9 Μαρ 2024

Ἀσεβὴς πρόσκλησις τῆς ΠτΔ

     Ἕσπευσεν ἡ ΠτΔ νὰ ἀνακοινώση ὅτι ἀπέστειλε πρόσ­κλησιν διὰ τὸ «καθιερωμένο γεῦμα»(!) εἰς τοὺς Ἱεράρχας τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία ὅμως ἐπαληθεύει τὴν ρῆσιν ὅτι «ἔσται ἡ δευτέρα πλάνη χείρων τῆς πρώτης». Ἀπὸ τὴν ἀνακοίνωσιν ἀπουσιάζουν πλήρως οἱ τίτλοι «Μακαριώτατος», «κύριος (Ἱερώνυμος)», «Σεβασμιώτατοι», «Μητροπολῖται», ἀποκαλουμένων αὐτῶν ἁπλῶς ὡς «Μέλη τῆς Συνόδου» (παραλειπομένου τοῦ «Ἱερᾶς»), ὡς νὰ πρόκειται διὰ διοικητικὸν συμβούλιον ἑταιρείας. Τὸ ὅλον γεγονὸς ἀντιμετωπίζεται μὲ οὐδετερότητα, ἄν ὄχι ψυχρότητα, ὡς νὰ πρόκειται περὶ «ἀγγαρείας» καὶ ὄχι τιμὴ πρὸς τὴν διαχρονικὴν προσφορὰν τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ἀναγνώρισις τῆς Ὀρθοδόξου ταυτότητος τῶν Ἑλλήνων.

      Ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἔπρεπε νὰ ἀναλογισθῆ ὅτι ἐκπροσωπεῖ ἕνα θεσμόν, οὐχὶ τὸν ἑαυτόν της. Ὤφειλε νὰ συμπεριφερθῆ ἀναλόγως καὶ τώρα, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἔστρεψε τὰ νῶτα αὐτῆς εἰς τὴν συντριπτικὴν πλειονότητα τοῦ ἔθνους, διασκεδάζουσα μεταμεσονυκτίως μὲ τὴν ἀδελφήν τοῦ Πρωθυπουργοῦ, κ. Μπακογιάννην διὰ τὴν ὑπερψήφισιν τῆς τεκνοθεσίας ὁμοφυλοφίλων. Μήπως θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι εὐγνώμων πρὸς τὴν ΔΙΣ, ἡ ὁποία τὴν ἀπήλλαξεν ἀπὸ τὸ νὰ προσποιῆται ἐντὸς τοῦ ἱ.ναοῦ ὅτι «Πιστεύει εἰς ἕνα Θεὸν…»;

   Ἐκέρδισεν ὁ Πρωθυπουργός, ὁ ὁποῖος μετὰ τῆς ΠτΔ, ἐνεκλώβισε τὴν ΔΙΣ, ὥστε αὕτη νὰ μὴ μεταβαίνη οὔτε εἰς τὴν καθιερωμένην δεξίωσιν τῆς Πρεσβείας τῆς Ρωσίας. Ἄς ἀποφασίση νὰ παραθέση ἐφέτος ἡ ΔΙΣ δεῖπνον πρὸς τοὺς πρέσβεις τῶν Ὀρθοδόξων κρατῶν.

Εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com