11 Ιουν 2021

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 11.6.2021 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

Η ΔΙΣ ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΕΙΣ “ΚΑΝΟΝΙΑ” ΕΚΘΡΟΝΙΣΕΩΣ; Ὅταν ὁ λόγος τῆς Συνόδου θεμελιώνεται εἰς τήν αὐθαιρεσίαν, ὀφείλουν οἱ ἐπίσκοποι νά μή καμφθοῦν διά τῆς «ὑπακοῆς»! Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

Διοικοῦσα ἢ Διώκουσα Ἐκκλησία; Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα, θεολόγου.

Ἀπάντησις εἰς ἐντεταλμένον ἐπιστολογράφον «πετῶντι καλάμῳ». Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ.

  Ἡ μεθόδευσις τῆς ἀποδομήσεως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως.

«Οἱ φιλενωτικοί δέν ἔχουν ψίχα πνευματική». Τοῦ ἁγιορείτου Μοναχοῦ Νικολάου.

Μέττερνιχ: Προτείνω ὡς Πρωτεύουσαν τῆς Ἑλλάδος τὴν Κωνσταντινούπολιν. Τοῦ ἁγιορείτου Μοναχοῦ Βλασίου.

Πρὸς τὴν ΠτΔ: Ἡ «Ἀπεργία τῶν γεννήσεων» καὶ τὸ ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων.

Ἡ Κυβέρνησις ὁλοκληρώνει τήν μειοδοσίαν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Τοῦ κ. Δημητρίου Σπ. Καψάλη.

Οἱ σχισματικοὶ τῶν Σκοπίων προκαλοῦν. Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης.

«Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν». Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Τσιρώνης, Οἰκονομολόγος.

Θὰ ζῶμεν μὲ τὸν φόβον; Γράφει ὁ κ. D. H. Stamatis, Πρωτοψάλτης Καθεδρ. Ναοῦ, Μητρ. Ντιτρόιτ, Μίσιγκαν, Καθ. Παν/ημίου, Παγκόσμ. Σύμβουλος Ποιότητος.

Ἀνταύγειαι ἀπὸ τὴν ἐθνεγερσίαν. Γράφει ἡ κα Μαρία - Ἐλευθερία Γ. Γιατράκου, Δρ. Ἱστορίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἱερά Σύνοδος Ἱεραρχίας καί Δ.Ι.Σ. Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Κ. Τσίρκας.

Ἡ ὀρθόδοξος ἀγωγή, ὡς πρόληψις καὶ θεραπεία τῆς  ἐγκληματικότητος. Γράφει ὁ κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς ΑΠΘ, Πρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.

Τὰ διακόσια χρόνια ἀπὸ τὴν ἔναρξιν τῆς ἑλληνικῆς ἐπαναστάσεως καὶ ἡ εὐθύνη μας. Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Στ. Πονηρός, Δρ Θ., Μ.Φ. Συντονιστής Ἐκπαιδευτικοῦ Ἔργου Θεολόγων Ἀττικῆς Ἀντιπρόεδρος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.

Αἱ Παμμακεδονικαὶ Ἑνώσεις ἐγκαλοῦν τὸν κ. Ἄ. Γεωργιάδην διὰ στροφὴν 180 μοιρῶν.

Διὰ Συνόδου θὰ παρέλθη ἡ Πανορθόδοξος δοκιμασία λόγῳ “Οὐκρανικοῦ”. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

Ἐπιστημονικὴ ἔκθεσις περὶ τῆς οὐσίας τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ἀρχιμ. Ἀθ. Ἰ. Λιμπεροπούλου, καθηγητοῦ τῆς Θεολογίας.

Τὸ Βατικανὸν τῆς Ἀνατολῆς.

Ἡ Κυβέρνησις ἐμπαίζει καὶ πάλι τὴν Ἐκκλησίαν.

Νὰ μονιμοποιηθῆ ἡ προστασία τῆς Α΄ κατοικίας!

Αἱ δύο πτέρυγες τοῦ Χριστιανοῦ. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

Ἡ προσφορὰ τῶν Νεομαρτύρων εἰς τὸν ἀπελευθερωτικὸν ἀγῶνα τοῦ 1821. Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ζαχαριάδης, Καθηγητὴς Θεολόγος – Ἱεροκήρυξ καὶ συγγραφεύς– Ἱεροψάλτης καὶ καθηγητὴς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Πῶς δημιουργοῦνται οἱ εἰκονικὲς φιλίες; Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

Pranic healing. Μεταφράζεται: Πρανικὴ θεραπεία. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com