9 Ιουλ 2021

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 9.7.2021 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΙ, «ΜΗΔΕΝ ΥΜΙΝ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΔΙΚΑΙΟΙΣ ΤΟΥΤΟΙΣ!». Ὅλοι οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοὶ θὰ δώσουν ΜΑΧΗΝ ὑπὲρ τῶν ἀγωνιστῶν Μητροπολιτῶν Κυθήρων καὶ Αἰτωλοακαρνανίας! Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου, θεολόγου.

Προσβολὴ Ἐκκλησίας καὶ Ἔθνους, ἐν μέσῳ βατυτάτων διεθνῶν περιστάσεων!

Νὰ καταργηθῆ ἡ Πρᾶξις τοῦ 1928, ποὺ θέτει εἰς κίνδυνον τὴν Μακεδονίαν! Γράφει ὁ κ. Διονύσιος Ἀλ. Πελέκης, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ.

Πιέσεις πρὸς ὄφελος Παποφίλου Μητροπολίτου; Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

Τί εἴδους ἐκκλησιαστικὴν ἐκπαίδευσιν ἐπιθυμοῦμεν; Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας, θεολόγος.

Σεξουαλικὴ ἀγωγὴ εἰς τὰ σχολεῖα! Τῆς κας Ἑλένης Νινίκα, μητρὸς καὶ ἐκπαιδευτικοῦ.

Ἐπιστολαὶ διαμαρτυρίας πρὸς τὸν Σεβ. Σταγῶν.

Ἐπιστολαὶ ὑπὲρ τοῦ Ἱερομονάχου π. Ἀντωνίου Στυλιανάκη.

Εἰς τὴν Πανήγυριν τῆς Ἱ. Μ. Μ. Λαύρας μόνον οἱ ἐμβολιασμένοι;

Οἱ Πατριαρχικοὶ ἀφορισμοὶ ἐπὶ τουρκοκρατίας. Τοῦ Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου.

«Ὁ μετὰ τὴν ἅλωση ἐθναρχικὸς ρόλος τῆς Ἐκκλησίας». Γράφει ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς ΑΠΘ, Πρόεδρος τῆς Π.E.Θ.

Ἡ μάστιγα τῆς Πολιτειοκρατίας. Τοῦ κ. Λέοντος Μπράνγκ, Δρος Θεολογίας.

Ἡ Οἰκουμενικὴ κίνησις ἀποτελεῖ ἐμπόδιον εἰς τοὺς οὐσιαστικοὺς διαλόγους. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

Ὀρθοδοξία: Ἡ μόνη ὁδὸς σωτηρίας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

Ἡ Ἑλλὰς εἰς τὸ ἅρμα «ὁμοφυλοφιλικῆς ὑπερηφανείας» τῆς Ε.Ε. καὶ τῶν ΗΠΑ τὸ 2024!

Ἀνακοίνωσις Σωματείου «Ἀδούλωτη Κερύνεια» γιὰ τὴν Ἀμμόχωστο.

Ὁ ἀφωρισμένος ὁρίζει τὸ κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας!

Τὰ ἑξαπτέρυγα τοῦ Πάπα.

Κερδίζοντας τὸ καλοκαίρι μας… Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

«Οἱ ἀστείρευτοι ποταμοὶ τοῦ Παραδείσου». Τοῦ π. Ἰωάννου Γκιάφη, Θεολόγου- Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος.

Ὁ Κθούλου καὶ ἡ λογοτεχνία τοῦ φανταστικοῦ. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ

Λόγος ἀπολογητικὸς πρὸς ὅσους διαβάλλουν τὰς Ἁγίας Εἰκόνας. Ἁγίου Πατρὸς καὶ Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.

Ἡ πρόβα πρὶν τὸ «χάραγμα». Τοῦ κ. Δημητρίου Σκαρτσιούνη Συνταξ. Καθηγητοῦ Θεολογίας.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com