ἀγαπητοί μου, καὶ λόγος του εἶνε ἑκατὸ τοῖς ἑκατὸ ἀληθινός, ὅτι εὐτυχισμένοι εἶνεποιοί· «ὅσοι ἀκοῦνε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν ἐφαρμόζουν» (Λουκ. 11,28).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com