12 Ιουν 2020

Κυκλοφορεῖ τὸ φύλλον 12.6.20 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»


Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΑΛΛΑΓΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΝ; Ὁ Πατριάρχης θά προχωρήση εἰς τήν ἐπανεξέτασιν τῆς δογματικῆς κατανοήσεως τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας; Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, θεολόγου.
Ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς θὰ δώση τὴν Θ. Κοινωνίαν εἰς αἱρετικούς; Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κατραμάδος.
Ὁ Σεβ. Κερκύρας κονιορτοποιεῖ τοὺς χειρισμοὺς τῆς ΔΙΣ!

«Θὰ ἐπιτρέψουμε τὸ «πολιτικῶς ὀρθὸν» καὶ στὴν Ἐκκλησία;». Γράφει ὁ π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης.
ΔΙΣ: Μὴ συμβατοὶ μὲ τὴν Ὀρθοδοξίαν οἱ Rotary καὶ Lions. Ρόταρυ: Ἔχομεν ἀπονείμει τὴν ὑψίστην ροταριανὴν τιμὴν εἰς τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον!
Εἶναι ἔγκυρος ὁ ἀφορισμὸς τοῦ Ἀμβροσίου κατὰ Πρωθυπουργοῦ, Κεραμέως καὶ Χαρδαλιᾶ; Τοῦ κ. Κυριάκου Κυριαζοπούλου, Καθηγητοῦ (ἐπ.) τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου εἰς τὴν Νομικὴν Σχολὴν τοῦ Α.Π.Θ., δικηγόρου παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ, θεολόγου.
Ἡ Ἱ. Μονὴ Σινᾶ προσεύχεται διὰ τὴν πανδημίαν μὲ εὐχὴν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σιναίου Δαμιανοῦ.
Μᾶς ἀφελληνίζουν εἰς τὴν Ἀμερικήν. Γράφει ὁ κ. Ἀριστοτέλης Μακροδημήτρης.
Οἱ «ἀναθεωρητικοὶ» καὶ ὁ βασιλεὺς Λεωνίδας. Γράφει ὁ κ. Εὐάγγελος Στ.  Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ., Συντονιστής Ἐκπαιδευτικοῦ Ἔργου Θεολόγων Ἀττικῆς.
Ἔπρεπε νὰ συγκληθῆ ἡ ΙΣΙ καὶ ὄχι νὰ ἀποφασίζη ὁ σύγχρονος Ἀχαάβ! Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Θεοκλήτου Τσίρκα.
Ἀλλοτρίωσις τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος. Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδᾶς, Δικηγόρος Παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ.
Εἶναι μέγα τὸ θαῦμα τῆς Θείας Κοινωνίας.  Γράφει ὁ κ. Κωνσταντῖνος Γ. Παπαδημητρακόπουλος.
Προφῆται, προνοητικοί, παρανοϊκοὶ ἢ ραδιοῦργοι; Γράφει ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης.
Ἡ ἀντιμετώπισις τῶν θλίψεων. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Ντανᾶ, Ἱεροκήρυκος.
Κίνησις φιλοσοφικῶν καὶ μεταφυσικῶν ὁμάδων. Tοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ
Αἱ ἄδικοι ἐπικρίσεις. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
Ἡρωϊκὰ παραδείγματα πίστεως. Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων (Ἑβρ ια΄ 33, ιβ΄ 2). Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com