2 Οκτ 2020

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 2.10.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

 

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΔΕΝ ΕΦΟΒΟΥΝΤΟ ΤΟΥΣ ΔΙΩΓΜΟΥΣ. ΣΤ΄ Κανών τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου: “Καί εἴ τις εὑρεθῆ ἄρχων τοῦτο κωλύων, ἀφοριζέσθω”! Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος.

Νὰ διαφυλαχθῆ τὸ ἱστορικὰ καὶ συνταγματικὰ θεμελιωμένον καὶ κατοχυρωμένον αὐτοδιοίκητον! Παλαιὸν καὶ Νέον Ἅγιον Ὄρος: Ἡ ἀνατροπὴ τῶν αὐτονοήτων. Γράφουν οἱ μοναχοὶ Γέρων Παΐσιος Καρεώτης καί Ἐπιφάνιος Καψαλιώτης

Κύριε Πρωθυπουργέ, ἡ Ἐκκλησία πολεμουμένη νικᾶ!  Γράφει ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεόκλητος Κ. Τσίρκας, Πτυχ. Θεολογίας - Παντείου.

Τὸ ἐπίσημον περιοδικὸν τῆς Ἐκκλησίας ὑπὲρ τῆς Αὐτοκεφαλίας τῶν Σκοπίων; Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου, θεολόγου.

Ὁ λόγος πού ἡ Σύνοδος εὐθυγραμμίσθη μέ τήν Κυβέρνησιν. Τοῦ κ. Βασιλείου Κερμενιώτη.

Ἀπροϋπόθετος ἡ ὑπακοή εἰς τήν Ἱεραρχίαν; Τοῦ κ. Νικολάου Μάννη, Ἐκπαιδευτικοῦ.

Νέα Θρησκεία «Ρητόρων Πολυφθόγγων». Ὑπὸ Ἰωσὴφ Μοναχοῦ Βιγλιώτου (Ἁγιορείτου).

Ἐπείγουσα ἡ ἐξυγίανσις ἐκ τῆς δογματικῆς ἀποτυφλώσεως. Τοῦ κ. Μιόντραγκ Πέτροβιτς.

Εὐκαιρία ἀνασκευῆς τῶν περὶ Ἀποστολικῆς διαδοχῆς καθηρημένων σχισματικῶν. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.

Ὁ ἀγών πρέπει νὰ συνεχισθῆ. Γράφει ὁ κ. Διομήδης Χ. Σταμάτης, Ph.D. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου.

Νὰ κατατεθῆ αἴτημα συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας ἀπὸ ὅλους τοὺς Μητροπολίτας ποὺ συμφωνοῦν.

«Τὸν Πάπαν νὰ καταράστε», Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός. Τοῦ κ. Γεωργίου Βλαμάκη, Προέδρου «Συνάξεως Ὀρθοδόξων Κρητῶν».

Ἀθεόφοβοι πνευματικοί. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.

Ἀποχαιρετισμὸς τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (ΠΕΘ) εἰς τὸν νομικόν της σύμβουλον Γεώργιον Κρίππαν.

Ἀπὸ τὴν Συνθήκη τῶν Σεβρῶν, στὴν Συνθήκη τῆς Λωζάννης. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.

Ὄχι σὲ ὅ,τι μᾶς θέλει σκυμμένους! Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Παπαδημητρακόπουλος.

Ὄχι στεναὶ σχέσεις μὲ τοὺς εἰδωλολάτρας (ἀπίστους). Κυριακή Β΄ Λουκά (Λουκ. στ΄ 31-36). Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

Τὸν ΥΠΕΞ ΗΠΑ εἰς τὴν οἰκίαν! Τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ρωσίας;

Σύρου: «Ἡ Ἐκκλησία δέχεται ἀνηλεῆ πολεμικὴ»

Ἐπειγόντως ὁ ΕΟΔΥ εἰς τὸ Φανάρι!

Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com