20 Μαρ 2021

Παραλογισμὸς καὶ ἀσέβεια

Παραλογισμὸς καὶ ἀσέβεια

Ἀξιότιμε κύριε Διευθυντά,

Χρησιμοποιώντας τὴν ἁπλή, τὴν στοιχειώδη λογικὴ καταλήγουμε ἀβίαστα στὸ συμπέρασμα, ὅτι τὴν ἐποχὴ τοῦ κορωνοϊοῦ, ποὺ διερχόμεθα διαπράττεται εἰς βάρος τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας ὄχι μόνο μεγάλη ἀδικία, ἀλλὰ καὶ πρωτοφανὴς ἀσέβεια ἐκ μέρους τοῦ Καίσαρα συνεπικουρουμένου δυστυχῶς καὶ ἀπὸ πλειάδα Ἐπισκόπων μας.

Τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ κυβερνῶντες ἀνέχονται πολιτικὲς συγκεντρώσεις χιλιάδων ἀτόμων στὴν δίκη τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς», ἀλλὰ καὶ διαδηλώσεις καὶ πορεῖες γιὰ τὴν ἐπέτειο τοῦ Πολυτεχνείου, τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τοὺς κλείνουν ἑρμητικά!

Τὴν στιγμὴ ποὺ δίνεται πληρότητα στὰ ἀεροπλάνα 100%, σὲ πλοῖα 85%, σὲ ἀστικὲς συγκοινωνίες πάνω ἀπὸ 60% μὲ τὴν γνωστὴ «σαρδελλοποίηση» τῶν ἐπιβατῶν σὲ ὧρες αἰχμῆς, οἱ ἱεροὶ Ναοὶ παραμένουν κλειστοί!

Τὴν στιγμὴ ποὺ τὰ σχολεῖα φιλοξενοῦν σὲ αἴθουσες ὀλίγων τετραγωνικῶν πάνω ἀπὸ 25 μαθητάς, στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς «δὲν χωρᾶνε» οὔτε ἐννέα ἄτομα! καὶ παραμένουν κλειστοί!

Ἀνοικτὸ τὸ μπακάλικο τῆς γειτονιᾶς, κλειστὸς ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς ἐνορίας! Καὶ εἶναι φανερὸ τὸ γιατί. Γιὰ νὰ μὴ τελεσθεῖ ἡ θεία Λειτουργία μὲ τὴν συμμετοχὴ τῶν πιστῶν. Γιὰ νὰ ἀποκλεισθοῦν οἱ πιστοὶ ἀπὸ τὴν θεία Κοινωνία, γιὰ νὰ πολεμηθεῖ ἡ πίστις μας, γιὰ νὰ εἰσχωρήσει στὴν ψυχή μας ὁ φόβος καὶ ἡ διστακτικότητα πρὸς τὴν θεία Κοινωνία μὲ ὅσα βλάσφημα ἀκούγονται καθημερινὰ ἀπὸ τοὺς στρατευμένους ὑλιστὲς καὶ τὰ παπαγαλάκια τους. Καὶ ὅλα αὐτὰ μὲ τὴν συγκατάθεση τῶν περισσοτέρων Ἐπισκόπων μας! Τὴν στιγμή, ποὺ σὲ ἄλλα κράτη οὔτε κἄν σκέφθηκαν νὰ κλείσουν τὶς Ἐκκλησίες, προτάσσοντας τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ σὲ τέτοιες δύσκολες στι-γμές.

Ἄρα ἐδῶ δὲν διαπράττεται μόνο ἀντισυνταγματικὴ ἀπαγόρευση καὶ σοβαρωτάτη ἀδικία σὲ βάρος τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, ἀλλὰ καὶ πρωτοφανὴς ἀσέβεια γιὰ Ὀρθόδοξο Ἔθνος ἔναντι τοῦ Θεοῦ.

Ἀξίζει νὰ θυμηθοῦμε ἕνα χαρακτηριστικὸ περιστατικὸ ἀσέβειας ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη λίαν διδακτικὸ γιὰ ὅλους μας, μήπως καὶ συνετισθοῦμε.

Ὅταν ὁ Βασιλιὰς Βαλτάσαρ παρέθεσε πλούσιο δεῖπνο στοὺς μεγιστάνες του, διέπραξε τὴν ἀσέβεια νὰ χρησιμοποιήσει σὰν κοινὰ οἰκιακὰ σκεύη, τὰ ἱερὰ σκεύη ποὺ εἶχαν λεηλατηθεῖ ἀπὸ τὸν Ναὸ τοῦ Σολομῶντος. Τότε εἶδε, παραλυμένος ἀπὸ τὸν φόβο του, ἕνα μυστηριῶδες χέρι νὰ γράφει στὸν τοῖχο τῆς μεγάλης αἴθουσας τοῦ ἀνακτόρου ποὺ γινόταν τὸ δεῖ­πνο τρεῖς ἄγνωστες λέξεις, «μανή, θεκέλ, φάρες».

Ὁ προφήτης Δανιὴλ ἦταν ὁ μόνος ποὺ μπόρεσε νὰ ἐξηγήσει τὶς λέξεις αὐτές, λέγοντας στὸν Βαλτάσαρ τί σημαίνουν: Μετρήθηκες, ζυγίσθηκες καὶ βρέθηκες ἐλλιπὴς Βασιλιὰ γιὰ τὴν ἀσέβεια, ποὺ διέπραξες, ἀπόψε κιόλας θὰ πεθάνεις, ὅπως καὶ ἔγινε (Βλ. Δανιὴλ κεφ. 5).

Τὰ παραπάνω λόγια εἶναι προφητικὰ καὶ προλέγουν ὄχι μόνο τὸ τέλος τῆς Βασιλείας τῶν Βαβυλωνίων, ὅπως καὶ ἔγινε, ἀλλὰ καὶ κάθε ἄλλης ἐξουσίας ποὺ ἀσεβεῖ πρὸς τὸν Θεό, καθὼς καὶ τὸ τέλος κάθε ἀνθρώπου, ποὺ ἐμπαίζει τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ βλασφημεῖ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ὅσο ἰσχυρὴ θέση καὶ ἐὰν κατέχει. Διότι ὅλοι ζυγιζόμαστε στὴν πλάστιγγα τοῦ Θεοῦ, εἴτε εἴμαστε πρωθυπουργοί, εἴτε Μητροπολίτες, εἴτε λοιμωξιολόγοι.

Μήπως γιὰ τὴν ἀσέβειά μας αὐτή, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς τόσες φυσικὲς καταστροφὲς ποὺ συμβαίνουν τελευταῖα στὴν Χώρα μας, ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς νὰ πραγματοποιηθεῖ στὶς ἡμέρες μας καὶ ἡ προφητεία τοῦ ἁγίου Πατροκοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ σχετικὰ μὲ τὴν διχοτόμηση τοῦ Αἰγαίου; «οἱ Τοῦρκοι θὰ φύγουν μὰ θὰ ξανάρθουν πάλι καὶ θὰ φθάσουν μέχρι τὰ ἕξι μίλια» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός).

Εὐχαριστῶ διὰ τὴν φιλοξενία.

Δημήτριος Σκαρτσιούνης

Οἰκονομολόγος - Συνταξιοῦχος Καθ. Θεολογίας

Ορθόδοξος Τύπος

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ / 20.3.2021
Αγαπητέ κε Σκαρτσιούνη. Ο παραλογισμός και η ασέβεια, όπως πολύ σωστά χαρακτηρίζετε το άρθρο σας, απορρέει από δύο παράγοντες. Δύο παράγοντες είναι υπαίτιοι. Ο πρώτος είναι της πολιτικής εξουσίας, η οποία δεν πιστεύει και με τον δήθεν κίνδυνο του κορονοϊού, βρήκε ευκαιρία να στερήσει από τους πιστούς όχι μόνο τη Θεία Λειτουργία αλλά και ορισμένες τελετές. Στην ουσία εξέφρασε το μίσος της κατά της Εκκλησίας και κατά του χριστιανισμού. Ο δεύτερος παράγοντας είναι αυτός της θρησκευτικής εξουσίας, η οποία δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Τήρησε χαλαρή στάση. Δεν σήκωσε το ανάστημα που έπρεπε και ενέδωσε στις απαιτήσεις της αυταρχικής κυβέρνησης. Δεν συμφωνώ μαζί σας με την ερώτηση που θέτετε ''Μήπως για την ασέβειά μας, επέτρεψε ο Θεός να πραγματοποιηθεί στις μέρες μας η προφητεία του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, σχετικά με τη διχοτόμηση του Αιγαίου και τα έξι μίλια''. Δεν φταίει ο Θεός που οι τούρκοι ήδη έχουν φτάσει στα έξι μίλια με τα πολεμικά και ερευνητικά τους πλοία, αλλά οι κυβερνήσεις μας που λόγω του φοβικού τους συνδρόμου δεν τόλμησαν να επεκτείνουν τα χωρικά μας ύδατα στα δώδεκα μίλια. Φοβήθηκαν την ''αιτία πολέμου'' των βάρβαρων γειτόνων. ΄Άλλο είναι η ασέβεια και άλλο ή άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Δεν πρέπει να συγχέουμε δύο διαφορετικά πράγματα ούτε να ανακατεύουμε το Θεό, σε ό,τι εμείς είμαστε υπεύθυνοι.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com