3 Ιαν 2020

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος δέν θεωρεῖ «σοβαρή» τήν πρόταση Συνάξεως Προκαθημένων γιά τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου! Τρία δημόσια ἐρωτήματα.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος δέν θεωρεῖ «σοβαρή» τήν πρόταση Συνάξεως Προκαθημένων γιά τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου!
Τρία δημόσια ἐρωτήματα.
«Συνάξεις ἤ  Συνόδους τῶν Προκαθημένων συγκαλεῖ μόνον ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί οὐδείς ἄλλος», τόνισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος δέν μπῆκε στόν κόπο νά ἀπαντήσει στήν Ἐπιστολή-πρόσκληση τοῦ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου, καί κατά τ’ ἄλλα φίλου του…
Στό παρακάτω βίντεο θά ἀκούσετε τίς δηλώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου, πού παρέθεσε σέ συνέντευξη μετά τήν Δοξολογία γιά τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου πολιτικοῦ ἔτους. Ἀφοροῦν στήν πρόσκληση τοῦ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου στό Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας γιά Σύναξη Προκαθημένων μέ θέμα τήν Ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου «φυλάττει» τήν ὑποτιθέμενη «οὐδετερότητά του» στό φλέγον ζήτημα τῶν σχισματικῶν Οὐκρανῶν, τῆς ψευδοεκκλησίας τους καί τοῦ ψευδοαυτοκεφάλου πού ἔλαβαν ἐκ Φαναρίου ταῖς πρεσβείαις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑλλάδος, στό ὁποῖο προφανῶς καί δέν θέλει νά λάβει ὑπεύθυνη καί ξεκάθαρη στάση ὡς ὀφείλει κάθε Ὀρθόδοξος Χριστιανός στά θέματα Πίστεως·
«ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν» (Ματθ. 5, 37).
Τά τρία ἐρωτήματα πού θά ἤθελα νά θέσω στόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου εἶναι τά ἑξῆς:
1ον,
ἄν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶναι αἱρετικός ἤ αἱρετίζει ἤ ἔπεσε σφόδρα ἔξω σέ βασικό ζήτημα Πίστεως ἐκ τοῦ ὁποίου διαιωνίζονται σχίσματα,  προκύπτουν κι ἄλλα, διαιρέσεις, διασπάσεις καί σκανδαλισμοί στόν χιτῶνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ποιός Ἱερός Κανόνας ἀπαγορεύει τήν πρωτοβουλία ἄλλων Προκαθημένων γιά σύσταση Πανορθοδόξου (Οἰκουμενικῆς) Συνόδου καί ἀποκατάσταση τῆς Ὀρθοδόξου Ἀληθείας καί Ἑνότητος ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι;
2ον,
ἡ μετάβαση στήν Κωνσταντινούπολη καί ἡ συμμετοχή τοῦ Μητροπολίτη Κωνσταντίας κ. Βασιλείου, ὡς ἐκπροσώπου, μάλιστα, τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, στήν Θρονική Ἑορτή (30/11/2019) τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ ὁποῖος συλλειτούργησε μέ τόν Μητροπολίτη Τσερνίγιβ καί Νίζνας Εὐστράτιο, ἐκπρόσωπο τῆς δῆθεν Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καί παρουσίᾳ Παπικῶν συλλειτουργούντων-συμπροσευχομένων  δέν ἀποτελεῖ πλάγια ἤ καί εὐθεία θέση-ἀπάντηση ὑπέρ τῶν αἱρετικῶν, τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῶν σχισματικῶν καί τοῦ περισσότερο τελικά «φίλου» του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου;
3ον,
ὑπάρχει «οὐδετερότητα» στήν Ὁμολογία Πίστεως καί στά ζητήματά της, εἰδικά ὅταν αὐτά δημιουργοῦν σχίσματα;
Πῶς τώρα ἐμεῖς οἱ ἁπλοί πιστοί νά θεωρήσουμε «σοβαρά» αὐτά πού λέγονται κι ἐνεργοῦνται ἀπό τούς Ποιμένες μας;
(τέταρτον ἐρώτημα, ρητορικόν…).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com