9 Μαΐ 2021

Δύο φοβερά σημεῖα ἐκτροχιασμοῦ καί ἀποστασίας.

Δύο φοβερά σημεῖα  ἐκτροχιασμοῦ καί ἀποστασίας.

● Ἡ νέα ἀνελεύθερη καί ἀντίχριστη κανονικότητα εἶναι ἐδῶ!

τοῦ Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου

Ἀκοῦμε ὅτι προωθοῦνται καί ἐνεργοῦνται δύο τινά, τά ὁποῖα ἐφ' ὅσον ἐπαληθευτοῦν, ἄν καί ἐν μέρει αὐτό ἔχει γίνει, τότε ἄς ξεχάσουμε τή Δημοκρατία, τήν Ἐλευθερία, ἀλλά καί τήν Ὀρθοδοξία σ' αὐτόν τόν ταλαίπωρο τόπο. Καί, βεβαίως, νά ἑτοιμαζόμαστε γιά τίς συνέπειες αὐτοῦ τοῦ ἐκτροχιασμοῦ καί τῆς ἄνευ προηγούμενου ἀποστασίας.

Πρῶτον. Προωθεῖται ὁ ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός εἴτε εὐθέως, εἴτε διά ἐξαναγκασμοῦ, δηλαδή διά τῆς στερήσεως σέ ὅσους δέν θά ἐμβολιαστοῦν τῆς πρόσβασης σέ μία σειρά κοινωνικῶν ἀγαθῶν, δυνατοτήτων καί ἐξυπηρετήσεων. [Σημείωση: Στή μαρτυρική μεγαλόνησο Κύπρο οἱ ἐκεῖ θλιβεροί κυβερνῶντες πρότειναν νά ἔχουν δυνατότητα ἐκκλησιασμοῦ μόνον ἐμβολιασμένα ἄτομα!] Ὅμως, κάτι τέτοιο εἶναι πρωτίστως ἀντιεπιστημονικό καί ἀντισυνταγματικό. Ἀκόμη καί στήν περίπτωση πού οἱ συγκεκριμένοι ἐμβολιασμοί ἀποδεικνύονταν ἀσφαλεῖς, χωρίς σοβαρές παρενέργειες καί ἀπαραίτητοι γιά τήν προστασία της ὑγείας τῶν πολιτῶν, ἡ καταναγκαστική ἐπιβολή τους, καθιστᾶ τούς μέν ἰατρούς πού τό ἐπιχειροῦν ἐπιόρκους, τούς δέ ἐμπλεκομένους ἐκπροσώπους τοῦ Κράτους παρανόμους!

Δεύτερον. Διενεργοῦνται δικαστικές διώξεις ὑπό τῶν Δικαστικῶν Ἀρχῶν, τῆ συνδρομῆ καί παροτρύνσει  Ἑλλαδιτῶν Μητροπολιτῶν (Ποιμένες φθορεῖς ἀποκαλοῦνται οἱ τοιοῦτοι ἀπό τόν Ὁμολογητή Ἅγιο Θεόδωρο Στουδίτη), ἐναντίον ὅσων Κληρικῶν ἐτέλεσαν τήν Ἀνάσταση καί τήν Πασχαλινή Θεία Λειτουργία κατά τήν καθιερωμένη ἐδῶ καί αἰῶνες ὥρα καί δέν ὑπάκουσαν στή συμπεφωνημένη μεταξύ Κράτους καί διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρωτοφανή ἀλλαγή (ἀλλοίωση) τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Κάτι τέτοιο (δηλαδή, τό φαινόμενο τῶν διώξεων) εἶναι ἐπίσης ἀντισυνταγματικό, διότι τό  Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος κατοχυρώνει τόν σεβασμό καί τήν ἰσχύ τῶν Ἱερῶν Κανόνων (σύμφωνα μέ τό πνεῦμα καί γράμμα τῶν ὁποίων εἶναι ἐπιεικῶς ἀπαράδεκτα, ὡς βλάσφημα καί ἀσεβέστατα, ὅσα ἔγιναν ὅσον ἀφορᾶ στόν ἑορτασμό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί, γενικότερον, ἡ ἀνίερη ἐπέμβαση στήν Παράδοση καί τήν Τάξη τῆς Ἐκκλησίας). Διότι, βάσει αὐτῶν, τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων, διοικεῖται ἡ Ἐκκλησία καί αὐτοί (πρέπει νά) ἀποτελοῦν  τό χαρακτηριστικό καί ἀπαραίτητο γνώρισμά Της. Ἐπιπλέον, συνιστᾶ de facto διωγμό τῆς Ὀρθοδοξίας ἡ ἀνίερη δίωξη ὅσων τηροῦν καί ἀκολουθοῦν τήν Παράδοσή Της. 

Πάντως εἶναι ἐντυπωσιακό ὅτι ἀντιμετωπίζεται ὡς κάτι ἀποδεκτό (καί) ἀπό Χριστιανούς (Σημείωση: ἀρκεῖ νά περιηγηθεῖ κανείς στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως, ἀλλά καί σέ γνωστά "ἐκκλησιαστικά" ἱστολόγια)  ἡ δίωξη Κληρικῶν καί πιστῶν γιά τόν παραδοσιακό καί κανονικό ἑορτασμό τῆς Ἀναστάσεως ὅπως ἔχει καθιερωθεῖ ἀπό αἰῶνες στήν Ἐκκλησία! Ὅσο γιά τήν προσχηματική διασύνδεση εἰδικά αὐτοῦ μέ τόν κορωνοϊό, εἶναι ἐντυπωσιακό ἐπίσης πόσοι τό ἀνέχονται στή λογική τους, ἀποδεικνυόμενοι ἔτσι ἀνοηταίνοντες!

Τί, ὅμως, σημαίνουν ὅλα αὐτά;

Σημαίνουν ὅτι μέχρι τώρα προστατευόταν, ἐλέῳ δικαιωματισμοῦ, τό "δικαίωμα" στήν ἀσέβεια, ἐνῶ τώρα διώκεται ἡ ἐπιλογή νά μείνει κάποιος ἐλεύθερος καί εὐσεβής, δηλαδή ὀρθόδοξος πιστός!

Ὅσοι πιστεύουν ὅτι λειτουργεῖ ὁ "πνευματικός νόμος", ἄς ἀναμένουν τίς βαρύτατες συνέπειες. 

Ὅσοι ἀποδέχονται, δικαιολογοῦν, συνηγοροῦν καί ἀνέχονται ὅλα αὐτά, μόλις πού χρειάζεται νά ἀναφέρουμε ὅτι οὔτε Ἕλληνες, οὔτε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, οὔτε ἐλεύθεροι καί συνετοί ἄνθρωποι μποροῦν νά ὀνομάζονται καί νά θεωροῦνται.

30 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Εγώ πάλι λέω ότι ούτε Έλληνας ούτε Ορθόδοξος μπορεί να είναι ο κάθε ανυπάκουος αρνητής εμβολίων, μέτρων, τεστ, κλπ διότι ο ορθόδοξος χριστιανός οφείλει να νοιαζετε για τους συνανθρώπους του, ιδιαίτερα δε τους ευαίσθητους. Ο δε πραγματικός Έλληνας πρέπει να υπακούει στους νόμους της πατρίδος του. Κάθε άνθρωπος λογικος πρέπει να ακούει τους επαιοντες (Πλάτων) και όχι θεωρίες συνωμοσίας που διακινούνται από τις σκοτεινές μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ. Επίσης ο ορθόδοξος υπακούει στην Εκκλησία όπως αυτή εκφράζεται συνοδικά. Τι να κάνουμε; Ο Χριστός στους αποστόλους και τους διαδόχους τους έδωσε το δεσμειν και λύειν και όχι στον κάθε ένα από μας.

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ κύριε, δεν ξέρω αν είστε μάχιμος θεολόγος και διδάσκετε σε σχολείο ή είστε συνταξιούχος. Αν όμως διδάσκετε , είστε επικίνδυνος για τους μαθητές σας και τους συναδέλφους σας.

Κωνσταντίνος είπε...

Ως ορθόδοξοι υπακούμε στην Ιερά Σύνοδο και ως Έλληνες στους νόμους της πολιτείας. Τα άλλα είναι εκ του πονηρού και οδηγούν είτε σε σχίσματα και αιρέσεις είτε σε λαϊκίστικες και φασιστικές ενέργειες.

Ευαγγελία ζαλ είπε...

Στους οικουμενιστες ιεράρχες και κληρικούς κάνουμε ανυπακοή, δεν είναι επόμενοι των Αγίων Πατέρων και των Οικουμενικων Συνοδών!! Αρκετά!!

ΔΙΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ είπε...

Μετά από ένα χρόνο διωγμού της Εκκλησίας ,πλήρους υπακοής της ΔΙΣ στην άθεη Κυβέρνηση που έριξε τους πιστούς κάτω και από τα σκυλάκια και τα νυχάδικα έχουμε και μούτρα να μιλάμε για υπακοή στους νόμους -ποιους νόμους άραγε αφού η πατρίδα μας κυβερνιέται πλέον με ΚΥΑ-και αυτό να θεωρείται και χριστιανικό .Βοήθειά μας!

Ανώνυμος είπε...

7:26 π.μ.
7:38 π.μ.
8:31 π.μ.

Καλό θα ήταν να χρησιμοποιείς σωστές ορολογίες.
Εκκλησία δεν είναι η ΔΙΣ αλλά το σύνολο του κλήρου και του λαού.
Αν θέλεις παραδείγματα για το πόσες φορές στο παρελθόν οι Ιεράρχες έπεσαν έξω μπορώ να σου παραθέσω μερικές δεκάδες.
Το αυτό ισχύει και για την υπακοή στη εκάστοτε κυβέρνηση η οποία καταστρατηγεί το Σύνταγμα και κυβερνάει με νομοθετικά διατάγματα.
Αν ήταν “πραγματικοί ‘Ελληνες” όποιοι έκαναν υπακοή σε καθεστώτα θα έπρεπε να γράφεις στα Γερμανικά αν οι στα Τουρκικά.
Όσον αφορά πάλι για το ποιοι είναι οι επαΐοντες αφού στέλνεις μήνυμα εδώ πάει να πει ότι έχεις σύνδεση στο διαδίκτυο που βρίθει επιχειρημάτων από πραγματικούς επιστήμονες και όχι από τα φερέφωνα τους συστήματος που παπαγαλίζουν ανιστόρητες, αντιεπιστημονικές και καταναγκαστικές παροτρύνσεις για ταλαίπωρους ιθαγενείς που δε διαθέτουν άλλο τρόπο ενημέρωσης πέραν αυτού της χώρας του χαζοκουτίου..

Ανώνυμος είπε...

ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΑΝΩΝΥΜΕ ( 7.26 - 7.38 - 8.31)

Οι π ρ ο β α τ ό σ χ η μ ο ι λύκοι είναι οι μεταμφιεσμένες “γιαγιάδες”, που θέλουν να καταβροχθίσουν τις “κοκκινοσκουφίτσες”.
Πρόκειται για “πολιτικούς απατεώνες” που υφαρπάζουν την υπογραφή όλων των “ευ”: των ευ-αίσθητων, των ευ-άλωτων, των ευ-παθών και των ευ-κολόπιστων. Κατά τούτο, είναι όχι μόνο απατεώνες, αλλά και εκμεταλλευτές του ανθρώπινου πόνου.

Σε σύγκριση λοιπόν με τους καθαρόαιμους, οι
π ρ ο β α τ ό σ χ η μ ο ι λύκοι είναι το πιο πολύτιμο τάγμα της “έξυπνης δικτατορίας”:
Κάνουν την ύ π ο υ λ η δουλειά, δημιουργώντας μια “μαγική εικόνα” για τον πολίτη, ο οποίος νομίζει ότι λαμβάνει και υλοποιεί μια δική του απόφαση.
Γι’ αυτό άλλωστε ο Χριστός έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου: «Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν͵ οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι π ρ ο β ά τ ω ν͵ ἔσωθεν δέ εἰσι λ ύ κ ο ι ἅρπαγες» (Ματθ., Ζ΄ 15).


Στην εποχή της “υγειονομικής δικτατορίας” έχουμε κατακλυστεί από προβατόσχημους λύκους, οι οποίοι προσεγγίζουν πληθώρα απεγνωσμένων πολιτών ευεπίφορων στην εξαπάτησή τους.

Θα μπορούσα να ξεσκεπάσω πολλούς προβατόσχημους λύκους ελληνικής προελεύσεως που όλο αυτό το διάστημα εξαπατούν τα πλήθη υπηρετώντας πρόστυχα το τερατούργημα της “υγειονομικής δικτατορίας”.
Αλλά θα ήταν μάταιο, διότι τα πλήθη ΘΕΛΟΥΝ να εξαπατηθούν.
Συνεπώς, είναι γραπτό να μάθουν την ταυτότητα αυτών των λύκων μέσα από το πάθημά τους.

( αναδημοσιευση σχολιου)

π. Γρηγόριος

Ανώνυμος είπε...

Και στους τρεις προηγούμενους: προχωρήστε σε σχίσμα,έτσι και αλλιώς σε σχίσμα ζητε.Αφου έτσι και αλλιώς δεν νοιάζεστε για κανέναν. Ούτε για την υγεία των συνανθρώπων σας ούτε για την ψυχή τους.

Ανώνυμος είπε...

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΛΕΓΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΞΑΦΝΙΚΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΜΑΣ ΑΓΑΠΑΝΕ......ΣΑΣ ΡΩΤΑΩ ΠΟΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΑΓΑΠΑΝΕ....ΠΟΙΟΣ ΝΟΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΠΩΣ ΜΑΣ ΑΓΑΠΑΝΕ,,,,,,

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΣΗΚΩΝΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟ...ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΥΡΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ....ΑΓΑΠΗ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ...ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΕΙΜΑΙ ΦΑΣΙΣΜΟΣ .....ΜΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΑΝΤΙΧΡΗΣΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ...ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΝΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ....ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ....

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί.Απευθύνομαι σε όλους.Ας διαβάσουμε όλοι με ανοιχτά τα μάτια του νου και της ψυχής μας το Α Ευαγγέλιο της Μ.Πέμπτης'Ιωαν.ιγ31 έως ιη1.Εκεί ο καθένας από εμάς,κατά τον φωτισμό,θα νοιώσει ποια πρέπει να είναι η στάση του στη δοκιμασία αυτή.Εύχομαι όλοι απόψε να διαβάσουμε ξανά με καλή προαίρεση και καταλλαγή αυτό το Ευαγγέλιο.ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΈΣΤΗ

Ανώνυμος είπε...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Είμαι ένας απλός Χριστιανός, χωρίς θεολογικές γνώσεις, από μικρό παιδί μέσα στην Εκκλησία, με τα πάθη μου και τις αδυναμίες, και τώρα τελευταία κλονίζομαι σκανδαλίζομαι, ψάχνομαι με αυτά που συμβαίνουν. Ποιος είναι αυτός ο ιός που κάνει τους πιστούς να φοβούνται τα Μυστήρια της Εκκλησίας και να πηγαίνουν με μάσκες να κοινωνήσουν και να μυρωθούν, να φοβούνται τον Εσταυρωμένο, τον Επιτάφιο τις Εικόνες των Αγίων; Από τα θρησκευτικά του Δημοτικού μαθαίναμε ότι η Πρθόδοξη Εκκλησία στηρίζεται στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Ποιος είναι αυτός ο ιός που με εισήγηση του Χαρδλιά, συνάντηση-συμφωνία Αρχιεπισκόπου – πρωθυπουργού, κυβερνητικές ΚΥΑ και εγκύκλιο της ΔΙΣ ακυρώνει την Ιερά Παράδοση στο θέμα της Αναστάσεως του Κυρίου; Ποιος είναι αυτός ο ιός που με την επίκλησή του ματαιώνεται η περιφορά του Επιταφίου στις πόλεις, όταν γνωρίζουμε ότι επιδημίες πολλές φορές χειρότερες από αυτή που γεμίζαν τους δρόμους με νεκρούς έφευγαν με τις Λιτανίες που έκανε η Εκκλησία; Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους πιστούς όταν προσέρχονται στην Θεία Κοινωνία να δοκιμάζουν τους εαυτούς τους. Ας ελπίσουμε ότι ο ιός δεν θα επιβάλει τα δικά του δοκιμαστικά test για την είσοδό τους στους Ναούς. Όλοι αυτοί οι προβληματισμοί εξαφανίζονται καθώς κοιτάζω τον Αναστάντα Κύειο και σκέφτομαι εξήλθε νικών και ίνα νικήση.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

ΔΙΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ είπε...

Πάνω απ' όλα η υγεία!Αυτό να δεις αν είναι σχίσμα!

Ανώνυμος είπε...

ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ!ΖΟΥΜΕ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ,ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΔΥΣΚΟΛΑ!ΤΟ ΕΙΧΕ ΠΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ.ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΠΟΡΑ ΤΗ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΛΙΑΚΑΔΑ Η ΘΕΙΚΗ!ΘΑΡΣΕΙΤΕ,ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ!ΑΠΛΑ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΕ ΟΤΙ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ!

Ανώνυμος είπε...

Πώς εννοείς τό "νά ξυπνήσουμε" καί τό "νά αντισταθούμε" 7:22μμ.??
Μήπως μέ την φραπεδιά στό χέρι,
καναπεδάτοι,μέσα στό διαδίκτυο
30 ώρες το 24ωρο και τρώγωντας σουβλάκια καί πίτσες..???
Γιά ρίξε μιά εξήγα,γιατί αλλιώς
πήγαινε για..βοσκός.!!

ΔΙΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ είπε...

Αδελφέ μου ανώνυμε 5.23 μ.μ ο ιός αυτός έχει όνομα διπλό μάλιστα.Ορθολογισμός-αποστασία.

Ημιμαθής κι Αφώτιστος είπε...

Οί απαντήσεις όλων των θεμάτων υπάρχουν:
α) στην Αγία Γραφή
β) στις ψαλμωδίες της εκκλησίας μας
γ) στους βίους των αγίων ή στα συγγράμματα αυτών
δ) στην Πατερική Θεολογία
ε) στην προσωπική εμπειρία

Για τον κορώνα ιό το θέμα είναι απλούστατο καθώς υπάρχει το παράδειγμα του Μωυσέως και του Ααρών. Δεν δίνω βιβλίο κεφάλαιο και εδάφια, ανοίξτε την Αγ.Γραφή και διαβάστε την...

Όταν λοιπόν οργίστηκε ο Πατήρ με τον περιούσιο λαό... Έστειλε θανατικό να τους ξεπαστρέψει. Όχι κορώνα ιό όπως τώρα, αλλά κοτρώνα ιό που όλοι έπεφταν κάτω αδιάβαστοι στο δευτερόλεπτο!
Ο Μωυσής όμως που ήταν άνθρωπος του Θεού και προφήτης πήρε χαμπάρι την δουλειά αμέσως. Σου λέει,
αμάν ! Δεν θα μήνει τίποτα όρθιο τώρα, θανατικό μεγάλο ήρθε!
Και τι έκανε; Το πηρε πάνω του ο προφήτης Μωύσης; Όχι! Φώναξε τον Ααρών που ήταν παπάς, ιερέας του Θεού. Και τι του είπε;
Τρέχα του είπε , τρέχα, πήγαινε μπες στην μέση μεταξύ λαού και θανατικού και κάνε το τελετουργικό που πρέπει να σταματήσει το κακό διότι δεν θα μήνει κανείς ζωντανός.
Φυσικά εν το μεταξύ ο προφήτης θα προσευχόταν στον Ύψιστο για έλεος, αλλά ο Ααρών έπρεπε με θάρρος να μπει στην μέση και να ιερουργήσει.
Όπως και έγινε με αποτέλεσμα να σταματήσει στην μέση το θανατικό.

Ηθικό δίδαγμα;
Εμείς είμαστε ρεζίλι και όνειδος του Πατρός και του Υιού και Αγίου Πνεύματος. Διότι προφήτης δεν έχουμε εις τις τάξεις μας και ιερουργό επίσης....
Όλα τα υπόλοιπα περί εμβολίων ή περι μπόλι, περι υπακοής ή περι αγίας ανυπακοής, περί γερόντων που βλέπουν ή που δεν βλέπουν τα λένε μαντινάδες στους κλυδώνους στο χωριό μου στην Κρήτη.
Αν έχει δίκιο σε ένα πράγμα ο Μόρφου είναι πως φτιάχνει νεο πλήρωμα ο Κύριος για την εκκλησία Του. Μόνο που αυτο σημαίνει καινούρια εκκλησία... Εμεις αποτύχαμε, δεν αποκτήσαμε το Άγιο Πνεύμα, ο νοών νοείτο.
Κιαν έχει ένα δίκιο ο Λεμεσού αυτό είναι πως κανείς δεν έχει υπο αυτές τι συνθήκες δικαίωμα να πει κάντε εμβόλιο ή μην κάνετε, επικαλούμενος πνευματικό λόγο.
Εγώ ο ημιμαθής και Αφώτιστος σας λεω πως οποιος το κανει αυτό ειναι φονιάς. Διοτι αν καποιος απο υπακοή κανει το εμβόλιο και πεθάνει εξ αιτίας τουτου τωρα ή στο μέλλον, ποιος ειναι ο ηθικός αυτουργός; Απο την άλλη αν δεν το κάνει απο υπακοη στον γέροντα του...και μετα απο λιγο καιρο πεθανει απο την κορώνα ποιος τον σκότωσε τελικά αν όχι η υπακοή του;
Εκτός κιαν ο γέροντας πριν μιλήσει πει "Τάδε λέγει Κύριος..." Τότε ναι υπακοή μεχρι θανάτου. Όμως τετοιος προφήτης δεν θα ήταν προ καιρού ετιμασμένος και δεν θα είχε ενημερώσει το Ααρών απο προχθές;

Εύχεσθε

Ανώνυμος είπε...

Ο κ. Αναγνώστου εδώ και πολύ καιρό με όλα όσα γράφει αγωνιστικά και τεκμηριωμένα έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του, γι αυτό και τον διαβάζουμε πάντοτε και στηριζόμαστε από τους λόγους του. Δεν γνωρίζουμε εάν διδάσκει σε σχολείο. Μακάρι, διότι γνωρίζει άριστα όπως καταλαβαίνουμε και ομολογεί την Ορθόδοξη Πίστη και Πατερική Θεολογία. Μάχιμος πάντως είναι και με το παραπάνω. Αλοίμονον εάν μάχιμοι θεωρούνται a priori όσοι υπηρετούν στην εκπαίδευση. Θα έπρεπε να είναι αλλά ατυχώς δεν είναι όλοι. Εντύπωση κάνει ότι ενοχλεί ο λόγος του κ. Αναγνώστου κάποιους αυτοσυστηνόμενους ως "υπάκουους" και "νομοταγείς". Όμως είναι απαράδεκτο και δείγμα πανικού εκ μέρους των η διαστρέβλωση των λόγων του. Ο άνθρωπος έγραψε κατά της υποχρεωτικότητος δηλαδή του εξαναγκαστικού εμβολιασμού. Αυτό είναι λογικό και απηχεί το δέον σύμφωνα και με τον πατέρα της Ιατρικής, τον Ιπποκράτη. Επίσης, επικρίνει τις διώξεις όσων δεν συμμορφώθηκαν στην καινοτομία της αλλαγής στον εορτασμό της Αναστάσεως ως προς την ώρα και την τέλεση της Πασχαλινής Θ. Λειτουργίας το βράδυ του Μεγ. Σαββάτου. Σε τι σφάλλει; Άλλωστε δεκάδες Ιερείς και κάποιοι Ιεράρχες καθώς και όλα τα μοναστήρια της Πατρίδος μας δεν ακολούθησαν τις εντολές της Διαρκούς Συνόδου. Η Διαρκής Σύνοδος, τέλος, δεν αποτελεί Συνοδική έκφραση της Εκκλησίας και διότι δεν είναι η Ιεραρχία και διότι εδώ και ενάμισυ περίπου χρόνο υπακούει στις αντιεκκλησιαστικες εντολές του Καίσαρα και κηρύττει αντίθετα με τους Άγιους Πατέρες και τις Άγιες Συνόδους της Ορθοδόξου Εκκλησίας σκανδαλιζόταν τους πιστούς. Η επιβολή της απόψεως των προθύμων υπάκουων και νομοταγών άνευ επιγνώσεως αυτή είναι λαϊκισμός και φασισμός.

Θεόδωρος Μακάριος είπε...

Εφόσον οι ενέργειες σας κατά των μέτρων , είναι υπεύθυνες έστω και για μια μόνο ασθένεια συνανθρώπου μας και η συμπεριφορά σας είναι τόσο αλαζονική ώστε με πρόσχημα τους κανόνες να παραβλέπετε την δεύτερη μεγάλη εντολή και να σκανδαλιζετε τους ελάχιστους αδελφούς, ε ναι, αυτό είναι και φασισμός και λαϊκισμός και ηθική και σωματική βλάβη. Σας το ξαναειπα. Είστε σε σχίσμα έτσι και αλλιώς για άλλους λόγους όλοι οι αρνητές. Επισημοποιηστε το και φύγετε.

Ανώνυμος είπε...

Ο Ημιμαθής κι Αφώτιστος τα είπε όλα, που στο περίπου έχουμε κι άλλοι στο μυαλό μας, αλλά δεν έχουμε το κουράγιο να κάτσουμε να τα γράψουμε και να τα δούμε να πνίγονται από τη γενική ηχορύπανση.

Ανώνυμος είπε...

Μακάριε δεν είμαστε αρνητές όπως μας χαρακτηρίζεις εκτός αν εννοείς βέβαια αρνητές της βλακείας και του σκοταδισμού.
Αντί να παπαγαλίζεις όλα όσα ξεσήκωσες από την τηλεόραση σκέφτηκες μήπως είσαι εσύ ο σκανδαλοποιός που θες να μας πειθαναγκάσεις να ακολουθήσουμε το δρόμο που εσύ διάλεξες;;

Θεόδωρος Μακάριος είπε...

Κακώς απαντώ σε αγενείς ανώνυμους.....στο σχίσμα σας κύριε.....

Ανώνυμος είπε...


Oλιγοπιστία και έλλειψη εμπιστοσύνης στην πρόνοια του Θεού, ορθολογισμός, υπερέξαρση και θεοποίηση της γελοιποιηθείσας και εξευτελισθείσας από το μικροσκοπικό ιό επιστήμης, θεώρηση των αμφιλεγόμενων εμβολίων ως πανάκειας (η περίπτωση των Σεΰχελλών κονιορτοποίησε την άποψη αυτή), τρομολαγνεία, τρομοΰστερία, νοσοφοβία,χαφιεδισμός και στοχοποίηση του διπλανού (κατά τα άλλα μιλούμε πληθωρικά για την αγάπη προς τον πλησίον),αρρωστημένος φόβος του θανάτου ("ωραίοι" χριστιανοί είμαστε), ενασχόληση με την covid μέχρι μονομανίας, εξωστρέφεια, θεώρηση της υγείας του σώματος ως υπέρτατου αγαθού επί της γης, υγειολατρεία.
Η covid μας δοκίμασε.
Και πολλοί από μας, μεγαλόσχημοι κληρικοί που κουνάνε το δάχτυλο επισείοντας την υπακοή και "πιστοί" λαϊκοί, αποκαλυφθήκαμε...

Ανώνυμος είπε...

Σαν πολύ ψηλά δεν σήκωσε τον αμανέ ο Θεόδωρος Μακάριος;
Ποιος νομίζει ότι είναι που αποφαίνεται περί σχίσματος και αποφαίνεται αυθεντικά κι όλας;
Μας μιλάει για υγειονομικά μέτρα εντός των ναών.
Τι σχέση έχουν αυτά με τη μετάθεση της ώρας της ακολουθίας της τελετής της Αναστάσεως και τη μοναδική εμπειρία της πασχαλινής Θείας Λειτουργίας;
Επιπρόσθετα, όταν μιλάμε για ιερούς ναούς θα πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν αναπόφευκτα ιδιαιτερότητες σχετικά με τα υγειονομικά μέτρα και δεν μπορούν να ισχύσουν αυτούσια εκείνα τα μέτρα που ισχύουν σε άλλους χώρους.
Αυτό έπρεπε να το έχει καταλάβει.

Ανώνυμος είπε...

Ο Θεόδωρος Μακάριος απλά προσπαθεί να προκαλέσει, να οξύνει, να εκνευρίσει για να μην τελειώσει ποτέ η συζήτηση. Είναι γνωστή τακτική, δοκιμασμένη, με μακρά ιστορία στις διαδικτυακές συνομιλίες. Άλλοι το κάνουν από μιμητισμό, άλλοι συνειδητά, άλλοι με εμπάθεια, άλλοι για πλάκα, άλλοι γιατί αυτό είναι το επίπεδό τους, άλλοι αφ' εαυτών, άλλοι βαλτοί, άλλοι τό 'χουν χόμπυ, άλλοι επάγγελμα. Σ' όποια απ' αυτές τις κατηγορίες κι αν πιθανολογήσουμε ότι ανήκει ο συγκεκριμένος, μην του απαντάτε βρε παιδιά. Όπως έλεγε κι ο Αριστοτέλης: don't feed the troll.

Ανώνυμος είπε...

Ο Θεόδωρος Μακάριος η αλλιώς
Ανώνυμος 9 Μαΐου 2021 7:26 π.μ.
Ανώνυμος 9 Μαΐου 2021 7:38 π.μ.
9 Μαΐου 2021 8:31 π.μ. Κωνσταντίνος

είναι ένα troll που υποδύεται ομάδα ανθρώπων

Ανώνυμος είπε...

Προσέχετε ουν εαυτοίς και παντί τω ποιμνίω εν ω υμάς το Πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπους, ποιμαίνειν την εκκλησίαν του Κυρίου και Θεού, ην περιεποιήσατο δια του ιδίου αίματος.. εγώ γαρ οίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την άφιξίν μου λύκοι βαρείς εις υμάς μη φειδόμενοι του ποιμνίου. και εξ υμών αυτών αναστήσονται άνδρες λαλούντες διεστραμμένα του αποσπάν τους μαθητάς οπίσω αυτών.
《Προσέχετε τους εαυτούς σας και όλο το ποίμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους, για να ποιμαίνετε την εκκλησία του Θεού, την οποία απόχτησε με το αίμα το δικό του. Εγώ ξέρω ότι θα εισέλθουν σ’ εσάς μετά την αναχώρησή μου λύκοι άγριοι, που δε θα λυπούνται το ποίμνιο, και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άντρες μιλώντας διεστραμμένα, για να αποσπούν τους μαθητές πίσω τους》.

Πράξεις των Αποστόλων κεφ 20

Ανώνυμος είπε...

Δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιοι συμφωνούν,με το κλείσιμο των εκκλησιών,με τα βλάσφημα μέτρα, με την αλλαγή ώρας.. Της Ανάστασης Του Χριστού Μας;
Με βάζει σε υποψίες.

Θεόδωρος Μακάριος είπε...

Τι να σας πω..... Παύω να απαντώ στην ευηθεια

Ανώνυμος είπε...

Όχι..... απάντησέ μου συμφωνείς;;;
Ενώπιον Θεού και ανθρώπων!!!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com