29 Μαρ 2021

Παραφωνίες στὸν ἑορτασμὸ

Παραφωνίες στὸν ἑορτασμὸ

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

Ρίγη συγκινήσεως προκάλεσαν οἱ ποικίλες ἐκδηλώσεις τὴν ἡμέρα τῆς 25ης Μαρτίου γιὰ τὴν ἐπέτειο τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τὴν ἑλληνικὴ ἐπανάστασι τοῦ 1821. Καὶ οἱ περισσότερον μεμψίμοιροι, ὅτι οἱ βασικοὶ  ὀργανωτὲς τοῦ «1821-2021» δὲν ἐκφράζουν τὸ ἡρωικὸ πνεῦμα καὶ τὴν ἐθνικὴ ἀνάτασι, ὀφείλουμε νὰ ὁμολογήσουμε ὅτι οἱ ἐκδηλώσεις ἐπέτυχαν. Καὶ οἱ ἐκδηλώσεις, ποὺ θὰ συνεχισθοῦν μέχρι τὸ τέλος τοῦ 2021 θὰ προσφέρον συγκλονιστικώτερες στιγμές.

Ἡ γαλανόλευκη σκέπασε ὄχι μόνο το χῶρο τῆς πατρίδος μας, ἀλλ' ὅλη τὴν ὑφήλιο, τὰ πιὸ ἐμβληματικὰ κτήρια ὅλων τῶν κρατῶν, τὶς πιὸ ψηλὲς κορυφές, ἀκόμα καί το... διάστημα!

• Οἱ ἡγέτες πολλῶν κρατῶν μετέδωσαν ἐνθουσιώδη μηνύματα γιὰ τοὺς ἥρωες τοῦ '21 καὶ γιὰ τὸ θαῦμα τῶν ὀλιγοστῶν προγόνων μας, πού ἔστησαν κράτος - ἔθνος ἀπό τό μηδέν.

• Στὶς περισσότερες πόλεις τοῦ κόσμου, ποὺ ὑπάρχουν Ἕλληνες, συμπαραστατούμενοι καὶ ἀπό τούς φιλέλληνες, ὠργανώθηκαν γιορτὲς καὶ παρελάσεις (παρὰ τὶς δυσκολίες ἀπό τὴν πανδημία τοῦ κορωνϊοῦ).

• Τὸ πιὸ λαμπρὸ φῶς τῶν ἑορτασμῶν ἐξέπεμψε ἡ Ἀθήνα. Γιὰ μία ἡμέρα ἦταν λουσμένη στὸ φῶς τῶν ἡρώων. Θαμπώθηκαν καὶ οἱ ξένοι προσκεκλημένοι ἡγέτες. Εἶναι ἀλήθεια, πώς μέσα ἀπό τὴ στάχτη τῆς ἐθνικῆς ἀδιαφορίας καὶ τοῦ ὠχαδερφισμοῦ ξεπήδησε μία φλόγα ἱερή. Σὰν νὰ φανήκαμε ἑνωμένοι, σὰν νὰ ὑψωθήκαμε κάποια στιγμή, σὰν νὰ θελήσαμε τοὺς ἥρωες ν' ἀναστήσουμε, σὰν νὰ ξυπνήσαμε ἀπό τὴ νάρκωσι τοῦ ὑλισμοῦ καὶ τῆς καλοπεράσεως.

• Δὲν ὑπῆρξαν σκιὲς στὴ γενικὴ ἱερὴ εἰκόνα τοῦ μεγαλείου της 25ης Μαρτίου 2021; Ἀσφαλῶς θὰ ὑπῆρξαν. Δύο μάλιστα προκάλεσαν ἱερὴ ἀγανάκτησι.

• Ἡ μία: Ἡ παρουσία μεταξύ τῶν τιμωμένων προσώπων ἑνὸς ἀτόμου, πού δὲν ἔχει κανέναν ἀπολύτως θεσμικὸ ρόλο. Δὲν εἶναι οὔτε πολιτικὸς οὔτε πολιτειακὸς οὔτε κυβερνητικὸς παράγων, οὔτε ἄτομο κάποιας ἐπίσημης δημοσιότητας ἢ ἐθνικῆς καὶ κοινωνικῆς προσφορᾶς, ἀλλ' οὔτε καὶ ἄτομο μὲ συγγενικὲς σχέσεις ὑψηλόβαθμου παράγοντα.

Τὸ ἄτομο αὐτὸ δὲν εἶναι σύζυγος (νόμιμος) τῆς κ. Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Εἶναι, ὅπως καὶ ἐπίσημα τὸν ἀποκαλοῦν καὶ οἱ κυβερνητικοὶ παράγοντες, «σύντροφος» τῆς κ. Προέδρου.

• Δικαίωμα γιὰ τὴν ἰδιωτική της ζωὴ μπορεῖ νὰ θεωροῦν πολλοὶ ὅτι ἔχει. Πάνω ὅμως ἀπό ὁποιοδήποτε ἀτομικό της δικαίωμα εἶναι ἡ ὑποχρέωσίς της νὰ στηρίζη τοὺς ἱεροὺς θεσμούς, ὧν πρῶτος ἡ οἰκογένεια. Κανένας δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ προβάλη στὴν πιὸ ἱερὴ στιγμὴ τοῦ Ἔθνους τὸν παράνομο δεσμό του.

Μποροῦμε π.χ. νὰ φανταστοῦμε τὸν Κανάρη σὲ ἐκδήλωσι γιὰ τό 1821 νὰ ἔχη δίπλα του γυναικεῖο πρόσωπο παρανόμου δεσμοῦ; Ἢ τὴν Μπουμπουλίνα νὰ ἔχη δίπλα της ὡς τιμώμενο πρόσωπο καὶ κάποιον «σύντροφο» παρανόμου δεσμοῦ; Ἡ κ. Πρόεδρος, ὅπως ἔχει τόσες ὡραῖες εὐαισθησίες σὲ κοινωνικὰ καὶ ἐθνικὰ θέματα, ἄς σεβαστῆ καὶ τὴν εὐαισθησία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ στὸ θέμα τῆς οἰκογενείας.

• Ἡ δεύτερη σκιά: Ὅλοι τίμησαν τὴ σημαία τῆς Πατρίδος. Μία ὁμάδα μόνο θέλησε στὸν ὡραῖο πίνακα τοῦ Θεοδώρου Βρυζάκη νὰ σπίλωση τὴν ἑλληνικὴ σημαία, πού εὐλογεῖ ὁ Παλαιῶν Πατρὼν Γερμανὸς στὶς 25 Μαρτίου τοῦ 1821. Καὶ ἡ ὁμάδα αὐτὴ εἶναι τὸ συνονθήλευμα τῶν ΛΟΑΤΚΙ. Τὴν ἑλλληνική σημαία μὲ τὸν Σταυρὸ οἱ πάσης ἀμορφίας ὁμοφυλόφιλοι ἀντικατέστησαν μὲ τὴ δική τους σημαία! Πιστεύουμε, ὅτι ὁ κ. Πρωθυπουργός, πού δείχνει εὐαισθησία γιὰ αἰτήματα τῶν ΛΟΑΤΚΙ, θὰ συνειδητοποιήση ὅτι ἡ ὁμάδα αὐτὴ πάνω ἀπό τα ἰδεώδη της Ἑλλάδος ἔχει θέσει τὸ δικαίωμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας!

Δυστυχῶς δὲν εἴδαμε καμμία ἐπίσημη ἀντίδρασι γιὰ τὴν αἰσχρὴ βεβήλωσι τῆς γαλανόλευκης. Οἱ ἥρωες τοῦ '21 ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν ἀληθινὴ ἐλευθερία, ὄχι γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς σεξουαλικῆς διαστροφῆς!

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δεν πρόκειται για παραφωνίες. Πρόκειται για κρεσέντα! Πρόκειται για συνειδητές (απ)αξιακές επιλογές του μετανεωτερικού κράτους. Δυστυχώς αρκετοί κληρικοί της γενιάς του π. Δανιήλ δεν φαίνεται να το συνειδητοποιούν.

Έχω πάντως μεγάλη εκτίμηση στη γενική πορεία του π. Δανιήλ. Έφηβος διάβαζα τα βιβλία του και είχα βοηθηθεί πολύ. Και σε μια κατασκήνωση που είχα βρεθεί, ήταν ο μόνος απ' όσους μας είχαν φέρει να μας μιλήσουν που είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον μας. Διαβάζω με ενδιαφέρον τα κείμενά του, έστω και αν τελευταία προβληματίζομαι έντονα. Υπάρχει και ο παράγοντας ηλικία. Τότε στην κατασκήνωση εγώ ήμουν έφηβος και ο καλός παππούλης άσπριζε. Τώρα ασπρίζω εγώ!

Ανώνυμος είπε...

Επίσης η χειρότερη παραφωνία ήταν η παρέλαση της μάσκας και μάλιστα σε όλους!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com