29 Σεπ 2023

H ΕΕ προωθεί τις αμβλώσεις για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών

Στις 10 Ιουλίου 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Το κείμενο αυτό, που κατατέθηκε αρχικά τον Μάρτιο του 2022 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει τη δημιουργία νέων αδικημάτων (όπως η κυβερνοβία), την εξατομικευμένη υποστήριξη για τα θύματα και ενισχυμένο συντονισμό και συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ.

Δυστυχώς, η οδηγία περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τις αμβλώσεις. Η αιτιολογική σκέψη 50 αναφέρει ρητά την άμβλωση και το άρθρο 28 ορίζει ότι τα κράτη πρέπει να εγγυώνται την ασφαλή και νόμιμη πρόσβαση στην άμβλωση για τα θύματα βίας. Παρόλο που η συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στον τομέα των αμβλώσεων δεν είναι νέα, παραμένει γεγονός το ότι το θέμα αυτό δεν εμπίπτει στη σφαίρα αρμοδιοτήτων της ΕΕ. Πράγματι, σύμφωνα με την αρχή της ανάθεσης, η οποία διέπει τις δράσεις της ΕΕ, μπορεί να ενεργήσει μόνο «εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται από τα κράτη μέλη στις Συνθήκες για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται σε αυτές». (άρθρο 5 ΣΕΕ). Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν έχουν εκχωρήσει καμία αρμοδιότητα στην ΕΕ σε σχέση με τις αμβλώσεις. Επιπλέον, όπως εξηγήσαμε σε αυτό το βίντεο, η συμπερίληψη της άμβλωσης στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Σύμφωνα με την οδηγία, η αποτροπή ή η προσπάθεια αποτροπής μιας άμβλωσης θα συνιστούσε βία. Αυτή η πρόταση αγνοεί τους πολλούς κινδύνους της άμβλωσης, που αναγνωρίζονται από πολλούς γιατρούς. Πράγματι, οι αμβλώσεις μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στη μήτρα, οδηγώντας σε υπογονιμότητα ή στην ανάγκη χειρουργικής επέμβασης. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο κίνδυνος πρόωρου τοκετού αυξάνεται κατά περισσότερο από 36% μετά από μια άμβλωση. Υπάρχουν επίσης ψυχολογικές διαταραχές: ο κίνδυνος εμφάνισης ορισμένων ψυχολογικών ασθενειών όπως η κατάθλιψη αυξάνεται κατά 81% μετά από μια άμβλωση. Φαίνεται λοιπόν συγκλονιστικό να περιγράφουμε την αποτροπή ή την προσπάθεια αποτροπής μιας άμβλωσης ως «βία», ενώ αγνοούμε τη βία που υφίστανται οι γυναίκες ως αποτέλεσμα της άμβλωσης.

Προς το παρόν, διεξάγονται τριμερείς διαπραγματεύσεις για το κείμενο αυτής της οδηγίας μεταξύ εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της ΕΕ. Είναι μια ευκαιρία να αλλάξει το κείμενο, καταγγέλλοντας τη παραποιητική χρήση της βίας κατά των γυναικών για την προώθηση της απεριόριστης, χωρίς φραγμούς πρόσβασης στις αμβλώσεις. Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε την έλλειψη διαφάνειας της ΕΕ στη νομοθετική διαδικασία για αυτήν την οδηγία, η οποία αντίκειται σε μία από τις βασικές αρχές λειτουργίας της.

Η οδηγία θα πρέπει να παραμείνει πιστή στον στόχο της: την προστασία των γυναικών από κάθε μορφή βίας, χωρίς να παραλείπεται η βία της άμβλωσης.

https://eclj.org/abortion/eu/le-parlement-europeen-omet-la-violence-de-lavortement-contre-les-femmes

Mετάφραση για την enromiosini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com