10 Φεβ 2016

Η εκκλησιολογική στρέβλωση στη "Δήλωση του Τορόντο"
Η ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ
Η αναφορά στη δημοσιευθείσα απόφαση της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, που πραγματοποιήθηκε στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Σαμπεζύ Γενεύης  (21-28 Ιανουαρίου 2016), στη «Δήλωση του Τορόντο» (Παρ. 19), αντιβαίνει στην προλογική ομολογία, όπου αναφέρεται ότι «η Ορθόδοξος Εκκλησία, είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία» (Παρ. 1).

Η αναφορά της Παρ. 19 της απόφασης της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, έχει ως ακολούθως : «Αι Ορθόδοξαι Εκκλησίαι-μέλη θωρούν ως απαραίτητον όρον της συμμετοχής εις το ΠΣΕ το άρθρον βάσιν του Καταστατικού αυτού, συμφώνως τω οποίω, μέλη αυτού δύνανται να είναι μόνον αι Εκκλησίαι και αι Ομολογίαι, αι αναγνωρίζουσαι τον Κύριον Ιησούν Χριστόν ως Θεόν και Σωτήρα κατά τας Γραφάς και ομολογούσαι τον εν Τριάδι Θεόν, Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα κατά το Σύμβολον Νικαίας– Κωνσταντινουπόλεως.  Έχουν δε βαθείαν την πεποίθησιν ότι αι εκκλησιολογικαί προϋποθέσεις της Δηλώσεως του Toronto (1950), τιτλοφορουμένης ‘’Η Εκκλησία, αι Εκκλησίαι και το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών’’ είναι κεφαλαιώδους σημασίας δια την Ορθόδοξον συμμετοχήν εις το Συμβούλιον.  Όθεν, αυτονόητον, ότι το Π.Σ.Ε. δεν είναι και εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται να καταστή υπέρ-Εκκλησία.  ‘’Σκοπός του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών δεν είναι να διαπραγματεύεται ενώσεις μεταξύ των Εκκλησιών, όπερ δύναται να γίνη μόνον υπό των Εκκλησιών, ενεργουσών εξ ιδίας πρωτοβουλίας, αλλά να φέρη τας Εκκλησίας εις ζώσαν επαφήν προς αλλήλας και να προαγάγη την μελέτην και συζήτησιν των ζητημάτων της χριστιανική ενότητος’’  (Δήλωσις  του Toronto, § 2) ».
Η αναφορά στην Παρ. 19, ότι «αι εκκλησιολογικαί προϋποθέσεις της Δηλώσεως του Toronto (1950), τιτλοφορουμένης ‘’Η Εκκλησία, αι Εκκλησίαι και το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών’’ είναι κεφαλαιώδους σημασίας δια την Ορθόδοξον συμμετοχήν εις το Συμβούλιον», αντίκειται στην προλογική ομολογία της δημοσιευθείσας απόφασης της Συνάξεως των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, που αναφέρει ότι «η Ορθόδοξος Εκκλησία, είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία» (Παρ. 1).
Η δήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), που συνήλθε στο Τορόντο του Καναδά  κατά το έτος 1950 , η γνωστή «Δήλωση του Τορόντο», που τιτλοφορείται «Η Εκκλησία, οι Εκκλησίες και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών», ενώ αναφέρει ‘’ρητά’’ ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), δεν πρέπει να γίνει ποτέ υπερ-εκκλησία,  καταληκτικά σημειώνει ότι «οι εκκλησίες αναγνωρίζουν ότι το να αποτελεί κάποιος  μέλος της εκκλησίας του Χριστού είναι πιο περιεκτικό από το να αποτελεί  μέλος της ίδιας του της εκκλησίας», (churches are acknowledging that the membership of the church of Christ is wider and more inclusive than the membership of their own church)φανερώνει τις πραγματικό νόημα της δήλωσης.
Αυτό που επισημαίνεται με το «περιεκτικότερο» (more inclusive), υποβαθμίζει το γεγονός να ανήκεις στην ίδια σου την εκκλησία.  Μπορεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.), να μη αποτελεί  υπερ-εκκλησία, σαφέστατα όμως υποδεικνύεται με τη «Δήλωση του Τορόντο», η Εκκλησία του Χριστού (όπως φυσικά την εννοεί το Π.Σ.Ε.), σαν μια Εκκλησία που είναι πάνω από όλες τις εκκλησίες-μέλη του Π.Σ.Ε.  

2 σχόλια:

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΟΣ είπε...

Τα συγχαρητήριά μας Κύριε Χαραλάμπους, ήδη μας αποδείξατε άλλη μία φοβερή κακοδοξία που υπήρχε καμουφλαρισμένη, αλλά όντως υπαρκτή και φοβερή, προσωπικά δεν την είχα αντιληφθεί, γι αυτό σας ευχαριστώ, που μας την αποκαλύψατε. Όμως Κύριε Χαραλάμπους ενώ από την μία μεριά αποκαλύπτονται και καταγγέλλονται μία-μία κακοδοξίες που έχουν σχέση με τα κείμενα της Μεγάλης Συνόδου, παράλληλα διαβάζουμε σε πρόσφατα κείμενα Αντιοικουμενιστικά, ότι εάν η Μεγάλη Σύνοδος καταστεί τελικά Ψευδοσύνοδος με τις αποφάσεις που θα πάρει, τότε ο Ορθόδοξος Λαός θα αντισταθεί και δεν θα την αποδεχθεί. Τι σημαίνει άραγε ο όρος δεν θα την αποδεχθεί; Από την μία θα την απορρίπτει ως ουσιαστικά Αιρετική Σύνοδο και από την άλλη θα συνεχίζεται η συγκοινωνία με τους καταγγελλόμενους ως Αιρετικούς σαν να μην συμβαίνει τίποτε; Αυτά τα γραφόμενα δεν είναι μόνο ελλιπή, αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Οι Ορθόδοξοι όλων των εποχών τις Αιρετικές ή φιλαιρετικές Συνόδους τις αποκήρυσσαν με ότι σημαίνει αυτός ο όρος. Ποια είναι η σχέση Φωτός και Σκότους; Ποία συμφωνία Χριστού και Βελίαρ; Είναι καιρός όχι μόνο να καταγγέλλουμε κακοδοξίες, αλλά και να καταλήγουμε στο Ορθόδοξο "διά ταύτα" άλλως δεν κάνουμε τελικά τίποτε

Ανώνυμος είπε...

Και αυτά είναι μόνο μια από τις πολλές αντιφατικές και παραπλανώντας δηλώσεις στα κείμενα του ΠΣΕ! Όταν τα μελετά κανείς, διερωτάται πως είναι δυνατόν οι Ορθόδοξοι υπόγραψαν τέτοια πράγματα. Ένα άλλο είναι ότι από τις 450 περίπου προτεσταντικές αιρέσεις μέλη του ΠΣΕ πόσοι είναι που όντως "αναγνωρίζουν τον Κύριον Ιησούν Χριστόν ως Θεόν και Σωτήρα κατά τας Γραφάς και ομολογούσαι τον εν Τριάδι Θεόν, Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα κατά το Σύμβολον Νικαίας– Κωνσταντινουπόλεως"; Μπορεί να το ομολογουν έτσι τυπικά, αλλά στην θεολογία και ζωή τους μαρτυρούν για κάτι άλλο...

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com