23 Ιαν 2020

Η τελική διάταξη για την εορτή των Τριών Ιεραρχών

Ολοκληρώθηκε σήμερα η Ψήφιση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τη διάταξη με την οποία αλλάζει ο τρόπος εορτασμού των Τριών Ιεραρχών. Η τελική διάταξη στο ψηφισθέν νομοσχέδιο έχει ως εξής:
Άρθρο 56
Τροποποίηση του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109)
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ) στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Σε περίπτωση που η 30ή Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις λαµβάνουν χώρα την προηγούµενη Παρασκευή. Ειδικά, την ηµέρα αυτή τηρείται κατά τα λοιπά το ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων.».
2. Από την περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 διαγράφονται οι λέξεις: «την εορτή των Τριών Ιεραρχών».
3. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και για τις εορταστικές εκδηλώσεις που πραγµατοποιούνται κατά την ηµέρα της θρησκευτικής εορτής των Τριών Ιεραρχών, στα δηµόσια και ιδιωτικά Γυµνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελµατικά Λύκεια, Γυµνάσια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), Λύκεια Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελµατικά Γυµνάσια-Λύκεια και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), ηµερήσια και εσπερινά.
4. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου η περίπτωση β της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της µε αριθµ. 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β΄ 2005) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων αντικαθίσταται µε τη φράση «β. Η θρησκευτική εορτή του Αγίου Πνεύµατος» και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου καταργείται.
Δείτε και

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com