23 Ιουν 2022

Δια τον Χριστόν και την Εκκλησίαν του απαξιούν τον Σεβ. Κυθήρων;

Δια τον Χριστόν και την Εκκλησίαν του απαξιούν τον  Σεβ. Κυθήρων;

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Μετά  την λοιδορία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ για τη θέση του στο Ουκρανικό Εκκλησιαστικό ζήτημα από θεολόγο άγνωστο στη Μητροπολιτική του περιφέρεια, γεγονός που μεθερμηνεύει πολλά, έχουν γραφεί απαξιωτικά με αφορμή και τη θέση του για Σύνοδο της Κρήτης.  Και μόνο το ύφος της πολεμικής των καταδεικνύει πολλά.  Όταν αντί τον Χριστό, άλλους θέλουν να ευαρεστήσουν, η αλήθεια καθίσταται δευτερεύουσα.

 Δεν έχουν διερωτηθεί οι λοιδορούντες τον Σεβ. Κυθήρων αν στη Σύνοδο της Κρήτης έχει εκπροσωπηθεί η πλειοψηφία των Ορθοδόξων Επισκόπων; Δεν προβληματίστηκαν για το έλλειμα δημοκρατικότητας που παρατηρήθηκε αναφορικά με τις υπογραφές Επισκόπων που συμμετείχαν στη  Σύνοδο, έστω και με άτυπη σημασία.  Ούτε η άτυπη υπογραφή δεν έχει σεβαστεί για κάποιους Επισκόπους.  Ας ψάξουν λιγάκι και θα αντιληφθούν τι έγινε.  Αυτό θα γίνει αφορμή για να σωπάσουν.  Τέτοιο έλλειμα δημοκρατικότητας δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ στην Ιστορία της Εκκλησίας. 

 Γιατί λοιδορούν τον Σεβ. Κυθήρων;  Υποχρέωση είχε και έχει ως Επίσκοπος της Εκκλησίας να ορθοτομεί τον λόγον της Αληθείας του Χριστού.  Ήθελαν από τον Σεβ. Κυθήρων να συναινέσει στην κακόδοξη αντιεκκλησιαστική αναγνώριση στοιχείων της αληθούς εκκλησίας στις αιρετικές κοινότητες - μέλη του Π.Σ.Ε.,  όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στη Δήλωση του Τορόντο;

 Ήθελαν από τον Σεβ. Κυθήρων να συναινέσει στην απαράδεκτη προϋπόθεση περί δήθεν ‘’πνευματικών’’ σχέσεων με τις αιρετικές κοινότητες - μέλη του Π.Σ.Ε.  προς οικοδομή του Σώματος του Χριστού, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στη Δήλωση του Τορόντο, και για ‘’να ανακαινισθεί η ζωή των εκκλησιών’’.  Αυτό ζητούν από τον Σεβ. Κυθήρων;  Δεν οικοδομείται το Σώμα του Χριστού από τις ‘’πνευματικές’’ όπως τις κάλεσαν  σχέσεις με την πνιγηρή πλειοψηφία των αιρετικών κοινοτήτων του Π.Σ.Ε., ούτε και θα ανακαινισθεί η ζωή της Εκκλησίας του Χριστού από τέτοιες σχέσεις.  Αυτά επιζητούν από τον Σεβ. Κυθήρων;  Ποιος παραβαίνει τελικά την  Ορθόδοξη Εκκλησιολογία;

 Ή μήπως θα ήθελαν να συναινέσει και στην παραδοχή – προϋπόθεση της Δήλωσης του Τορόντο που αναφέρει ότι, «οι εκκλησίες αναγνωρίζουν ότι το να αποτελεί κάποιος  μέλος της εκκλησίας του Χριστού είναι πιο περιεκτικό από το να αποτελεί  μέλος της ίδιας του της εκκλησίας»*;   Με την θλιβερή αυτή παραδοχή το εννοιολογικό περιεχόμενο αυτού που ορίζεται ως Εκκλησία του Χριστού, με βάση την προϋπόθεση αυτή, δεν είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, εφόσον σημασία δεν έχει, κατ’ αυτή την προϋπόθεση, να ανήκεις στην δική σου εκκλησία και στην προκειμένη περίπτωση στην Ορθόδοξη Εκκλησία.  Ποιος παραβαίνει τελικά την  Ορθόδοξη Εκκλησιολογία;

 Και κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να προβληματίσει.  Όσες ανασκευές έχουν γίνει γι’ αυτά τα φρικτά που αναφέρονται στη Δήλωση του Τορόντο, που ως μη ώφειλαν παρεισέφρησαν στις αποφάσεις της Συνόδου της Κρήτης, κανείς δεν έχει αποτολμήσει οποιαδήποτε απάντηση επί της ουσίας του ζητήματος τούτου.

 Ας τολμηθεί μια απάντηση για τις φρικτές αυτές ‘’εκκλησιολογικές προϋποθέσεις’’ της Δήλωσης του Τορόντο, καθώς επίσης και μια απάντηση για το πρωτάκουστο έλλειμα δημοκρατικότητας που παρατηρήθηκε στη Σύνοδο της Κρήτης.  Ευαρέστησαν τον Κύριο ημών Ιησούν Χριστόν με τη λοιδορία τους αυτή για τον Σεβ. Κυθήρων ή σε άλλη ευαρέσκεια αποβλέπουν;

 *«Η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και θεολογίας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών» (Στυλιανού Χ. Τσομπανίδη)

1 σχόλιο:

Νικόλαος Κόλλιας είπε...

Αδίκως διωχθείς
Περί ου πολύς ημίν ο λόγος και δυσερμήνευτος λέγειν, επεί νωθροί γεγόνατε ταις ακοαίς. και γαρ οφείλοντες είναι διδάσκαλοι δια τον χρόνον, πάλιν χρείαν έχετε του διδάσκειν υμάς τινα τα στοιχεία της αρχής των λογίων του Θεού, και γεγόνατε χρείαν έχοντες γάλακτος και ου στερεάς τροφής. πας γαρ ο μετέχων γάλακτος άπειρος λόγου δικαιοσύνης· νήπιος γαρ εστί· τελείων δε εστιν η στερεά τροφή, των δια την έξιν τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εχόντων προς διάκρισιν καλού τε και κακού.
《Επειδή έχετε γίνει βραδείς και δυσκίνητοι στο να ακούετε και να εννοήτε τας μεγάλας αληθείας της πίστεως.
Και ενώ σεις θα έπρεπε να είσθε διδάσκαλοι των άλλων, αφού επί τόσον χρόνον ακούετε τα λόγια του Χριστού, εν τούτοις έχετε ανάγκην να σας διδάσκουν ποίαι είναι αι στοιχειώδεις και θεμελιώδεις αλήθειαι των λόγων του Θεού, αι οποίαι διδάσκονται στους νεοφωτίστους κατά την αρχήν της πίστεώς των στον Χριστόν. Και έτσι παρουσιάζεσθε σαν νήπια, που έχουν ανάγκην από γάλα και δεν είναι εις θέσιν να πάρουν και να αφομοιώσουν στερεάν τροφήν. Είσθε νήπιοι κατά την πίστιν και όχι ώριμοι.
Διότι καθένας που τρέφεται με γάλα, που εξακολουθεί δηλαδή να παίρνη μόνον τας στοιχειώδεις αληθείας της πίστεως, δεν έχει λάβει ακόμη πείραν και δεν γνωρίζει την διδασκαλίαν, η οποία οδηγεί εις την δικαίωσιν και την ενάρετον ζωήν. Είναι ακόμη από πνευματικής απόψεως νήπιον.
Η στερεά τροφή, η βαθεία και φωτισμένη πνευματική διδασκαλία, είναι δια τους τελείους, δι’ εκείνους οι οποίοι έχουν με την πνευματικήν εργασίαν και συνήθειαν γυμνασμένα και ικανά τα αισθητήρια της ψυχής, ώστε να διακρίνουν εύκολα μεταξύ καλού και κακού》.

Προς Εβραίους επιστολή
Κεφ.5
«Τὸν εὐλογοῦντα καὶ ἁγιάζοντα ἠμᾶς, Κύριε, φύλαττε εἰς πολλὰ ἔτη»
Ευχαριστούμε Κύριε Χαραλάμπους

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com