30 Ιουν 2021

Συνέδριο γονιμότητας

 

Συνέδριο γονιμότητας

Ἀρχιμ. Δανιήλ Γ. Ἀεράκη

Τελικὰ τὸ Συνέδριο «Γονιμότητας καὶ ἀναπαραγωγικῆς αὐτονομίας», πού ἐπρόκειτο νὰ πραγματοποιηθῆ στὰ Ἰωάννινα στὶς 3-4 Ἰουλίου, ματαιώθηκε. Λένε, ὅτι ἔφταιξε τὸ Σπότ, πού παρουσίαζε μία γυναίκα 40 ἐτῶν νὰ ἐρωτᾶται: «Πότε θὰ παντρεντῆς;» - «Πότε θὰ γίνης μητέρα;».

Πιθανὸν νὰ ἦταν βιαστικὴ ἡ προετοιμασία ἑνὸς συνεδρίου γιὰ ἕνα τόσο σπουδαῖο θέμα, ὅπως εἶναι ἡ γονιμότητα στὶς γυναῖκες, δηλαδή, ἡ παιδοποιΐα.

Πιθανὸν νὰ δόθηκε μεγάλη ἔκτασις στὴν ἀναζήτησι χορηγῶν καὶ ὑποστηρικτῶν.

Πιθανὸν νὰ μὴ χρειαζόταν ἡ αἰγίδα ὑψηλῶν προσώπων, ὅπως αὐτὸ τῆς προέδρου τῆς Δημοκρατίας.

Πιθανὸν νὰ μὴ χρειαζόταν ἡ ἐπιστράτευσις ὑπουργῶν ὡς εἰσηγητῶν.

Πιθανὸν νὰ ἀρκοῦσαν 3-4 εἰσηγήσεις εἰδικῶν ἐπιστημόνων, ἀνδρῶν καὶ γυναικών.

Καθ' ἠμᾶς, ἐκεῖνα πού τάραξαν μερικοὺς καὶ συνέβαλαν στὸ ξήλωμα τοῦ Συνεδρίου, ἦσαν δύο: Πρῶτον, ἡ συμμετοχὴ τῆς Ἐκκλησίας μὲ ἀρκετοὺς Ἐπισκόπους - εἰσηγητές. Δεύτερον, ὁ φόβος μήπως θιγῆ τὸ «ταμποὺ» τῶν ἀθέων, πού εἶναι οἱ ἀμβλώσεις.

Τὸ νὰ ἀναζητοῦμε τρόπους ν᾽ ἀνοίξη ὁ κρουνὸς τῆς γονιμότητας καὶ συγχρόνως νὰ καταστρέφουμε τοὺς ἤδη ὑπάρχοντες κρουνούς, αὐτὸ εἶναι φρικτὴ ἀντίφασις καὶ σατανικὴ ὑποκρισία.

Οἱ καταστροφεῖς τῆς γονιμότητας, ἐμμέσως καὶ ἀμέσως, οἱ ὑπέρμαχοι τῶν ἀμβλώσεων, δὲν θὰ ἤθελαν ποτὲ νὰ θιγῆ, ἔστω καὶ ἀκροθιγῶς, τὸ ἐγκληματικό τους ἔργο. Ἕνα καθαρῶς ἐπιστημονικὸ Συνέδριο γιὰ τὴ γονιμότητα τῶν γυναικῶν θεωρήθηκε «σεξισμὸς» καὶ κίνδυνος ὅτι θ' ἀμφισβητηθοῦν τά... δικαιώματα τῶν γυναικῶν νὰ κάνουν ἐκτρώσεις!!!

Τὸ ὅτι ἐνοχλεῖ τοὺς ἀθέους καὶ διαστροφεῖς τῆς γονιμότητας ἡ παρουσία τῆς Ἐκκλησίας, φαίνεται καὶ ἀπό τά πολλὰ σχόλια στὸ διαδίκτυο, ποὺ χυδαῖα βρίζονται οἱ κληρικοί. Τὸ ν' ἀποκαλοῦνται «τραγοπαπάδες» οἱ λειτουργοί της Ἐκκλησίας, εἶναι ἀπόδειξις, ὅτι τὸ Συνέδριο γιὰ τὴν γονιμότητα ἔπρεπε νὰ ματαιωθῆ!

Στὴν Ἑλλάδα φτάσαμε στὸ σημεῖο νὰ τιμᾶται κάποιος πού χαϊδεύει ἕνα σκυλάκι ἢ ἕνα γατάκι καὶ νὰ ὑβρίζεται ἡ μητέρα τοῦ Ἔθνους, ἡ Ἐκκλησία. Καὶ εἶναι ἡ Ἐκκλησία μητέρα τοῦ Ἔθνους μας καὶ γιὰ τὸν λόγο, ὅτι αὐτὴ κυρίως ἐνέπνευσε καὶ ἐμπνέει τὰ μέλη της νὰ γεννοῦν ὅσα παιδιὰ χαρίζει ὁ Θεός. Οἱ ἄλλοι, πού βρίζουν τὴν Ἐκκλησία καὶ φοβήθηκαν μήπως στὸ ματαιωθὲν Συνέδριο ὑποστηριχθῆ ἡ δυνατότητα τεκνοποιήσεως τῶν γυναικῶν, αὐτοὶ βεβαίως εἶναι ἠθικοὶ αὐτουργοὶ τῆς ὑπογεννητικότητας καὶ τοῦ σταδιακῶς ἀφανισμοῦ τοῦ Ἔθνους!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com