4 Σεπ 2015

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Ἀναγνώρισις ἁμαρτωλῶν δικαιωμάτων;Ἀναγνώρισις ἁμαρτωλῶν δικαιωμάτων;
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΟΥΝ µερικοὶ ἀρχιερεῖς µὲ τὶς ἀντιλήψεις τους γιὰ τὸ χριστιανικὸ ἦθος, τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοὺς ἱεροὺς κανόνες. Προσπαθοῦν νὰ ἀλλοιώσουν τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς πίστεώς µας. Θέλουν νὰ γίνονται ἀρεστοὶ στοὺς ἄπιστους καὶ νὰ ἀπολαµβάνουν τὴν κοσµικὴ δόξα. Ἀδιαφοροῦν ἐὰν γίνονται σκανδαλοποιοί, γιατί τοὺς σκανδαλιζόµενους τοὺς θεωροῦν περιορισµένης ἀντίληψης καὶ ἀνόητους θρησκόληπτους.
Ἕνα κροῦσµα αὐτῆς τῆς νοοτροπίας συνέβη πρόσφατα, ὅταν γνωστὸς καὶ µὲ µεγάλο ὄνοµα ἀρχιερέας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου εἰσηγήθηκε στὴν εἰδικὴ ἐπιτροπή, ποὺ προετοιµάζει τὴ Μεγάλη Σύνοδο τῶν Ὀρθοδόξων καὶ θὰ συγκληθεῖ τὸ 2016 στὴν Κωνσταντινούπολη, νὰ γίνει λόγος γιὰ «τὰ δικαιώµατα τῶν σεξουαλικῶν µειονοτήτων καὶ πρέπει νὰ προστατεύονται ἀπὸ κάθε εἴδους διάκριση καὶ ἀπὸ ἄδικους διωγµούς». ∆ὲν ἔχουµε δικαίωµα νὰ τοὺς ταπεινώνουµε.

Ἆραγε µπορεῖ ἡ Ἐκκλησία νὰ ὑπερασπιστεῖ τοὺς ὁµοφυλοφίλους; Μπορεῖ νὰ τοὺς δεχτεῖ χωρὶς νὰ τοὺς ἐλέγξει γιὰ τὸ βδελυρὸ ἁµάρτηµά τους; Προφανῶς ὄχι. Καὶ ἂς ὑποστηρίζει τὸ ἀντίθετο ὁ συγκεκριµένος ἀρχιερέας. Ἡ φιληδονία εἶναι ἁµαρτία καὶ πρέπει νὰ καταπολεµᾶται. ∆ιαφορετικὰ δὲν µποροῦµε νὰ µιλᾶµε γιὰ πνευµατικὴ ζωή. Ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Κύριος καταδικάζει καὶ τὴν ἁπλῆ ἐπιθυµία τῆς σαρκικῆς ἡδονῆς, ἐµεῖς µποροῦµε νὰ µιλᾶµε γιὰ ὁµοφυλοφίλους ποὺ πρέπει νὰ συνυπάρχουν µὲ τοὺς Χριστιανοὺς καὶ νὰ γίνονται δεκτοὶ ὡς καλοὶ καὶ ἀθῷοι;
Ἡ Ἐκκλησία δὲν ὑπερασπίζεται τὰ ἁµαρτωλὰ δικαιώµατα τῶν ἀνθρώπων, ὅπως κάνουν οἱ πολιτικοὶ µὲ τὶς διάφορες νοµοθετικὲς ρυθµίσεις. Ἀγαπάει ὅλους τούς ἀνθρώπους, δὲν ἀναγνωρίζει ὅµως τὰ ἁµαρτωλά τους δικαιώµατα. ∆ὲν καλύπτει τὴν ἁµαρτία, οὔτε καὶ τὴ θεωρεῖ φυσιολογικὴ πράξη.
Τί θέλουν λοιπὸν αὐτοὶ οἱ νεωτεριστὲς ἀρχιερεῖς; Τί µᾶς συµβουλεύουν; Νὰ κλείσουµε τὰ µάτια µας µπροστὰ στὶς ἁµαρτίες τῶν ὁµοφυλοφίλων, γιὰ νὰ φανοῦµε ὅτι βρισκόµαστε κι ἐµεῖς στὸ πνεῦµα τῆς σύγχρονης ἐποχῆς; Νὰ προσαρµόσουµε ἀνάλογα τούς κανόνες τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς; Νὰ γίνουµε παπικοὶ καὶ προτεστάντες, νὰ ἐκκοσµικευθοῦµε καὶ νὰ ἀρνηθοῦµε αὐτὰ ποὺ µᾶς ἔχουν διδάξει οἱ ἅγιοι Πατέρες; Οἱ ἴδιοι αὐτὰ τὰ ἔχουν δεχτεῖ γι᾽ αὐτὸ καὶ µοιάζουν σὰν τοὺς σκοτεινοὺς φάρους, ποὺ δὲν ὠφελοῦν σὲ τίποτα. Ἡ κοσµική τους σοφία δὲν ἔχει καµιὰ ἀξία, ἀφοῦ λείπει ἡ ἐµπειρία τῆς πνευµατικῆς ζωῆς ποὺ δὲν προσφέρεται στὰ πανεπι- στήµια, ἀλλὰ µόνο µέσα στὴν Ἐκκλησία, µὲ τὴν ἀκριβῆ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ.
Οἱ συγκεκριµένοι ἀρχιερεῖς, ἐὰν παραµείνουν στὶς θέσεις τῶν ἐπισήµων ἐκπροσώπων τῶν διαφόρων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, σίγουρα θὰ ἐπιδιώξουν καὶ πολλὰ ἄλλα ἀπαράδεκτα, προκειµένου νὰ ἀλλάξουν ὅ,τι ἐµποδίζει τοὺς κοσµικοὺς ἀνθρώπους. Ἐλπίζουµε ὅτι δὲν θὰ ἐπιτρέψει ὁ καλὸς Θεὸς νὰ συµβοῦν ἀντιχριστιανικὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα θὰ προκαλέσουν µεγάλη ἀναστάτωση καὶ ἡ Μεγάλη Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων θὰ ἀποδειχτεῖ πολὺ µικρὴ καὶ χωρὶς καµιὰ πνευµατικὴ ἀξία.

Ορθόδοξος Τύπος, 04/09/2015

2 σχόλια:

Ηλιάδης Σάββας είπε...

"...τὰ δικαιώµατα τῶν σεξουαλικῶν µειονοτήτων πρέπει νὰ προστατεύονται ἀπὸ κάθε εἴδους διάκριση καὶ ἀπὸ ἄδικους διωγµούς", λέει.
Δεν υφίσταται κανένας διωγμός από την Εκκλησία προς τους ασθενείς. Αντιθέτως, ως θεραπευτήριο, επιβάλλεται να κάνει διακρίσεις, για να ξεχωρίσει τους αρρώστους και να τους οδηγήσει στη θεραπεία, που μπορεί να είναι και επώδυνη. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη, η οποία πονάει, αλλά είναι ευεργετική,καθώς οδηγεί στην αποκατάσταση.
Αν αφεθεί ο ασθενής να νομίζει πως είναι "υγιής", διότι δεν τον βοήθησαν τα αδέλφια του,"αμνηστεύοντας" την ασθένεια, τότε ο θάνατος της ψυχής είναι βέβαιος και οι ευθύνες απέναντι στον αδελφό και στο Θεό τεράστιες.
Συνεπώς, η εν Χριστώ αγάπη είναι θρασεία και έχει δικαίωμα να μη σέβεται την ελευθερία του άλλου. Στηρίζεται στην Αλήθεια και αυτό το θράσος της είναι κρυμμένο στο μαρτυρικό, στο σταυρικό φρόνημα, που τη συνοδεύει. Κάνει επίθεση στο συνάνθρωπο, που πολλές φορές προκαλεί πόνο, αλλά για όφελος της ψυχής. Άλλως, δεν είναι αγάπη αλλά ΑΠΑΤΗ.
Όχι, αδελφέ μου, δε θα κάνεις ό,τι θέλεις. Θα μπω εμπόδιο μπροστά σου, να σου αλλάξω το δρόμο προς τη θεραπεία, διότι σ` αγαπώ!

Ανώνυμος είπε...

Οι οικουμενισται από αγαπη εχουν ισοπεδωσει όχι μονον ολες τις θρησκείες,εφ οσον σ ολες υπαρχει σωτηρια , συμφωνα μ αυτους,αλλα από αγαπη προς τον ανθρωπο θελουν ν αλλαξουν και το Ευαγγελιο,αποδεχομενοι την ομοφυλοφιλια,εναντια στο Ευαγγελιο, που την καταδικαζει.Ουτε πορνοι,ουτε μοιχοι,ουτε αρσενοκοιται... Βασιλειαν Χριστου ου κληρονομησουσι,εξω οι πορνοι, εξω οι μοιχοι, εξω οι αρσενοκοιται από τη Βασιλεια του Θεου σημφωνα με το Ευαγγελιο.
Διερωτάται κανεις αν οι οικουμενισται είναι ιερεις του Υψιστου η ιερεις της ανομιας.
μαλλον είναι ιερεις της ανομιας εφ οσον υποστηριζουν την ανομια και όχι το Λογο του Θεου,που είναι αποθησαυρισμενος μεσα στο Ευαγγελιο.
Μαλλον τους μωρανε ο Θεος και τους παρεδωσε σε ατιμα παθη,διοτι προδιδουνε την πιστι, αφήσανε την πιστι στον Αληθινο Θεο και αποδεχοντε οτι και οι αλλοι ψευτοθεοι σωζουν ο Μωαμεθ ,ο Βουδας και... και εισαγουν ψευδεις διδασκαλειες,ητοι διδασκαλειες δαιμονιων,αφηνοτας τη διδασκαλεια του μονου Αληθινου Θεου,τη διδασκαλεια του Ευαγγελιου ,της Αγιας Γραφης.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com