19 Μαρ 2021

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 19.3.2021 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

ΗΡΩΪΚΗ “ΕΞΟΔΟΣ” ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ. Οἱ Πιστοί ἐπιτακτικά ἔξω ἀπό τά Ἐπισκοπεῖα! Γράφει ὁ κ. Λεωνίδας Ἀλεξάνδρου, θεολόγος.

Ἐγγυᾶται ὁ ἐμβολιασμὸς τὴν θεμελιώδη ἀρχὴν “ὠφελέειν ἢ μὴ βλάπτειν”;

Ἡ ἀνθρωπότης δολοφονεῖται! Ὁ Ἑλληνισμὸς ἐξοντώνεται! Ὑστάτη ἔκκλησις ἐπιφανῶν ἐπιστημονῶν διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Τὸ Εὐρωπαϊκὸν Δικαστήριον προωθεῖ τὴν προσφυγὴν τῆς «Ὑπακοῆς».

Ὑποχώρησις κατὰ κράτος εἰς τὴν ἀπροκάλυπτον δαιμονικὴν ἐπίθεσιν…

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος κρύπτει τὴν ἀλήθειαν. Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου - Δημοσιογράφου, Συγγραφέως.

Δὲν εἰσηκούσθη ἡ διαμαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου διὰ τὸ τραγούδι “el diablo”. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

Σεβ. Κυθήρων: «Νὰ εὐδοκήση ὁ Θεὸς νὰ ἐλευθερωθῆ ἡ Πατρίδα μας».

Κοινὸν Πάσχα τὸ 2025 Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν;!

Ὁ φόβος καὶ τὸ φάρμακόν του. Γράφει ὁ κ. D. H. Stamatis, Πρωτοψάλτης Καθεδρικοῦ Ναοῦ, Μητροπόλεως Ντιτρόιτ, Μίσιγκαν, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου, Παγκόσμιος Σύμβουλος Ποιότητος.

Ὁ 88ος Κανὼν τῆς Πενθέκτης καὶ ἡ ΔΙΣ. Θεωροῦν τοὺς πιστοὺς ὡς «κτήνη»; Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου, θεολόγου.

Ἡ κατήχησις ὡς μέσον χριστιανικῆς ἀγωγῆς κατὰ τὸν Ἅγιον Νεκτάριον. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης  Καθηγητὴς Θεολόγος, Ὑπ. Δρ. Θεολογίας, Μάστερ Θεολογίας Α.Π.Θ.,Γενικὸς Γραμματεύς τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων.

Τὸ ΚΥΤ Φυλακίου καὶ ἡ ἐπέκτασις ἄλλων «μεταναστευτικῶν δομῶν». Γράφει ὁ κ. Βάκης Τσιομπανίδης, Πρόεδρος ΑΚΚΕΛ.

Ἅγ. Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης: «Ἡ Χάλκη δὲν θὰ ξανανοίξει»!

Ὑλισμός: Τὸ ἰσχυρὸν ναρκωτικόν τῆς ἐποχῆς μας. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

Σταματήσατε τὴν ἐξαθλίωσιν καὶ ὑποδούλωσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Γράφει ὁ κ. Νίκος Τσιρώνης.

Ἂν ἄλλαζαν τὴν πίστη μας… Γράφει ὁ κ. Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος.

Λόγος ἀπολογητικὸς πρὸς ὅσους διαβάλλουν τὰς ἁγίας εἰκόνας. Ἁγίου Πατρὸς καὶ Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας μας, Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.

Ὀρθόδοξος μαρτυρία καὶ τηλεοπτικοὶ κίνδυνοι. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

200 ἔτη ἀπὸ τὴν Ἐθνεγερσίαν τοῦ 1821. Ἡ ἁγιασμένη Ἐπανάσταση. Τοῦ Φωτίου Κόντογλου.

Ἡ ἔννοια τοῦ Ἀφορισμοῦ (καὶ πότε αὐτὸς ἐπιβάλλεται). Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Θ. Ποντίκας Δημοσιογράφος -Συγγραφεύς.

Ροὴ ἑκατομμυρίων ἀπὸ τὴν Ὁμογένειαν τῶν ΗΠΑ πρὸς τὴν Ἐκκλησίαν.

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com