12 Φεβ 2020

Τὰ δύο ἄκρα τοῦ Σεβ. Ναυπάκτου


Ὁ Σεβ. Ναυπάκτου ἐδημοσίευσε κείμενον μὲ τὸν τί­τλον: «Τὰ δύο ἄκρα, κατὰ τὸν ἅγιο Παΐσιο, καὶ τὰ ζιζάνια» τῆς 28ης Ἰανουαρίου 2020, εἰς τὸ ὁποῖον μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει:
«Δὲν πρέπει νὰ ἐνεργοῦμε μεμονωμένα, ἀλλὰ νὰ ὑπακούουμε στὴν Ἐκκλησία, τὴν Σύνοδο τῶν Ἐπισκόπων, γιὰ νὰ διασφαλίζονται οἱ ἐνέργειές μας, καὶ νὰ μὴ κάνουμε λάθη, γιατί «τὰ πνευματικὰ λάθη πληρώνονται πολὺ ἀκριβά»! Ὅταν κάποτε ἡ Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων, ἡ Ἱεραρχία, μπορεῖ νὰ κάνη κάποιο λάθος στὸν χειρισμὸ τῶν διαφόρων θεμάτων, τότε ὁ Χριστὸς ποὺ εἶναι ἡ Κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα θὰ φωτίση τὴν ἴδια τὴν Ἱεραρχία νὰ διορθώση τὸ τυχὸν λάθος της, σὲ ἐπὶ μέρους ζητήματα».

Ποίαν Σύνοδον; Αὐτὴν ποὺ συγκαλεῖται μόνον πρὸς ἐνημέρωσιν καὶ ὄχι δι’ ἀπόφασιν; Αὐτὴν ποὺ δὲν τῆς ἐπιτρέπεται ἡ ἀπόφασις διὰ ψηφοφορίας; Αὐτὴν ποὺ δὲν τηρεῖ οὔτε ἱ. κανόνας οὔτε καταστατικοὺς χάρτας; Αὐ­τὴν ποὺ ἀποφασίζει… διὰ βοῆς; Αὐτὴν ποὺ ἀκολουθεῖ ὑποχρεωτικῶς τὴν ἀπόφασιν τῆς ἐλεγχομένης ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον ΔΙΣ; Αὐτήν, τῆς ὁποίας τὸ ἥμισυ ἔχει πρῶτα διασκεφθῆ μὲ τὸν κ. Τζέφρι Πάιατ; Αὐτὴν ποὺ «ἀποφασίζει» χωρὶς νὰ ἔχη εἰς χεῖρας της τὰ πορίσματα τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν; Αὐτὴν ποὺ «ἀποφασίζει» χωρὶς νὰ τὴν ἐνδιαφέρη ἡ ἀποστολικὴ διαδοχὴ τῶν αὐτοχειροτονήτων; Αὐτὴν ποὺ δὲν λαμβάνει θέσιν διὰ τὰ θρησκευτικὰ τῶν παιδιῶν μας; Αὐτὴν ποὺ δέχεται τὸν β΄ γάμον τῶν κληρικῶν καὶ τὴν μετάδοσιν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων εἰς οὐνίτην ἀδιαμαρτύρητα; Αὐτὴν ποὺ ἐκλέγει Μητροπολίτας ἐκείνους ποὺ ἤδη ἔχουν ἀνακοινωθῆ εἰς τὰ μέσα ἐνημερώσεως ἕνα μῆνα πρίν; Αὐτὴν ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ Ἱεράρχας, ἔνιοι τῶν ὁποίων δὲν ἔχουν οὔτε πτυχίον θεολογίας; Πόσους -ὄχι «θεουμένους», ἀλλὰ- «κεκαθαρμένους» ἔχει ἡ Ἱεραρχία, Σεβασμιώτατε;
Μεταθέτετε τὴν εὐθύνην εἰς τοὺς πιστοὺς ποὺ δὲν ὑπακούουν, ἐνῶ οἱ Ἱεράρχαι δὲν ὑπακούουν οὔτε εἰς τοὺς πνευματικούς τους οὔτε εἰς τοὺς Ἱ. Κανόνας. Ἐπικαλεῖ­σθε ἕνα εἶδος «αὐτοματοποιημένου» φωτισμοῦ τῆς Ἱεραρχίας ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦ­μα, ἀποκλείων ὅτι δύνανται νὰ ὑπάρξουν πνευματέμφοροι κληρικοὶ ἢ καὶ λαϊκοὶ ἐκτὸς Συνόδου, εἰς τοὺς ὁποίους ἂν μὲ ταπείνωσιν ἔδιδαν προσοχὴν οἱ Σεβασμιώτατοι θὰ ἦσαν καλύτερα τὰ πράγματα. Σύνοδος δὲν σημαίνει εἰς τὰ γραπτὰ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας συγκέντρωσις «ὀμφαλοσκόπων» Ἐπισκόπων, ἀλλὰ σύναξις διακόνων τῆς ἁγιοπνευματικῆς μαρτυρίας τοῦ ποιμνίου τους.

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

π. Ιερόθεε, το παρελθόν σου σε καλεί καλύτερα να σιωπήσεις. Το έχασες το παιχνίδι! Τώρα η προσπάθεια αποκατάστασης μιας "ισορροπίας" που θα ικανοποιεί τους πάντες, είναι μεγάλο ρίσκο για σένα. Μπορεί να σε ταπεινώσει ακόμη περισσότερο. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά που λες τώρα, μ` αυτά που έγραψες στα όντως ευλογημένα βιβλία σου. Κλαίμε κι εμείς μαζί σου, αλλά σιώπα.Σιώπα και προσεύχου, πάτερ!
Σ.Η.

Ι.Θ.Κ είπε...

ΕΥΛΟΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ,ΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ,ΑΠΟ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΣΕ ΕΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ,ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ(ΠΑΓΙΑΤ,ΠΟΜΠΕΟ,ΚΛΠ).ΘΕΛΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ,ΠΟΥ ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΣΑΝ ΦΙΛΟΣ ΚΑΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΣ,ΠΟΥ ΤΟΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΧΡΌΝΙΑ.

Ανώνυμος είπε...

«Εκλαμβάνει τον ευσεβή λαό ως άλογα πρόβατα, τα οποία άγει κανείς και φέρει όπως θέλει. Αλλ᾽είμεθα λογικά πρόβατα, έχουμε νού και βούλησι, πάνω απ᾽ όλα ως πιστοί έχουμε Πνεύμα Άγιο, υπάρχουν οι ποιμένες για μας και όχι εμείς για τους ποιμένας,και γι᾿ αυτό είναι δικό μας δικαίωμα να εκλέγωμε τους ποιμένας μας.» Νικ. Σωτηρόπουλου «Πράξεις Αποστόλων» σ.132
B.D

ΜΑΡΙΑ είπε...

Σεβαστέ Ναυπάκτου,

τό Ἅγιον Πνεῦμα δέν εἶναι ἀποκλειστικότητα τῶν Ἱεραρχῶν καί κληρικῶν γενικά, ἀλλά ὅλων τῶν βατπισμένων πιστῶν, κλήρου καί λαοῦ!

Τό Ἅγιον Πνεῦμα δέν ἐνεργεῖ καί φωτίζει μόνο τούς Ἱεράρχες, ἀλλά κάθε πιστό πού διάγει ἐν μετανοίᾳ εἰς ὁδόν τηρήσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου καί ἔχει φρόνημα ταπεινό καί κυρίως εἶναι ἑπόμενος τοῖς Ἁγίοις Πατράσιν διά νά μήν πλανᾶται!

Ὁ Χριστός καί Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας δέν ἐνεργεῖ μαγικά καί μάλιστα σέ ὦτα μήν ἀκουόντων, ἀλλά σέβεται τήν ἐλευθέρα βούληση τοῦ κάθε πιστοῦ καί τήν παρατηρεῖ. Ὅταν οἱ Ἱεράρχες μας κωφεύουν, ἀνοίγουν περισσότερο τά στόματα τῶν ὑπολοίπων πιστῶν, τά ἐσωτερικά διά τῆς προσευχῆς καί μετανοίας καί τά ἐξωτερικά διά τῆς ὁμολογίας, πού λειτουργοῦν ὡς ἀντισώματα στήν ἀσθένεια νοσούντων μελῶν τοῦ Σώματος τοῦ Κυρίου!
Ἔτσι,
καί ὁ καθένας θά εἶναι ἀναπολόγητος ὥστε νά μήν μπορεῖ νά ἰσχυρισθεῖ` "δέν εἶδα, δέν ἄκουσα", ἀλλά καί ὁ Κύριος βλέπει καί θά κρίνει τόν καθένα μας προσωπικά!

Μήν ἐλπίζετε ὅτι Ὑμεῖς θά κάνετε ὅ,τι θέλετε καί ἡμεῖς θά γίνουμε τυφλοί καί κωφάλαλοι.
Ἐξάλλου, δέν βλέπουμε μέχρι τώρα, μετά ἀπό τόσες ἀποκαλύψεις καί παρακλήσεις πρός Ὑμᾶς ὄλους, παρά νά ἐμμένετε οἱ Ἱεράρχες στήν λάθος πορεία Σας.
"Λέγω ὑμῖν ὅτι, ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι κεκράξονται" (Λουκ. 19, 40).
Θεωρῆστε μας τοῦβλα, προσωπικά τό ἀποδέχομαι γιά τόν ἑαυτό μου, ἀλλά κράζοντα.

Ανώνυμος είπε...

".....ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΘΑ ΦΩΤΙΣΗ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ....". ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ;( Π.Χ.ΣΤΗ ΨΕΥΤΟΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ }

Διονύσιος είπε...

Πέρασαν τρία χρόνια από την ληστρική ψευδοσυνοδο στο Κολυμπάρι τής Κρήτης καί ενάμισι χρόνος από την σχισματικοί οργάνωση των καθαιρεμενων καί αυτοχειροτονητων ιεραρχών του Μητροπολίτη Επιφάνιου, με την οποία λειτουργείται και συμπροσευχεσθαι και ως επίσημη εκκλησία τής Ουκρανίας,στα δίπτυχα της ορθοδόξου εκκλησίας.
Ζητάτε να μην αντιδράσουμε,οι ορθόδοξοι χριστιανοί !
Σας λείπει ακόμη καί λίγη σοβαρότητα,με αυτά που μας γράφετε!
Ντροπή σας.

Διογένης είπε...

Απλώς, σκόπιμα διαστρέφει την αλήθεια. Κάνει ότι κάνουν και οι ιαχωβάδες. Παίρνει ένα απόσπασμα και το ερμηνεύει όπως θέλει. Όπως νομίζει.
Πρέπει να ντρέπεται.
Αλλά και το ποίμνιό του, πού είναι;

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com