4 Οκτ 2020

Αυστρία –Θεμελίωση του πρώτου ελληνοορθόδοξου Μοναστηριού για το οποίο έδωσαν την ευλογία τους τόσο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όσο και ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Πάπας Βενέδικτος

Κατάθεσις Θεμελίου Λίθου τῆς πρώτης ἐν Αὐστρίᾳ ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μονῆς

Τό Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος ἐτέλεσε εἰς Sankt Andrä Zicksee μέ περισσή χαρά καί ταπεινή λαμπρότητα τήν Κατάθεση τοῦ Θεμελίου Λίθου τῆς πρώτης ἐν Αὐστρίᾳ ὀρθοδόξου ὑπό ἀνεγέρσεως Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, παρουσίᾳ ἐκπροσώπων τῶν κρατικῶν, τοπικῶν, διπλωματικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν, ἀλλά καί ἀρκετῶν πιστῶν, ἀφοῦ ἐξαιτίας τῆς παρούσης ὑγειονομικῆς κρίσης τοῦ νέου κορωνοϊοῦ COVID-19 καί τῶν δεδομένων μέτρων ἀσφαλείας γιά τήν ἀποφυγή συνωστισμῶν, ἡ προσέλευσις περισσοτέρων προσώπων δέν ἦταν δυνατή.

Τά διάφορα τμήματα τοῦ Λίθου τοποθετήθησαν ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, τοῦ Περιφερειάρχου τοῦ  Burgenland κ. Hans Peter Doskozil, τοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Eisenstadt  κ. Ägidius Zsifkovics, τοῦ τοπικοῦ Δημάρχου κ. Andreas Sattler καί τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς μας Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου Παϊσίου Jung.

Ἡ Α.Θ.Π. καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, πού δέν παρευρέθηκε στήν ἐν λόγῳ τελετή ἐξαιτίας τῆς ἐξελίξεως τῆς πανδημίας τοῦ νέου κορωνοϊοῦ COVID-19, σέ μήνυμα πού ἀπέστειλε, τονίζει τήν σημασία ἀνεγέρσεως ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μονῆς στό κέντρο τῆς Ἑσπερίας εὐχόμενος αὐτή νά καταστεῖ τόπος συνάντησης μεταξύ ἀνθρώπων καί Θεοῦ μέ πολλούς πνευματικούς καρπούς. Ἀπό πλευρᾶς τῆς Ρώμης, τίς εὐχές τοῦ Προκαθημένου αὐτῆς μετέφερε μέσῳ μηνύματος ὁ Καρδινάλιος Kurt Koch τονίζοντας ταυτοχρόνως τήν σημασία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς γιά τήν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν.

Ἐκ μέρους τῶν παρευρισκομένων, ὁ Περιφερειάρχης στόν χαιρετισμό του καλωσόρισε τούς Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς στήν περιοχή τονίζοντας, ὅτι αὐτός ὁ τόπος ἀποτελεῖ πρότυπο συναδέλφωσης καί συνύπαρξης διαφόρων λαῶν καί πολιτισμῶν, ἐνῶ ταυτοχρόνως ἐξέφρασε καί τήν πεποίθησή του, ὅτι ἡ Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου θά ἀποτελέσει μελλοντικῶς ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ τοπικοῦ μοναχισμοῦ. Ὁ ρωμαιοκαθολικός Ἐπίσκοπος χαρακτήρισε τό ἐν λόγῳ γεγονός ὡς ἱστορικό, θυμίζοντας τήν δήλωση τοῦ Πάπα Ἰωάννη Παύλου κατά τό ἔτος 1988 ὅταν ἐπισκεπτόμενος τήν περιοχή τοῦ Burgenland, τόνισε ὅτι ὁ Χριστιανισμός ἀναπνέει μέσῳ δύο πνευμόνων, τῆς δυτικῆς καί τῆς ἀνατολικῆς παράδοσης. Σήμερα, συνέχισε, αὐτοί οἱ δύο πνεύμονες ἐκπνέουν ἕναν ἀέρα ὁμοφωνίας, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά ἀποτελέσει πηγή ζωῆς γιά πολλούς ἀνθρώπους καί πέρα ἀπό τά τοπικά μας σύνορα. Τέλος, ὁ Δήμαρχος τῆς περιοχῆς εὐχήθηκε ὁ χῶρος αὐτός νά ἀποτελέσει πνευματική ὄαση, τόπο διαλόγου, σημεῖο συνάντησης καί εἰρήνης γιά τούς καθόλου ἐπισκέπτες του.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος στήν προσλαλιά του, ἐν πρώτοις, τόνισε ὅτι μέ τήν σημερινή τελετή πραγματώνεται μία ἐπιθυμία πού εἶχε ἐκφράσει ἤδη κατά τήν ἄφιξή του στήν Ἱερά Μητρόπολη Αὐστρίας. Κατά δεύτερον, εὐχήθηκε ἡ Ἱερά Μονή πού θά ἀνεγερθεῖ μελλοντικῶς, νά καταστεῖ τόπος προσευχῆς, ἀγάπης καί συνάντησης μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ἀλλά καί τῶν ἀνθρώπων μεταξύ των. Ἐπίσης, εὐχαρίστησε ἐκ βάθους καρδίας ὅλους ὅσους συνέβαλαν στήν πραγμάτωση αὐτοῦ τοῦ πολιτιστικοῦ καί πνευματικοῦ ὁράματος, ἰδιαιτέρως τήν Α.Θ.Π. καί τόν Προκαθήμενο τῆς Ρώμης, τόν ρωμαιοκαθολικό Ἐπίσκοπο τοῦ Eisenstadt, τίς τοπικές Ἀρχές, τήν ρωμαιοκαθολική Ἐνορία SanktAndrä, τόν Ἀρχιτέκτονα κ. Θεμιστοκλῆ Ἰωάννου καί τέλος, τούς δωρητές καί εὐεργέτες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Ἀπευθυνόμενος πρός τούς Πατέρες τῆς Ἀδελφότητος προέτρεψε αὐτούς, νά γίνουν μιμητές τῆς ἀγάπης τοῦ Κυρίου μας, ἀλλά καί μάρτυρες τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως Αὐτοῦ. Ὁπλισμένοι μέ τήν ὑπομονή θά μποροῦν νά ἀνταπεξέλθουν στίς δοκιμασίες καί στούς πειρασμούς κατά τήν διάρκεια τῆς διακονίας τους. Ἐν κατακλείδι, εὐχήθηκε πατρικῶς ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας νά τούς δίδει δύναμη στόν πνευματικό τους ἀγῶνα, ὥστε μέ αὐταπάρνηση νά γίνουν ὑπηρέτες τῆς εὐαγγελικῆς ἀλήθειας μέ ἀγαθή συνείδηση ἐνώπιον ἀνθρώπων καί Θεοῦ πρός δόξαν τῆς Ἐκκλησίας Του.

Στό μέσον τοῦ μοναστηριακοῦ συγκροτήματος θά ἀνεγερθεῖ τό Καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, βυζαντινοῦ ρυθμοῦ μέ πέντε τρούλους καί ἐσωτερική διακόσμηση, τό ὁποῖο θά περιβάλλεται ἀπό τήν Βιβλιοθήκη, τήν Τράπεζα, βοηθητικούς χώρους, ἀλλά καί διάφορα Ἐργαστήρια. Πέρα ἀπό τά κελλία τῶν Μοναχῶν, θά ἀνεγερθεῖ καί Ξενῶνας Προσκυνητῶν. Στίς καθόλου ἐργασίες θά μετέχουν καί Μαθητευόμενοι τῆς Ἐπαγγελματικῆς Σχολῆς Κτιστῶν πλινθοδομῶν Pinkafeld προκειμένου νά λάβουν τό πτυχίο τους.  

Παρότι ἡ Ἱερά Μονή τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου δέν ἔχει ἀνεγερθεῖ ἀκόμη, ἡ Ἀδελφότητά της ἐντούτοις ἔχει συσταθεῖ ἤδη ἀπό τοῦ ἔτους 2016 καί βιώνει τήν καθόλου μοναστική παράδοση σέ σμικρό κατάλυμα, τό ὁποῖο ἀποκτήθηκε γιά τόν σκοπό αὐτό τό ἴδιο ἔτος στήν περιοχή Sankt Andrä.                 

Προκειμένου νά ἀποπερατωθοῦν οἱ καθόλου ἐργασίες ἀνεγέρσεως μποροῦν νά κατατίθενται χρηματικά ποσά μέ τήν αἰτιολογία „Spende Klosterbau“ στόν ἑξῆς λογαριασμό:

Griechisch-orientalische Metropolis von Austria

IBAN: AT98 1919 0000 0027 7806

 Die Botschaft des Ökumenischen Patriarchen finden Sie hier.

Die Ansprache von Metropolit Arsenios finden Sie hier.

Die gesamte Feier der Grundsteinlegung können Sie hier nachsehen.

https://www.youtube.com/watch?v=idF0GSIV11Q&feature=emb_logo&ab_channel=MetropolisvonAustria

Bilder: © kathbild.at / Franz Josef Rupprecht

Metropolis von Austria

Δείτε και: 

-Αυστρία – Δεύτερη φορά αναβάλλεται λόγω κορωνοϊού η θεμελίωση του πρώτου ελληνοορθόδοξου Μοναστηριού για το οποίο έδωσαν την ευλογία τους τόσο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όσο και ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Πάπας Βενέδικτος

-Αυστρία - Αναβάλλεται λόγω κορωνοϊού η θεμελίωση του πρώτου ελληνοορθόδοξου Μοναστηριού για το οποίο έδωσαν την ευλογία τους τόσο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όσο και ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Πάπας Βενέδικτος

-Ανακοίνωση του Ιερού Ησυχαστηρίου «Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης»

-Ιωάννης Β. Κογκούλης, Το πρώτο Ορθόδοξο Μοναστήρι στην Αυστρία

-Αυστρία – Ηγούμενος στην Ι. Μονή για την οποία έδωσαν την ευλογία τους τόσο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όσο και ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Πάπας Βενέδικτος

-Ο Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος και ο Παπικός Επίσκοπος Eisenstadt Αιγίδιος στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης

-Ο Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος με τον Παπικό Επίσκοπο Eisenstadt Αιγίδιο στη Μητρόπολη Πέτρας (Βίντεο)

-Οικουμενιστική συμπροσευχή για τους 71 πρόσφυγες που ταξίδευαν νεκροί στην Αυστρία (Φωτό & Βίντεο)

-Αυστρία – Προχωρούν οι εργασίες οἰκοδομήσεως τῆς Ι. Μονῆς γιά τήν οποία ἔδωσαν τήν εὐλογία τους τόσο ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὅσο καί ὁ Πάπας Φραγκίσκος καί ὁ Πάπας Βενέδικτος

Αυστρία - Παρουσίαση τῶν οἰκοδομικῶν σχεδίων τῆς ὀρθοδόξου Μονῆς γιά τήν ἀνέγερσή της οποίας ἔδωσαν τήν εὐλογία τους τόσο ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὅσο καί ὁ Πάπας Φραγκίσκος καί ὁ Πάπας Βενέδικτος

-Αναζητούν οικουμενιστές μοναχούς για το πρώτο (οικουμενιστικό) Μοναστήρι στην Αυστρία.

-Γιατί η ενθρόνιση του Μητροπολίτη Αυστρίας έγινε σε ρωμαιοκαθολικό ναό της Βουδαπέστης;

-Ενθρονίσθηκε στο ρωμαιοκαθολικό ναό του Αγίου Ματθία στη Βουδαπέστη ο Μητροπολίτης Αυστρίας

-Φωτογραφίες από την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Αυστρίας (4/12/2011)

-Νουθεσίες του Οικουμενικού Πατριάρχου προς τον νέο Μητροπολίτη Αυστρίας για τις σχέσεις με τους ετεροδόξους

-Ουγγαρία – Οικουμενιστική συμπροσευχή με την παρουσία του Μητροπολίτη Αυστρίας Αρσενίου (Φωτογραφίες)

-Φωτογραφίες από την ενθρόνιση του Μητροπολίτη Αυστρίας σε ρωμαιοκαθολικό ναό της Βουδαπέστης

-Επίσκεψη του Μητροπολίτη Αυστρίας στο ρωμαιοκαθολικό αρχιεπίσκοπο Βουδαπέστης

Φωτογραφίες από την οικουμενιστική συμπροσευχή στην Ουγγαρία με την παρουσία του Μητροπολίτη Αυστρίας Αρσενίου

-Οικουμενιστικό μνημόσυνο στην Αυστρία. (Φωτογραφίες)

-Ο Μητροπολίτης Αὐστρίας στην Παπική Μονή του Τιμίου Σταυρού της Βιέννης όπου και εὐλόγησε την μοναστική ἀδελφότητα (Φωτογραφίες)

8 σχόλια:

Unknown είπε...

Ο Θεός να μας λυπηθεί ...

Ανώνυμος είπε...

"Προκειμένου νά ἀποπερατωθοῦν οἱ καθόλου ἐργασίες ἀνεγέρσεως μποροῦν νά κατατίθενται χρηματικά ποσά", γράφουν αναιδώς οι πρωτεργάτες του!
Το ρεύμα του Οικουμενισμού έγινε ορμητικότατο. Άκουσον, άκουσον! Οικουμενιστικό θράσος! Μετά την προδοσία της Ορθοδόξου πίστεως, της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, αυτής της Ορθοδόξου, την οποία εξομοιώνουν με τις λοιπές χριστιανικές κοινότητες και αιρέσεις, ζητούν και χρήματα από τον κόπο, τον ιδρώτα και την αγωνία των Ορθοδόξων Χριστιανών, για να αποπερατωθούν οι εργασίες και να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα τίνων; Τα χρήματά του, λίγα ή πολλά, ξέρει πού θα τα δώσει ο Ορθόδοξος Χριστιανός, ο αγαπών την Αλήθεια και την Αγία Εκκλησία. Πάντως όχι σε σκοτεινά, ύποπτα και πονηρά έργα!

Ανώνυμος είπε...

Και περιμένετε να στεριώσει αυτό το έκτρωμα εκεί;

Ανώνυμος είπε...

Τι ξεφτιλίκια είναι αυτά βρε...

Δεν ντραπήκατε;

Unknown είπε...

Ορθόδοξο το λέμε τώρα;;;;;;
Θεμελιώνουν την ουνια. Έλεος!!!!

Ανώνυμος είπε...

Το πιό εξωφρενικό είναι ότι την "αδελφότητα" του εν λόγω "μοναστηριού" την αποτελούν μοναχοί που απεστάλησαν εκεί απο Μονή της Ελλάδος που υποτίθεται μάχεται τον Οικουμενισμό! Η απόλυτη υποκρισία και εξαπάτηση! Ο εχθρός intra muros!

Unknown είπε...

Μπορεί να απαντήσει ο π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης ή κάποιος από την αδελφότητα στον 9:52;

Νομίζω ότι έχει δίκιο, όπως δίκιο είχε και ο Χειλαδάκης, πίσω στο 2015 όταν έγραφε γι' αυτά τα αίσχη και του απαντούσαν ότι δεν έβαλε καλό λογισμό.

Εγώ να πιστέψω ότι οι πατέρες του αγίου Αρσενίου έβαλαν, τότε, καλό λογισμό.

Σήμερα όμως, που έχουμε ξεκάθαρες παραβάσεις, τι έχουν να μας πουν; Θα αποσύρουν τους 4 μοναχούς τους, όπως μας έλεγε ο π. Αρσένιος;

Ανώνυμος είπε...

Περιμένουμε ἀπαντήσεις ἀπό τήν Μονή τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου!

Δέν ντράπηκαν νά ἀφιερώσουν τόν ναό στόν Ἅγιο Παΐσιο;

Ντροπή καί αἶσχος!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com