21 Ιουν 2020

Η Μ.Πρωτοσυγκελλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου συνιστᾶ εἰς τούς χριστιανούς νά μή ἀσπάζωνται, πρός τό παρόν, τάς ἱεράς εἰκόνας εἰς τούς ναούς καί τάς χεῖρας τῶν κληρικῶν, ἐκδηλοῦντες τόν σεβασμόν των δι᾿ ὑποκλίσεως

Logo
Ανακοίνωση της Μ.Πρωτοσυγκελλίας για την Πανδημία
Ἐπειδή κατά τήν γνώμην τῶν εἰδημόνων καί ὡς ἐξάγεται καί ἐκ τῆς καθημερινῆς ἐμπειρίας, ὁ κίνδυνος ἐκ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ  συνεχίζεται, ἐνίοτε δέ καί ἐπεκτείνεται, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία ἐν τῇ στοργῇ αὐτῆς καί τῷ ἐνδιαφέροντί της διά τήν ὑγείαν καί τήν προστασίαν τῶν ἁπανταχοῦ προσφιλῶν τέκνων αὐτῆς, συνιστᾶ ἰδιαιτέρως εἰς τούς χριστιανούς τούς ἀποτελοῦντας τό ἐνταῦθα ἄμεσον ποίμνιόν της νά ἐξακολουθήσουν νά τηροῦν ἐπιμελῶς τά συνιστώμενα ὑπό τῶν ἁρμοδίων μέτρα, ἤτοι :

1) νά νίπτουν τακτικῶς τάς χεῖρας των,
2) νά φέρουν ἐπί τοῦ προσώπου μάσκες,
3) νά τηροῦν τάς μεταξύ των ἀποστάσεις,
4) νά μή ἀσπάζωνται, πρός τό παρόν, τάς ἱεράς εἰκόνας εἰς τούς ναούς καί τάς χεῖρας τῶν κληρικῶν, ἐκδηλοῦντες τόν σεβασμόν των δι᾿ ὑποκλίσεως, και
5) οἱ κληρικοί καί οἱ κύριοι Ἐπίτροποι τῶν Ναῶν νά μή χρησιμοποιοῦν τά κλιματιστικά μηχανήματα ἀλλά νά φροντίζουν νά τούς ἀερίζουν διά τῶν παραθύρων.
Καί ἐπί τούτοις, διαβιβάζονται εἰς τό ἐν Τουρκίᾳ χριστεπώνυμον πλήρωμα αἱ πατρικαί εὐχαί καί ἡ εὐλογία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, εὐελπιστοῦντος ὅτι οἱ πάντες θά συμμορφωθοῦν πρός τά ἀνωτέρω, ἐπί τῷ κοινῷ ἀγαθῷ.
Φανάριον, 20 Ἰουνίου 2020
Ἐκ τῆς Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από τους Φαναριώτες.

Ανώνυμος είπε...

Η ανακοίνωση αυτή του πατριαρχείου είναι για τον κάδο απορριμάτων.

Η Ανώνυμος είπε...

H Aνώνυμος είπε :
" Η Μητέρα Εκκλησία δεν είσαι εσύ που τα συνιστάς αυτά, ούτε φυσικά θα σε ασπαστώ! Μητέρα Εκκλησία είναι για μένα κάποιες ταπεινές ψυχές γερόντων που αγρυπνούν για τη σωτηρία του κόσμου,λιώνοντας στην προσευχή, που μπορούν να μη σπούδασαν στα πανεπιστήμια τη Θεολογία, αλλά όλη τους η βιοτή είναι Θεολογία, βασισμένη στα βήματα των Αγίων Πατέρων και Ομολογητών της Πίστεώς μας! (Φυσικά, όλους Αυτούς εσείς Τους έχετε παραγκωνίσει και έχετε θεοποιήσει τον εαυτό σας! ) Η Μητέρα Εκκλησία δεν απομακρύνει τα παιδιά της από την Πηγή της Ζωής, επειδή - κατά την αρρωστημένη γνώμη της - είναι εστία μόλυνσης!"

Ανώνυμος είπε...

Πάτο δεν έχει ο κατήφορός τους.
Παρακμή!

ΜΑΡΙΑ είπε...


1) Τά χέρια τους νίπτουν οἱ Πόντιοι Πιλᾶτοι πρίν παραδώσουν τόν Χριστό.
2) Μάσκες φορᾶνε οἱ καρναβαλιστές στά παγανιστικά πανηγύρια καί ὄχι οἱ ἐκκλησιαζόμενοι στούς Ἱερούς Ναούς.
3) Τά Τρία Πρόσωπα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ κρατᾶνε ἄραγε "ἀποστάσεις" μεταξύ τους;...
4) Ὁ σεβασμός στά ἱερά πρόσωπα ἐκφράζεται διά τοῦ ἀσπασμοῦ. Οἱ "ὑποκλίσεις" ἁρμόζουν στούς προσκυνημένους τοῦ ἀντίχριστου συστήματος.
5) Τά κλιματιστικά ποσῶς μᾶς ἐνδιαφέρουν. Ὅσο γιά τά παράθυρα, δέν εἶναι ἀπαραίτητα μόνο γιά ἀερισμό, ἀλλά ὅπως φαίνεται χρειάζονται καί γιά τήν ἐκπαραθύρωση ἀρκετῶν ἀπό τούς Ἱερούς Ναούς...


Ἄλλο μέτρα κοινῆς λογικῆς, καί ἄλλο μέτρα κενῆς λογικῆς.

Takis Toubi είπε...

Το Φανάρι έσβησε εδώ και πολύ καιρό...

Μανωλης είπε...

Αντί να τα ανακοινώνει το κράτος και ο ΠΟΥ , ε τώρα πλέον τα ανακοινώνει το "σεπτό" κέντρο της αποστασίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΚΗΣ είπε...

Αλήθεια σε ποιον Θεό πιστεύουν οι άνθρωποι αυτοί; Στον Τριαδικό πάντως σίγουρα όχι.

Ανώνυμος είπε...

"... οἱ πάντες θά συμμορφωθοῦν πρός τά ἀνωτέρω" λέει η ημερήσια διαταγή της Μεγάλης Πρωτοσυγκελλίας!(Πόσοι από τους πιστούς άραγε γνωρίζουν τι είναι και τι σημαίνει αυτή η εντελλόμενη Αρχή;)
Σ` ολόκληρη την Καινή Διαθήκη λέξεις με τη ρίζα αυτή, του ρήματος "συμμορφούσθαι", αναφέρονται τρεις φορές:
1. " τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν παθημάτων αὐτοῦ, συμμορφούμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ". (Φιλιπ. 3,10.
2."ὅτι οὓς προέγνω, καὶ προώρισε συμμόρφους τῆς εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν πρωτότοκον ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς" (Ρωμ. 8,29).
3. "ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸ σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα" (Φιλιπ.3,21).
Η μόνη και αποκλειστική πορεία προς "συμμόρφωση" κάθε βαπτισμένου Χριστιανού Ορθοδόξου είναι αυτή, "του γενέσθαι συμμόρφους της εικόνος του Χριστού"! Όλες οι άλλες "συμμορφώσεις" έχουν σχέση με στρατιωτικό πειθαρχικό κανονισμό και ο Χριστός δεν ήρθε να μας κάνει στρατιωτάκια πάντων των υπερθετικώς προσαγορευομένων!
Σ.Η.

Efstathios Efstathios είπε...

Απορώ γιατί αυτοί που τα λένε αυτά, δεν μεταπηδούν στον Παπισμό. Και αυτοί θα νοιώσουν καλύτερα και η Εκκλησία Του Χριστού θα ελευθερωθεί!!!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com