4 Ιουλ 2012

«Προσευχή» στον Άγιο Ιούδα το Θαδδαίο ή ἐντεχνα σχεδιασμένη πιστών-παγίδα με «λίγο» από μαγεία;


ioudasthad
Ἐρώτηση:
Μοῦ ἔδωσαν ἕνα φυλλάδιο μέ μία προσευχή τό ὁποῖο σας ἀποστέλλω ἡ ὁποία τιτλοφορεῖται «Προσευχή στόν Ἅγιο Ἰούδα τό Θαδδαῖο». Ἐγγυᾶται ἀποτελέσματα γιά ὅτι ζητήσει κανείς.  Δέν μοῦ ἀρέσει τό γεγονός ὅτι λέει πώς πρέπει «οἱ προσευχές νά ἀπαγγέλλονται 6 φορές τήν ἡμέρα ἐπί 9 ἡμέρες.  Παρακαλῶ σχολιάστε, πρόκειται περί πλάνης; Εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων.
 «Αγιώτατε Απόστολε, Άγιε Ιούδα Θαδδαίε, πιστέ υπηρέτη και φίλε του Ιησού, η Ορθοδοξία, σ’ όλον τον κόσμο σε τιμά και σε επικαλείτε ως Προστάτη των απελπισμένων υποθέσεων, αυτών για τις οποίες έχει χαθεί κάθε ελπίδα.
Προσευχήσου για μένα. Είμαι τόσο απελπισμένος/η και μόνος/η. Σε ικετεύω κάνε χρήση αυτής της ιδιαίτερης Χάρης που σου έχει δοθεί, να φέρνεις ορατή και γρήγορη βοήθεια όπου δεν υπάρχει καμμία σχεδόν ελπίδα βοηθείας. 

Βοήθησέ με τούτη την ώρα της ανάγκης, για να μπορέσω να λάβω την παρηγοριά και την βοήθεια της Αγίας Τριάδος, σ’ όλες μου τις ανάγκες, δοκιμασίες, και βάσανα – (εδώ εκφράζετε το αίτημά σας) – και να μπορώ να υμνώ τον Χριστό μαζί με σένα και με όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς.
Υπόσχομαι, ω ευλογημένε Άγιε Ιούδα Θαδδαίε, να ενθυμούμαι πάντοτε αυτή τη μεγάλη Χάρη. Να σε τιμώ πάντοτε, ιδιαίτερα ως τον πιο δυνατό προστάτη μου, και μ’ ευγνωμοσύνη να ενθαρρύνω την ευλάβεια προς εσένα, ΑΜΗΝ.
IoudasThad 1
Είθε το όνομα της Αγίας Τριάδος να λατρεύεται και να υμνείται απ’ όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, στους αιώνες των αιώνων, ΑΜΗΝ.
Είθε το όνομα του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, να υμνείται και να δοξάζεται τώρα και παντοτεινά, ΑΜΗΝ.
‘Αγιε Ιούδα Θαδδαίε δεήσου για μας και άκουσε τις προσευχές μας, ΑΜΗΝ.
Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ας είναι ευλογημένο το όνομα της Υπεραγίας και Αειπαρθένου Μαρίας. Ας είναι ευλογημένος ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος.
Σ’ όλο τον κόσμο και σ’ όλους τους αιώνες, ΑΜΗΝ.
Πάτερ Ημών ……
Χαίρε Μαρία Κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά Σου.
Ευλογημένη συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς.
Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών των αμαρτωλών νυν και αεί και την ώρα του θανάτου ημών, ΑΜΗΝ».
«** Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η  Ε Ν Ν Ε Α Η Μ Ε Ρ Ο Υ **
Αυτή η προσευχή λέγεται όταν συναντάμε προβλήματα ή όταν δεν φαίνεται να υπάρχει βοήθεια και έχουμε σχεδόν απελπιστεί.
Οι προσευχές του εννεαημέρου πρέπει να απαγγέλονται εξ (6) φορές την ημέρα, επί εννέα (9) συνεχείς ημέρες. Οι προσευχές εισακούγονται την εννάτη και πριν και ποτέ μέχρι τώρα δεν απέτυχαν. Θα λάβετε τη Χάρη που ζητάτε, όσο απραγματοποίητη κι αν φαίνεται. (υπογραμμίσεις δικές μας).
(Διαδώστε την ευλάβεια στον Άγιο Ιούδα τον Θαδδαίο). Ο Άγιος Απόστολος Ιούδας έχει γράψει μία Επιστολή η οποία ευρίσκεται στην Καινή Διαθήκη, πριν από την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Την διαδίδετε και αυτή με την παρούσα Ευλογία».
IoudasThad 2
Ἀπάντηση:
Ἀγαπητέ ἀναγνώστη, πρόκειται περί πλάνης.
Ὁ Ἰούδας ὁ Θαδδαῖος, ἦταν ἕνας ἀπό τούς δώδεκα Ἀποστόλους καί, ἀπό ὅτι φαίνεται (εἶναι λίγα τά βιογραφικά στοιχεῖα πού ἔχουν διασωθεῖ), ἀδελφός του Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἄρα καί κατά σάρκα ἀδελφός τοῦ Κυρίου.
Ἡ παροῦσα προσευχή μάς προβλημάτισε πολύ, γιά 4 κυρίως λόγους:
τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο «πρέπει» νά ἐκτελεῖται, καί μάλιστα μέ ἐγγυημένα ἀποτελέσματα.
τά λόγια καί ἡ μορφή της.
ἡ προέλευσήτης, δείχνει νά πηγάζει ἀπό προσευχή τῆς παπικῆς ἐκκλησίας.
ἡ ἐμμονή της σέ ἕνα ὄνομα «Ἰούδα», καί γενικότερα σέ  ἀναβίωση «ἀγνώστων»
1. Προβληματισμός γιά τόν τρόπο ἐκτέλεσης τῆς προσευχῆς
Κατ’ἀρχάς ὅπως πολύ σωστά ἀναφέρεις, καμία προσευχή δέν «ἐγγυᾶται» ἀποτελέσματα καί μάλιστα μέσα σέ ἕνα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, π.χ. σέ 9 συνεχεῖς ἡμέρες.  Ποιός μπορεῖ νά πεῖ ΠΟΤΕ ὁ Θεός θά ἀποφασίσει νά πραγματοποιήσει τό αἴτημά μας; Εἶναι σάν νά ἐκβιάζω τόν Θεό νά ἐνεργήσει α) ὁπωσδήποτε β) γιά ὁποιοδήποτε θέμα γ)ὅποτε θέλω ΕΓΩ. Ἄρα κατεβάζω τόν Θεό στά δικά μου μέτρα καί σταθμά.
α) ὁπωσδήποτε:
Ὁ Κύριος στήν Γεθσημάνια προσευχή του αἰτεῖται στόν Θεό Πατέρα « .. εἶ δυνατόν ἐστι, παρελθέτω ἀπ᾿ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο».  Ἐδῶ δέν λέει «ὁπωσδήποτε», λέει «εἶ δυνατόν». Ἄρα μᾱς διδάσκει ὁ Κύριος στήν Γεθσημανή (μαζί καί μέ ἄλλα, ἴσως ποιό σημαντικά πράγματα) ὅτι δέν ἐκβιάζουμε τόν Θεό, ἀκόμα καί ἄν εἴμαστε καί ἐμεῖς «Θεοί».  Ἀκόμα, τό αἴτημα τοῦ Κυρίου δέν ἔγινε δεκτό, ἀποδεχόμενος ὁ  Ἴδιος τό θέλημα τοῦ Πατρός.  Μέσω τῆς προσευχῆς λοιπόν:
Αἰτούμεθα, δέν ἐκβιάζουμε
μπορεῖ νά γίνει ἀποδεκτό τό αἴτημά μας μπορεῖ καί ὄχι, (ἴσως καί νά μήν εἶναι γιά τό καλό μας - βλέπε καί ἑπόμενη παράγραφο).
ἀποδεχόμαστε τό Θέλημα τοῦ Κυρίου
β) γιά ὁποιοδήποτε θέμα:
Ὁ ἐμπνευστής τῆς «προσευχῆς» αὐτῆς προτείνει νά τήν λέμε «ὅταν συναντᾶμε προβλήματα, ὅταν δέν ἔχουμε βοήθεια καί ὅταν ἔχουμε ἀπελπιστεῖ».
Καί ἄν αὐτό τό ὁποῖο αἰτοῦμαι δέν εἶναι γιά τό καλό μου; Ἤ εἶναι γιά τό κακό τοῦ ἄλλου; Πάλι δουλεύει ἡ μυστήρια αὐτή «προσευχή τοῦ Ἰούδα»; Ἐγγυᾶται ἀποτελέσματα ἀνεξαρτήτως τοῦ αἰτήματος;  Καί καλά, ἕνας Ὀρθόδοξος Χριστινός ποῦ ζεῖ μέσα στήν ἐκκλησία, ποῦ ζεῖ ἐν μετανοίᾳ, ἐξομολογεῖται, μεταλαμβάνει τῶν ἀχράντων μυστηρίων … πῶς εἶναι δυνατόν νά μήν ἔχει βοήθεια «ἀπό κανένα» ἤ νά «ἔχει ἀπελπιστεῖ»; Μήπως ἑπομένως αὐτή ἡ «προσευχή» προσπαθεῖ ἐντέχνως νά βρεῖ «ὀπαδούς» σέ ὅσους Ὀρθοδόξους ἔχουν χαλαρή σχέση μέ τήν ἐκκλησία; Καί ἄν εἶναι ἔτσι, καί οἱ Ἰεχωβάδες τήν ἴδια μέθοδο τῆς χαλαρῆς σχέσης μέ τήν ἐκκλησία δέν χρησιμοποιοῦν γιά νά προσεγγίσουν κάποιους ἀφελεῖς Ὀρθοδόξους;
γ) ὅποτε θέλω ΕΓΩ.
Ὁ ἄνθρωπος σήμερα θέλει γρήγορες λύσεις σέ ὅλα.  Ἐδῶ καί τώρα. Δέν λειτουργεῖ ἔτσι ἡ προσευχή.  Ἔτσι λειτουργεῖ ἡ ματαιοδοξία καί πλεονεξία τοῦ ἀνθρώπου, ἀκόμα και αὐτή ἡ μαγεῑα κλπ.
Χρειάζεται πολύ μεγάλη ἁγιότητα γιά νά ἐνεργήσει ὁ Κύριος ἄμεσα σέ ἕνα αἴτημα, και πάλι ἐάν ο Κύριος θελήσει. Μήπως εἴμαστε καί ἐμεῖς Ἅγιοι;
Ἡ μοναδική στιγμή στήν Ἱστορία πού ἔγινε «προγραμματισμένη» ἐπίσκεψη τῆς Θείας Χάριτος ἦταν αὐτή τῆς Πεντηκοστῆς, διότι ὁ Κύριος εἶχε προειδοποιήσει τούς μαθητές του ὅτι θά τούς ἀποστείλει τό Ἅγιο Πνεῦμα. Αὐτό πού ἀναφέρει τό φυλλάδιο ὅτι  «θά λάβετε τήν χάρη πού ζητᾶτε ὅσο ἀπραγματοποίητη καί ἄν φαίνεται (!)» θά μποροῦσε νά παραπέμψει ἀκόμα καί σέ πλάνη τύπου πεντηκοστιανῶν. Δηλαδή ὅσο χάρη καί νά ζητήσω θά τήν λάβω;  Ἄρα μπορῶ νά φτάσω καί στήν Θέωση ἔτσι ἁπλά;  ¨Άρα τί χρειαζόμαστε τήν διδασκαλία τῶν πατέρων, τήν μετάνοια, την Θεία Κοινωνία, τήν ἴδια τήν ἐκκλησία τοῦ Κυρίου;  Εἰσερχόμαστε στόν παράδεισο «Θεωμένοι» μέσα σέ 9 ἡμέρες !!  Έ καί κάποιος ἄλλος ὑποσχέθηκε «Θέωση» στήν Εὕα σέ μία στιγμή, καί … ἡ συνέχεια «ἐπί τῆς ὀθόνης» … τῆς ἐκτός παραδείσου.
Ἕνας μεγαλόσχημος μοναχός κάνει 2,000 ἤ καί περισσότερες μετάνοιες καθημερινά, χώρια τά κομποσκίνια, οἱ προσευχές κατ’ ἰδίαν, ἡ «ἀδιάλειπτη» προσευχή, ἡ συμμετοχή του στίς ἀκολουθίες κλπ. Γιά νά συγκρίνουμε τό «6 φορές τήν ἡμέρα ἐπί 9 ἡμέρες μέ τό π.χ 2,000 μετάνοιες καί 100 κομποσκοίνια καί 2 ἀκολουθίες τήν ἡμέρα γιά 1,2, 10, 20, 50 χρόνια, ὅλη του τήν ζωή (τοῦ μοναχοῦ). Τί περιμένει; Νά τόν ἀκούσει ὁ Θεός τήν 1η ἡμέρα, τήν 10η, τόν 1ο χρόνο, πότε; Τήν Θεία Χάρη δέν μπορεῖ νά τήν ἐκβιάζει κανείς. Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ἔλαβε τήν χάρη σέ 2 μῆνες ἀπό τότε πού πῆγε στό Ἅγιο Ὅρος νά ἀσκητέψει, καί ὅταν πῆγε νά ἐξομολογηθεῖ στόν πνευματικό του γιά νά ἐπιβεβαιώσει ἄν τό ὅραμα πού εἶδε ἦταν ἐκ Θεοῦ ἤ ἐκ τοῦ Πονηροῦ, ὁ πνευματικός του, ἀφοῦ τοῦ ἐπιβεβαίωσε ὅτι ἦταν ἐκ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀποκάλυψε ὅτι τοῦ ἰδίου τοῦ εἶχε πάρει 40 χρόνια προσευχῆς γιά νά ἀξιωθεῖ τῆς Χάριτος. Σέ κάποιο λοιπόν παίρνει 2 μῆνες σέ κάποιον ἄλλο 40 χρόνια, σέ ἄλλον ποτέ  …
 2. Προβληματισμοί πού προκύπτουν ἀπό τά λόγια καί τήν μορφή τῆς ἰδῖας τῆς προσευχῆς.
Ἐκ πρώτης ὄψεως ἡ προσευχή αὐτή δέν δείχνει κάτι τό ὕποπτο.  Θά μποροῦσε ἐνδεχομένως κανείς, καλή τῇ πίστῃ, νά πεῖ αὐτή τήν προσευχή μία φορᾶ στόν Ἅγιο Ἰούδα τόν Θαδδαῖο μέ τό αἴτημά του καί ἄν ὁ Κύριος ἀποφασίσει νά δώσει τήν ἀπάντησή του ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ, μέ τήν μεσιτεία τοῦ Ἁγίου Ἰούδα τοῦ Θαδδαίου, ἄς εἶναι εὐλογημένο (ὄχι ὅμως καί ἀκολουθώντας τίς ὁδηγίες περί 6 φορῶν τήν ἡμέρα ἐπί 9 ἡμέρες κλπ
Σημεῖα πού προξενοῦν ἐντύπωση:
Ἡ χρήση τῆς Δημοτικῆς γλώσσας (ὅταν ὅλες οἱ ἐπίσημες παρακλήσεις ἔχουν συνταχθεῖ στήν καθαρεύουσα). Ἀλλά ἄς ἦταν καί στήν καθαρεύουσα, γιατί οι λέξεις «Ὀρθοδοξία/Ὀρθόδοξοι» ἀναφέρονται ἐπίμονα 3 φορές στίς λιγοστές (12 περίπου) γραμμές τῆς «προσευχῆς»;  Μήπως ὁ ἐμπνευστής τῆς προσευχῆς αὐτῆς ἔχει ἄγχος νά δώσει «ταυτότητα» Ὀρθοδόξου;;
Τό σημεῖο τῆς προσευχῆς : « .. νά σέ τιμῶ πάντα ὡς τόν πιό δυνατό προστάτη μου καί μέ εὐγνωμοσύνη νά ἐνθαρρύνω τήν εὐλάβεια πρός ἐσένα ..»  Οὐδέποτε ἕνας Ἅγιος περιμένει ἀπό τόν πιστό ἀνταπόδοση, τί κερδίζει ὁ ὁποιοσδήποτε Ἅγιος ἀπό ἐμᾶς ἡ τήν ὑπόσχεσή μας νά τόν τιμοῦμε ἤ νά διαδίδουμε τό ὄνομά του;  Ἔχει ἀνάγκη ἀνταπόδοσης, ἀναγνώρισης, ἤ δόξας;  Ἰδιαίτερα «ἀνθρωποκεντρικό» καί ἐκκοσμικευμένο τό φρόνημα τοῦ συντάκτη τῆς προσευχῆς, ἐάν ὄχι ἐοσφωρικό.
Ἡ ὁποιαδήποτε προσπάθεια νά δημιουργήσει κανείς ἕνα «τύπο» προσευχῆς βάσει τῆς ὁποίας ὁ Θεός πρέπει νά λατρεύεται ἐν γένει ἀπό τούς πιστούς εἶναι ἐπικίνδυνο καί ἐκτός παραδόσεως τῆς Ὀρθόδοξου πίστεως.  Σύγχρονοι ὑμνογράφοι σάν τόν μακαριστό Ἁγιορείτη Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη, ἔλαβαν ἐπίσημα εὐλογία (ἄδεια), 1ον γιά νά συνθέσουν ακολουθίες και ὕμνους καί 2ον γιά νά τούς δημοσιεύσουν.  Ἀλλιῶς θά ἦταν πολύ εὔκολο ὁ καθένας νά ἔκανε αὐθαιρέτως ὅτι ἤθελε (ὅπως καί οἱ προτεστάντες).
Ἀναρωτιέται κανείς, χάθηκαν τόσες διαθέσιμες παρακλήσεις Ἁγίων, ἤ τῆς Παναγίας μας;  Σέ ὅλο τό λατρευτικό μέρος τῆς ἐκκλησίας μας δέν μπορεῖ νά βρεῖ κανείς παρηγοριά, καί ὁ μόνος τρόπος γιά νά τήν βρεῖ εἶναι ἀπό ἕνα αὐθαιρέτως δημιουργημένο φυλλάδιο; Μία ἐγκεκριμένη παράκληση στό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ἰούδα τοῦ Θαδδαίου θά ἦταν ὁπωσδήποτε προτιμότερη καί μέσα στήν λειτουργική τάξη τῆς Ἐκκλησίας.
·         Τό ὅτι ἡ προσευχή αὐτή ἐμφανίζεται ὡς πρόλογος σέ φυλλάδιο μίας τέτοιας παράκλησης πρός τόν Ἰούδα τόν Θαδδαῖο (ἐντέλει ὑπάρχει) καί φέρει τήν ἄδεια τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
(http://www.pigizois.net/latreia/paraklitikoi_kanones/index.htm). Πιθανότατα βρίσκεται ἐκεῖ ἀπό λάθος καί ἡ ἐν λόγῳ Ἱερά Μητρόπολη τῆς Ἰστοσελίδας «pigizois.net» δέν τό ἔχει προσέξει;;
 3) Ἡ προέλευσή της, δείχνει νά πηγάζει ἀπό προσευχή τῆς παπικῆς ἐκκλησίας.
Βρήκαμε ἑκατοντάδες ἀναφορές στό διαδίκτυο (στήν Ἀγγλική γλώσσα) σχετικά μέ τήν προσευχή αὐτή. Ἴσως ἡ ποιό ἐνδιαφέρουσα ἀναφορά εἶναι ἡ ἑξῆς: http://www.catholic-saints.info/catholic-prayers/prayer-to-saint-jude-thaddeus.htmκαί μάλιστα γιά 2 λόγους:
Προλογεῖ:  “Προσευχή πρός τόν Ἅγιο Ἰούδα τόν Θαδδαῖο, εὐχαριστηθεῖτε ἀπό τίς παρηγορητικές λέξεις αὐτῆς τῆς παραδοσιακῆς Καθολικῆς προσευχῆς!” («Prayer to Saint Jude Thaddeus, Enjoy the comforting words of this traditional Catholic Prayer»).
Τό Ἀγγλικό κείμενο εἶναι σχεδόν ἴδιο μέ τό Ἑλληνικό (!!!). Στό Ἑλληνικό ἔχει προστεθεῖ βέβαια «…ἡ Ὀρθοδοξία, σ’ ὅλον τόν κόσμο σέ τιμᾶ…»,  «…ὑμνεῖται ἀπ’ ὅλους τους Ὀρθόδοξους Χριστιανούς..». Φαίνεται δηλαδή νά πήραμε μία μή ὀρθόδοξη προσευχή καί νά τίς δώσαμε εὔκολα «ταυτότητα» ὀρθόδοξης!
Ἄλλοι δείχνουν νά ἀφαιροῦν τήν ἀναφορά στή Ἁγία Τριάδα, (http://www.stjude-shrine.org/prayers.htm καίhttp://forums.contracostatimes.com/topic/st-jude-thaddeus-prayer - στήν τελευταία δίδεται μάλιστα ἡ ΙΔΙΑ εἰδική ἔμφαση στόν 9ήμερο τρόπο προσευχῆς!) καί ἄλλοι νά ἔχουν συνθέσει ὁλότελα διαφορετική προσευχήhttp://www.mycatholictradition.com/jude-thaddeus.html .
Νομίζω πώς ὀφείλουμε νά συμπεράνουμε ὅτι ἡ προέλευση τῆς προσευχῆς αὐτῆς ΔΕΝ εἶναι Ὀρθόδοξη. Κάποιος τήν δανείστηκε ἀπό τούς αἱρετικούς, τήν μετέφρασε στήν νεοελληνική γλώσσα καί τῆς ἔδωσε Ὀρθόδοξη «Ἰθαγένεια» !!
4) Ἡ ἐμμονή σέ ἕνα ὄνομα «Ἰούδα» καί γενικότερα σέ ἀναβίωση «ἀγνώστων».
Ταπεινῶς φρονοῦμε ὅτι, ὅταν τοποθετήσει κανείς μερικά ἀπό τά κομμάτια τοῦ νεοεποχίτικου “puzzle”, βλέπουμε τά ἑξῆς:
«Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰούδα (Ἰσκαριώτου!!)»
«Προσευχή τοῦ Ἰούδα (Θαδδαίου - Ἀδελφοθέου)»
«Λειτουργία τοῦ Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου».  Θά πεῖτε ποῦ κολλάει αὐτό;  Ἡ ἀναβίωση τῆς λειτουργίας αὐτῆς στίς ἡμέρες μας ἀντιπροσωπεύει τίς τάσεις τῆς «Λειτουργικῆς Ἀνανέωσης» πού ὑπάρχει σήμερα.  Ὁ Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος, ἀδελφός κατά σάρκα καί τοῦ Ἰούδα τοῦ Θαδδαίου καί οἱ δυό μαζί κατά σάρκα ἀδελφοί τοῦ Κυρίου.  Σύμπτωση;
Ἐν τέλει, φαίνεται πώς ἡ Νέα Ἐποχή προσπαθεῖ νά μᾶς μπερδέψει μέ Ἰοῦδες καί ἀδελφούς τοῦ Κυρίου (μέ ὅλη τήν εὐσέβεια πού ὀφείλουμε στόν Ἰούδα τόν Θαδδαῖο καί τόν Ἀπόστολο Ἰάκωβο) ποῦ κατά κάποιο τρόπο ἀντιπροσωπεύουν μία χαμένη πίστη ἤ μία χαμένη ἐκκλησία ποῦ πρέπει νά ἀναβιώσει ἐπί τῶν ἡμερῶν μας γιά νά ἐπιστρέψουμε στίς δῆθεν ρίζες τοῦ Χριστιανισμοῦ;;; Λίγο ἀπόκρυφα εὐαγγέλια, λίγο κώδικας Νταβίντσι, λίγο ἀπό ὅλα …
Συμπέρασμα.
Πρόκειται περί πλάνης. Μία προσευχή χωρίς στοιχεῖα Ὀρθόδοξης προέλευσης, ἀντιθέτως μέ στοιχεῖα παπικῆς. Ὁ τρόπος τοῦ ἐγγυημένου ἀποτελέσματος σέ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παραπέμπει στήν καλύτερη περίπτωση σέ ἀνθρωποκεντρική ἐκκοσμικεύση ἤ, στήν χειρότερη περίπτωση, σέ λευκή μαγεία.  Τό γεγονός ὅτι προλογεῖ τό βιβλιαράκι τοῦ παρακλητικοῦ κανόνα τοῦ Ἁγίου μάς προβληματίζει ἰδιαίτερα, ἡ μόνη λογική ἐξήγηση εἶναι ὅτι ὅποιος εἰσήγαγε τήν «προσευχή» αὐτή στό ἐπίσημο φυλλάδιο τοῦ παρακλητικοῦ κανόνα (πού φέρει τήν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος) τό ἔκανε αὐθαίρετα – ἀφήνοντας νά ἐννοηθεῖ τάχα ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔδωσε εὐλογία καί γιά αὐτό!  Ἀσφαλέστερη ἡ ἀνάγνωση τοῦ παρακλητικοῦ κανόνα τοῦ Ἁγίου ἤ ἁπλά τό «Ἅγιε Ἰούδα Θαδδαῖε πρέσβευε ὑπέρ ἠμῶν – Ἀμήν» καί χωρίς νά περιμένει κανείς ἄμεσα ἀποτελέσματα ὅπως προαναφέραμε γιά νά μήν ἀποκτήσει ἑωσφορικό φρόνημα.
Δείτε σχετικά και:

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Άλλος ο απόστολος Θαδδαίος και άλλος ο συγγραφέας της Καθολικής Επιστολής Ιούδας ο Αδελφόθεος.

Γιάννης Ν.Ιωαννίδης

ΣΕΚΟΥΝΔΟΣ είπε...

Τὰ βιογραφικὰ στοιχεῖα τοῦ Ἁγίου Ἰούδα (19 Ἰουνίου) εἶναι κάπως συγκεχυμένα, διότι συγχέονται μ' αὐτά τοῦ Ἀποστόλου Θαδδαίου ποὺ ἡ μνήμη του γιορτάζεται τὴν 21η Αὐγούστου.

ΟΜΩΣ Η ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Α) ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΔΑΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΣ (19 Ἰουνίου)

Εἶναι ὁ συγγραφεύς τῆς Καθολικῆς Ἐπιστολῆς τοῦ Ἰούδα, ποὺ εἶναι τὸ προτελευταῖο Βιβλίο τῆς Καινῆς Διαθήκης (πρὶν ἀπὸ τὴν Ἀποκάλυψη). Εἶναι ἀδελφός τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου (Ἰούδα στῖχ. 1), τοῦ πρώτου Ἐπισκόπου τῶν Ἰεροσολύμων. Δηλ. εἶναι υἱὸς τοῦ Μνήστορος Ἰωσήφ ἀπὸ τὴν σύζυγο ποὺ εἶχε, πρὶν μνηστευθεῖ τὴν Ἀειπάρθενο Παναγία.

Δὲν εἶναι ἕνας ἀπό τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους ὅπως σαφῶς ἀφήνει νὰ ἐννοηθεῖ ὁ ἴδιος στὴν Ἐπιστολή του (στίχ. 1 & 17) καὶ ὅπως εὔστοχα παρατηρεῖ ὁ καθηγητὴς Π. Τρεμπέλας στὸ Ὑπόμνημα τῶν Ἐπιστολῶν.

Ἀναφέρεται στὴ Καινή Διαθήκη καὶ στὸ Μάρκ. ς΄ 3 «οὑχ οὗτος (ὁ Ἰησοῦς) ἐστὶν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς τῆς Μαρίας, ἀδελφὸς δὲ Ἰακώβου … καὶ Ἰούδα;» (καὶ Μάρκ. γ΄ 21, Ἰωάν. ζ΄ 5, Α΄ Κορινθ. θ΄ 5).

Β) ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΟΥΔΑΣ (21η Αὐγούστου)
Ὀνομάζεται καὶ Θαδδαῖος ἤ Λεβαῖος, εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους, ὅπως ἀναφέρει ὁ Λουκᾶς ς΄16: «Ἰούδαν τὸν (υἱόν) Ίακώβου» καὶ Πράξ α΄13, καὶ ὁ Ἰωάννης ιδ΄ 22: «λέγει αὐτῷ (τῷ Ἰησοῦ) Ἰούδας, οὑχ ὁ Ἰσκαριώτης».
Ὡς Θαδδαῖον τὸν ἀναφέρει ὁ Ματθαῖος ι΄ 3 καὶ ὁ Μᾶρκος γ΄ 18.

Unknown είπε...

Ἀπάντηση: Ἀγαπητέ ἀναγνώστη, πρόκειται περί πλάνης. Ὁ Ἰούδας ὁ Θαδδαῖος, ἦταν ἕνας ἀπό τούς δώδεκα Ἀποστόλους ...ἀδελφός του Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου .... Ἡ παροῦσα προσευχή μάς προβλημάτισε πολύ, γιά 4 κυρίως λόγους:

Πλανάσθε όντως όταν απαντάτε ανώνυμα εκ μέρους του site. Εκτός εάν απαντά το ίδιο το site. Παρακάτω λέτε: "μάς προβλημάτισε" άρα να υποθέσουμε ότι πέραν του ενός και άλλοι μετέχουν στη σύνταξη της απάντησης;

Η δική μου απάντηση: Επιβεβαιώνω πλήρως την δύναμη της συγκεκριμένης προσευχής μέσω της εν ημάς παρουσίας- Αγιότητας του ευλογημένου Απόστολου Ιούδα Θαδδαίου. Εισακούεται πλήρως το κάθε αίτημα, εφ΄ όσον γίνεται με πίστη, σεβασμό και αγάπη προς τον Απόστολο ενώ καταθέτω ότι είναι πέραν πάσης αμφιβολίας επιτυχές το αποτέλεσμα 100% και ό,τι λέω το κάνω με όρκο προς άπειρα τόσο προσωπικά, όσο και άλλων παραδείγματα. Είναι μεγάλη η δύναμη της εν λόγω προσυεχής ! Πιστέψτε με! Επιμείνετε στην διατύπωσή της ΕΠΤΑ (όχι 6 όπως λένε) φορές την ημέρα επί ΕΝΝΕΑ συνεχείς ημέρες. Η αγιότης Του είναι πανταχού παρούσα, είναι ευλογία το μετά προσευχής διάστημα και τεράστια η προστασία Του. Οι συμπαντικοί νόμοι της "ΕΛΞΕΩΣ" απουσιάζουν από τα γνωστικά πεδία εκείνου που γράφει αποτρεπτικά για την ύπαρξη δυνάμεως της προσευχής του Απόστολου, ενώ δίχως να έχει απτά αποτελέσματα αμαρτάνει διότι αποθαρρύνει την επαφή με τον ευλογημένο Απόστολο Ιούδα Θαδδαίο δια της προς Εκείνον προσευχής.
Σας ευχαριστώ που με διαβάσατε. Μάρτυς μου ο Θεός για όσα επαινετικά (αν και δεν τα χρειάζεται) γράφω για τον Άγιο Απόστολο.

Ανώνυμος είπε...

Συγγνώμη μα στην απάντησή σας γράφετε, Ὁ Ἰούδας ὁ Θαδδαῖος, ἦταν ἕνας ἀπό τούς δώδεκα Ἀποστόλους καί, ἀπό ὅτι φαίνεται (εἶναι λίγα τά βιογραφικά στοιχεῖα πού ἔχουν διασωθεῖ), ἀδελφός του Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἄρα καί κατά σάρκα ἀδελφός τοῦ Κυρίου.

Κανείς δεν είναι κατά σάρκαν Αδερφός του Κυρίου!!!
Για να είναι κάποιος κατά σάρκαν αδερφός με τον Κύριό μας θα πρέπει να έχει τεχθεί από την Αειπάρθενο Υπεραγία Θεοτόκο! Πράγμα που ΔΕΝ δύναται να έχει συμβεί ποτέ! ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΣ!
Σας παρακαλώ πολύ να διορθώσετε στην κατά τα άλλα εύστοχη απάντησή σας αυτό το σημείο!

Ελευθέριος

Ανώνυμος είπε...

Ναι και συμφωνώ, σε παραπάνω σχόλιο, άλλος ο Ιούδας ο Θαδδαίος ή Λεββαίος, ένας από τους δώδεκα αποστόλους και άλλος ο Αδελφόθεος Άγιος Ιούδας, ο Συγγραφέας της ομώνυμης Επιστολής!

Ελευθέριος

Unknown είπε...

@ Ελευθέριος
25 Φεβρουαρίου 2014 - 3:06 μ.μ.
Υπάρχουν δύο απαντήσεις. Η πρώτη είναι copy όπως γράφεται ακριβώς κάτω από την 3η φωτό και αφορά το αρχικό κείμενο: 4 Ιουλ 2012
«Προσευχή» στον Άγιο Ιούδα το Θαδδαίο ή ἐντεχνα σχεδιασμένη πιστών-παγίδα με «λίγο» από μαγεία; Αν ανατρέξετε στο κείμενο εκεί θα δείτε όσα αντιγράφω. Συνεπώς εκεί θα πρέπει να απευθύνετε την παράκλησή σας περί διορθώσεως, δηλαδή στο site. Όπως σας είπα, εγώ αντέγραψα και μόνον, πράγμα το οποίον επιβεβαιώνεται εάν αναγνώσετε το κείμενο. Ευχαριστώ.

Ανώνυμος είπε...

ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΥΡΙΕ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ,ΑΓΙΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΙΩΡΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ!ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ? ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΙΚΗ Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ? ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ,ΕΦΟΣΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ, Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΚΟ ΕΦΟΣΟΝ ΔΟΞΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ.ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΕ ΩΦΕΛΗΣΕ ,ΤΙ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΝΑ ΔΟΞΑΖΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ή 7 ΦΟΡΕΣ Η΄10 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ

Λιακάδα ☼ είπε...

Επίσης αλλος ειναι ο Ιούδας ο αδελφος του Ιακωβ και ετεροθαλής αδελφός του Ιησού κι αλλος ο Αποστολος Ιούδας ο Θαδδαιος που ήταν στους μαθητές του Ιησου.

Ανδρέας είπε...

Με όλο τον σεβασμό, Θα θέλατε να μας αναφέρετε που ο Κύριος, οι Απόστολοι, οι Πατέρες της Εκκλησίας μας διδάσκουν για τους συμπαντικούς νόμους της ''Έλξεως; ''
Από την άλλη είναι γνωστό πως μας προειδοποιούν άπαντες για το πόσο επιφυλακτικοί πρέπει να ήμαστε, και για την επικυνδινότητα θαυμαστών πράξεων που δεν προέρχονται από τον Θεό αλλά μοιάζουν σαν να προέρχονται απο Αυτόν.
Ευχαριστώ.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com