12 Ιαν 2021

«Σύμβουλοι Δεξιοτήτων» για τα παιδιά του 21ου αιώνα

Πολλοί γονείς πιστεύουν πως η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θα βοηθήσει τα παιδιά τους να αποφύγουν την έκτρωση. Όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα μάλιστα. Το ίδιο πιστεύει και το Υπουργείο Παιδείας που την ενέταξε στο πρόγραμμα σπουδών από το Νηπιαγωγείο και έως το Γυμνάσιο, στα πλαίσια επίτευξης των  στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ως το 2030, UN Sustainable Development Goals.(1)

Το εγχειρίδιο προώθησης των εν λόγω στόχων, «UNESCO, International technical guidance on sexuality education An evidence-informed approach»(2), έχει την υποστήριξη πολλών οργανισμών του ΟΗΕ μεταξύ των οποίων του WHO(3)  και του συνεργάτη του International Planned Parenthood Federation/European Network.(4) που είναι και επιβλέπων σύμβουλος εφαρμογής του προγράμματος στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί οι σύμβουλοι. Είναι και ο SIECUS. Στο εγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο του νηπιαγωγείου «Παίζω με το Φρίξο και μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις» (5) ορίζεται η  σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κατά το Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS): «Ορίζουμε λοιπόν τη σεξουαλική αγωγή και την αγωγή των διαπροσωπικών σχέσεων ως μια μακροχρόνια, δια βίου διαδικασία προβληματισμού, κατάκτησης πληροφοριών και διαμόρφωσης συμπεριφορών, πεποιθήσεων και αξιών γύρω από την ταυτότητα του φύλου, τις σχέσεις και την οικειότητα. Επίσης, πραγματεύεται θέματα αυτό-αντίληψης και εικόνας του σώματος, καθώς και θέματα που αφορούν τους ρόλους των φύλων. Αγγίζει τις βιολογικές, κοινωνικοπολιτισμικές και πνευματικές διαστάσεις της σεξουαλικότητας, που σχετίζονται με τον πνευματικό τομέα, το συναισθηματικό τομέα και την ευρύτερη επίδραση της συμπεριφοράς (Συμβούλιο Πληροφοριών και Σεξουαλικής Αγωγής των Η.Π.Α. SIECUS)». (Σελ.2)

Και παρακάτω (σελ. 3)στο ίδιο εγχειρίδιο αναφέρεται: «Το ελληνικό υπουργείο Παιδείας σε έκδοσή του αναφέρει ότι: «...το σχολείο, μέσω της Σεξουαλικής Αγωγής, έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο παιδαγωγικό εργαλείο, το οποίο όχι μόνο θα παρέχει την ορθή πληροφόρηση αλλά επίσης θα συμβάλλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων στάσεων και συμπεριφοράς, αρχίζοντας από την κατανόηση αυτού του ίδιου του εαυτού μας» (Μεράκου κ.ά., 2000: 12)»

Συνοψίζοντας: Προωθείται η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Συμπεριληπτικού Τύπου, μέσω του σχολείου, με αμφισβητούμενη επιστημονική πληροφόρηση, και στόχους την διαμόρφωση πεποιθήσεων, κοινωνικοπολιτισμικών και πνευματικών αξιών και  συμπεριφορών στα παιδιά μας, υπό την καθοδήγηση μεταξύ άλλων του SIECUS και της Planned Parenthood Federation/European Network.

Παραθέτουμε την κοινή δήλωση των SIECUS- Planned Parenthood για το ζήτημα της Σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης- Έκτρωσης, προς ενημέρωση των γονέων σχετικά με τις θέσεις των φορέων που θα διαμορφώσουν αξίες και στόχους ζωής στα παιδιά μας. Πρόκειται για  γκρέμισμα κάθε ίχνους σεβασμού στο σώμα και τη ψυχή των  παιδιών, για συνειδητή προώθηση της έκτρωσης, αποδόμηση των γονέων αλλά και όσων υπερασπίζονται τα δύσμοιρα γεννημένα και αγέννητα παιδιά. Με την χρήση του σχολείου και της σεξουαλικής του διαπαιδαγώγησης ως εργαλείων χειραγώγησης.

Παραπομπές:

1.http://iep.edu.gr/images/IEP/skill-labs/2019-2020/prosklisi_26_02_2020_1.pdf

2.https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770/PDF/260770eng.pdf.multi

3.https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf

4.https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_IPPFEN_ComprehensiveStudyReport_Online.pdf

5.https://specialeducationews.files.wordpress.com/2018/12/att000_frixos.pdf

https://www.afistemenaziso.gr/texts/epikairotita/symvouloi-deksiotiton-gia-ta-paidia-mas-tou-21ou-aiona


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com