10 Ιουλ 2020

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 10.7.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
Ο ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ; Κίνημα «Black Lives Matter»: Προωθοῦμεν διὰ ἡγέτας διαφυλικὰ ἄτομα! Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.
Ἀνάξιοι τῆς Ὀρθοδοξίας οἱ Προκαθήμενοι, ποὺ ὑποδέχονται τὸν Πάπαν. Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου - Δημοσιογράφου - Συγγραφέως - Ἐκδότου.
Ἡ Ἱεραρχία τῆς Κρήτης ὑψώνει τὴν φωνήν της.
Σχέδιον καταλύσεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων; Ἡ «ἄγνωστος» μελέτη τοῦ Πατριάρχου Κων/λεως. Τοῦ κ. Παύλου Τρακάδα.

Οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέται καὶ ὁ ἠθικὸς κατήφορος. Γράφει ὁ Μοναχὸς Νικόλαος Ἁγιορείτης.
Πρωθιερεὺς Ν. Μπαλασώφ: “Ἀπάτη ὁ Τόμος. Ὅλοι ἐξαπατήθηκαν’’.
Covid-19: Ἀλήθειαι καὶ μῦθοι πρὸ τῶν χρηματοδοτήσεων. Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.
Περὶ τοῦ ἐμποδίου τοῦ ὑπερπλούτου εἰς ἐλαχίστας Ἱερὰς Μονάς. Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου.
Καὶ τώρα, διατί νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς Ἐκκλησίας; Γράφει ὁ κ. Ἐμμανουὴλ Γερακιανάκης.
«Γέροντας Σίμων, ὁ Γέροντας τῆς Ἀθήνας». Τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Μαϊδώνη.
Ἡ «ζηζιούλιος» ἀπόκλισις ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξίαν. Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ, Πυρηνικοῦ ἰατροῦ, Διδάκτορος Πανεπιστημίου Γένοβα, Πολυκλινική τοῦ Πανεπιστήμιου Ρώμης Tor Vergata. Τμῆμα Πυρηνικῆς ἰατρικῆς.
Ὁ συνειδητὸς Χριστιανός. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Οἱ νόμοι τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ νόμοι τῶν ἀνθρώπων. Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Παπαδημητρακόπουλος.
Σεξουαλικὴ ἀγωγὴ καὶ δεξιότητες (ἢ τροχιοδρόμησις πρὸς ἀθεΐαν). Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Καϊδόγλου.
Ἡ μετονομασία μιᾶς ὁδοῦ... Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.
Αἱ ρίζαι τοῦ πραγματικοῦ «ἀντιδυτικισμοῦ» εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν Ἱ. Μ. Πειραιῶς.
«Τί ἐπιζητοῦν τέλος πάντων οἱ ΗΠΑ; Νὰ γίνη ἡ Ἑλλάδα μία νέα Οὐκρανία;». Γράφει ὁ Παναγιώτης Ἀποστόλου, πολιτικὸς ἀναλυτής.
«Ἡ ἀκίνητη περιουσία τῶν μητροπόλεων τοῦ Μαυροβουνίου εἶναι τεράστια». Τοῦ κ. Γιώργου Τσακίρη.
Διατὶ ἀπεδοκιμάσθησαν οἱ Ἰουδαῖοι. Κυριακή Ε΄ Ματθαίου (Ρωμ. ι΄ 1-10). † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com