22 Μαρ 2021

Ασύμμετρη απειλή και Δύναμη ανάσχεσης- Η διελκυστίνδα του επιθανάτιου ρόγχου τη Κοινωνίας.

 

Ασύμμετρη απειλή και Δύναμη ανάσχεσης- Η διελκυστίνδα του επιθανάτιου ρόγχου τη Κοινωνίας.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η έννοια του δόγματος σοκ, συνώνυμο, της ασύμμετρης απειλής αλλά και του νεοπαγούς υβριδικού πολέμου τον οποίο βιώνουμε, αποτελούν την καινοφανή πραγματικότητα την οποία αδυνατούμε να συνειδητοποιήσουμε με ενάργεια, σχετικώς προς τι αλήθεια τεκταίνεται τόσο, εις την Πατρίδα μας όσο και εν γένει παγκοσμίως.

Αφενός ο επί δεκατετράμηνον εγκλεισμός μας, εν ονόματι, του φονευτού ιού, η κραυγαλέα εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών, η παρελκυστική πολιτική με κυματοθραύστη την αστυνομία και τους αναρχικούς _διαχρονικές και φθαρμένες πρακτικές αφιονισμού της φανατισμένα σκεπτόμενης και αγεληδόν διανοητικώς ευνουχισμένης μάζης_ μας ανησυχούν πραγματικά δια το τι μέλλει γενέσθαι.

Οι πολιτικές αυτές διεθνείς εξελίξεις εν συνδυασμώ προς την, επί μακρόν αναστολή των θεμελιωδών ατομικών μας δικαιωμάτων, εις το βαθμό όπου θίγεται κατάφωρα ο πυρήνας αυτός καθ’ αυτός, των θεμελιωδών Συνταγματικών μας δικαιωμάτων, καθότι επιβάλλεται ένα μόνιμο καθεστώς κατάστασης ανάγκης και εξαίρεσης, με το πρόσχημα την  δημόσια υγεία, με αποτέλεσμα να παγιώνεται οσημέραι μία αφανής δικτατορία.

Αφετέρου, το εργαλείο της μεταναστεύσεως προς σκοπόν την εκπλήρωση της εθνοπολιτικής αναδιάταξης της Ευρώπης και της Ελλάδας, ηθικοί δε αυτουργοί της εμπορίας του ανθρωπισμού και της φενακισμένης αλληλεγγύης καθίστανται οι περίπυστες μη κυβερνητικές οργανώσεις, δηλαδή άδηλοι και ανέλεγκτοι μηχανισμοί, οι οποίοι διακινούν πακτωλούς χρημάτων, απολαμβάνοντας νησίδα ασυλίας, εις την ελληνική επικράτεια και οι πράξεις ή παραλείψεις τους καθίστανται εις το απυρόβλητο.

Οι πολλαπλοί και ετερόκλητοι λοιπόν αυτοί «Δούρειοι ίπποι» χρηματοδοτούνται από ισχυρούς άνδρες, τους αρχιτέκτονες κοσμο-εξουσιαστές, οι οποίοι επιδιώκουν να εντάξουν, μεταξύ άλλων και την πατρίδα μας, εις τους μεθοδευμένους γεωστρατηγικούς σχεδιασμούς τους.

Εις επίρρωση όλων αυτών, των εξελίξεων, ήτοι νόθευσης των εθνών, εθνικής αποδόμησης, και θρησκευτικού αποχρωματισμού, προστίθενται και οι ασκήσεις υποταγής, εξ αφορμής της διογκώσεως του ιού, όπου, το σύστημα, δια της καθεστωτικής τηλοψίας έχει εκφοβίζει τις ευρείες μάζες, οι οποίες άγονται και φέρονται, αναμηρυκάζοντας άκρατα, την διασπορά ψευδών ειδήσεων ορισμένων εκ των επαίσχυντων συστημικών Μ.Μ.Ε.

Μεταξύ άλλων, επιβάλλεται βιαίως η πλήρης πτωχοποίηση του καθημαγμένου Έλληνα ο οποίος θα καθίσταται εσαεί υποταγμένος, πτωχός, πλήρως εξαρτημένος από τις ελίτ, με αποψιλωμένα δικαιώματα και υπέρμετρες υποχρεώσεις, όπως ήδη σήμερον συμβαίνει, με αποτέλεσμα να απονεκρώνεται κοινωνικά και να περιθωριοποιείται συν τω χρόνω.

Ο κοινωνικός, θρησκευτικός, πολιτισμικός, εθνικός και πολιτικός μηδενισμός είναι ο στόχος των κοσμο-εξουσιαστών καθώς και πλήρης έλεγχος των συνειδήσεων των πολιτών, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται ασυνείδητα εις τα κελεύσματα των σύγχρονων υπερανθρώπων των ελίτ, ως κεκοιμημένα άνδραποδα.

Προϊόντος αυτού του οικονομικού στραγγαλισμού, ο Έλλην θα καταστεί εν τη κυριολεξία όμηρος του οικονομικού συστήματος διότι οι εξελίξεις νομοτελειακά και αναπόδραστα ωθούν τον πολίτη, να αποβληθεί εκ της πρώτης κατοικίας του, ή θα παραμένει επαναγοράζοντας την οικία του, (μέρος των διατάξεων του ήδη εν ισχύι Πτωχευτικού Κώδια), εις αντιδιαστολή με τους μετανάστες, οι οποίοι ανισότιμα, με τους Έλληνες πένητες και ανέργους, ζουν δαψιλώς, σε διαμερίσματα, απαλλαγμένοι από μισθώματα, κοινόχρηστα, λογαριασμούς ύδατος, ηλεκτροδότησης, έξοδα μετακίνησης, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εφορεία, δεδομένου ότι έχουν δωρεάν πρόσβαση εις τα νοσοκομεία, δίχως να προσφέρουν το παραμικρό εις το Κράτος.

Ως εκ τούτου λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο, δεδομένης της αφελληνισμένης συνειδήσεως και της ωσεί ποινικοποίησης του Ελληνικού πολιτισμού και της Ιστορίας, με το στρεβλό και κατά το δοκούν  επιχείρημα  του ρατσισμού, επιβάλλουν την κατάλυση της εθνικής συνειδήσεως, την επιβολή μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, η οποία υποστηρίζεται με τα υποδόρια ταξικά συναισθήματα αλληλεγγύης λόγω ότι οι ημεδαποί και οι αλλοδαποί, νομοτελειακά θα ευρίσκονται εις το ίδιο οικονομικό επίπεδο.

Η κατάργηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και η διόγκωση του κρατισμού σκοπεί ακριβώς εις την έτι περαιτέρω ομηρία των πολιτών καθώς και εις την επί μάλλον και μάλλον αιχμαλωσία την Ελλήνων, διότι θα υπόκεινται εκόντες άκοντες δια να επιβιώσουν εις την λήψη κρατικών γλίσχρων επιδομάτων, από τον πατερναλιστικό Υπέρ-Κράτος Πρόνοιας.

Άρα, λοιπόν ομιλούμε δια έναν πολτό ανθρώπων, δίχως πολιτισμική ταυτότητα, παράδοση, γλώσσα, οι οποίοι θα συνυπάρχουν εις την ίδια οικονομική τάξη, και θα ελέγχονται, συνεπεία ανεργίας, από τους μηχανισμούς του συστήματος.

Οι ως άνω εωσφορικοί σχεδιασμοί μετατροπής των εθνών κρατών, σε οικόπεδα δουλοπαροικιών με ζώνες εργασίας, ενδεχομένως να μην επιτύχει όχι χάριν των Ελλήνων οι οποίοι καθίστανται μη αναστρέψιμα αλλοτριωμένοι, φορείς μαρξιστικών ιδεοληψιών, ή συγχυσμένοι εις την θολοκουλτούρα της τυχοδιωκτικής σοσιαλεπώνυμης φενάκης της μεταπολιτεύσεως, αλλά εξαιτίας και συνεπεία της δυναμικής περί διάσωσης της εθνικής συνειδήσεως των επιμέρους εθνοτήτων οι οποίες διαβιούν εις την Ελλάδα.

Φρονώ ότι είμεθα η μόνη και μοναδική χώρα εις τον πλανήτη, όπου οι ίδιοι οι Έλληνες πολίτες στρέφονται κατά της ίδιας της Πατρίδας του πολιτισμού τους, λοιδορούν τους προπάτορές τους, την γλώσσα τους, πράγμα αδιανόητο για μία πολιτισμένη χώρα.

Η παιδιόθεν εμπέδωση Ελληνοποαίδων, εις το συλλογική υποσυνείδητο να τρέφουν αρνητικά συναισθήματα ή να ταυτίζουν άκριτα τον πατριωτισμό ή τον εθνικισμό με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, αποτελεί μία μορφή αισχράς προπαγάνδας, η οποία όμως εξ ορισμού αναπτύσσεται , όταν ευρίσκει εξόχως πρόσφορο έδαφος, όταν δηλαδή απευθύνεται εις ευήκοα ώτα, αδαών πολιτών.

Το εκμαυλισμένο και πλήρως εξαχρειωμένο σύστημα εκπαιδεύσεώς μας κατατείνει εις το να δημιουργεί απαίδευτους, φανατισμένους πολίτες, άνευ ιστορικής συνείδησης, αγάπης για το έθνος, απλώς πέραν των τεχνικών γνώσεων περί της επαγγελματικής τους καταστάσεως, εκπαιδεύονται ως  φορείς του εθνικού μηδενισμού.

Εν τοις πράγμασι είναι αδιανόητο να καλλιεργείται κλίμα ηττοπάθειας και αφελληνισμού, εις τα νέα παιδιά  καθώς και ασύλληπτο εγγενές μίσος δια την εθνική μας ανεξαρτησία, επιβάλλοντας ή αλλέως ειπείν ρυθμίζοντας, εις τον αντίποδα, την σκέψη των παιδιών, εις τον  αγαπάνε την υποταγή, να μην εθίζονται ή να μην δύνανται να ερμηνεύσουν την έννοια της Ελευθερίας, την έννοια της συλλογικής συνείδησης, την θέρμη της καταγωγής και την επίγνωση του ανήκειν, με αποτέλεσμα σήμερα να αδυνατούν να αντιληφθούν την έννοια του διαχρονικού ομφάλιου πολιτισμικού λώρου, του παρελθόντος με το νυν.

Όλως τουαντίον δε γαλουχούνται με άναρθρα και ασυνάρτητα συνθήματα δήθεν άτοπης, ασπόνδυλης, αδιέξοδης ρητορικής μίσους, χωρίς συλλογικό κοινωνικό και εθνικό όραμα, μόνον ωμή, τυφλή βία και μηδενισμός.

Οι αρχιτέκτονες των δήθεν προοδευτικών αυτών κοινωνιών, όπως η σύγχρονη «λούμπεν πολιτική τάξη» η οποία ενδιαφέρεται αμιγώς δια την νομή της εξουσιίας, αποβλέπει ακριβώς εις την νέα πραγματικότητα, εις την επανεκκίνηση του κόσμου, με την υποστήριξη μίας άμορφης μάζας, λαού, ποδηγετούμενης από τα αργυρώνητα Μ.Μ.Ε και την επιδρομή της συναφούς μυημένης συμμορίας των, η οποία δρα προς την αποχαύνωση των μαζών.

Εκ παραλλήλου με τα ως άνω, η σεσηπυία ύλη των τηλεοπτικών σκυβάλων αποτελούν το παραισθησιογόνο της παρακμάζουσας κοινωνίας η οποία πάσχει από πολυοργανική ανεπάρκεια (κατάθλιψη, πτωχοποίηση, εξαχρείωση, εκφαυλισμός και εξηληθίωση).

Μεσούσης αυτής της κινούμενης άμμου, οι καιροί ού μενετοί, καθότι εμφανίζονται ορισμένοι επαγγελματίες τυχοδιώκτες ως ωσεί προβατόσχημοι λυκοποιμένες, ακκιζόμενοι τους σωτήρες πλην όμως, αποτελούν μέρος του συστήματος, εκφάνσεις δυνάμεων ανάσχεσης των γνήσιων πατριωτικών αγώνων.

Εν άλλοις λόγοις, η δύναμη ανάσχεσης αποτελεί υποδόριο συνήγορο, οιονεί δικλείδα ασφαλείας θωρακίσεως του σιδηρούν κατεστημένου, παρά την επίφαση υποστήριξης των αντίθετων απόψεων, τις οποίες λίαν σκοπίμως επιστρατεύει κατά το δοκούν (η εκάστοτε δύναμη ανάσχεσης η οποία εμφανίζεται ως δήθεν αντιστασιακό κόμμα), ακριβώς δια να εξαπατήσει, κατά περίσταση, πείθοντας μία μερίδα καλοπροαίρετων πολιτών, ωστόσο όμως, εξ αντιθέτου, την κατάλληλη στιγμή και ενώ έχει υφαρπάξει την συναίνεσή, ενός αρκούντος ικανοποιητικού αριθμού εύπιστων πολιτών, δρα αναμφισβήτητα, ως μυστικός συνεργάτης του συστήματος, θα σπεύσει να παροχετεύσει εντέχνως του πολίτες προς το σύστημα, εξουδετερώνοντας πάσα άδολη και αυθόρμητη μύχια προσδοκία των αγωνιούντων  συμπολιτών μας, περί δομικού κλυδωνισμού του συστήματος.

Εν κατακλείδι, η ειρκτή της προσώπου μας, ως υπεύθυνοι πολίτες και η υπερεκχειλίζουσα αμαύρωση της αξιοπρέπειά μας έχει καταστεί ανυπέρβλητη, εξ αυτού του λόγου, επιβάλλεται να υπάρξει ένα εθνικό πρόταγμα εις τον αντίποδα της διττής δικτατορίας, αφενός της υγεινομικής και εξ ετέρου της  ιδιότυπης κοινοβουλευτικής δικτατορίας την οποία αφεύκτως βιώνουμε.

Συν Θεώ, ενόψει της νεκραναστάσεως του Γένους μας, κατά την συμπλήρωση των 200 ετών, από τον Οθωμανικό ζυγό ας καταδυθούμε εις τα νάματα των μνημάτων των προγόνων μας, αντλώντας ισχύ και δύναμη, ούτως ώστε να έχουμε την ψυχική ικανότητα, να μεταλαμπαδεύσουμε το χαρμόσυνο μήνυμα  της ανάστασης, μας εις το μέλλον, μαχόμενοι Υπέρ Πίστεως και Πατρίδας, ας καταλύσουμε το θάνατο των εχθρών δια της εξαναστάσεώς μας συν Θεώ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com