6 Δεκ 2019

To θέατρο του Φαναρίου

Ὁ κυρὸς Χριστόδουλος τυγχάνει ὁ μοναδικὸς Προκαθήμενος, ποὺ ὑπέστη ζωντανὰ τόν παγκόσμιον τηλεοπτικὸν διασυρμόν του. Παρηκολούθησε ζωντανὰ ἀπὸ τὴν τηλοψίαν, νὰ τὸν κηρύσσουν εἰς ἀκοινωνησίαν, δηλ. ἀφορισμόν, 42 ἄβουλοι ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ἄλλης Ἐκκλησίας, μὲ ἐπιτραχήλια, ὠμόφορα, θυμιατὰ καὶ ψαλμῳδίες.

Ἐπρόκειτο διὰ μία θεατρικῆς ἐμπνεύσεως παρῳδίαν ἀφορισμοῦ μοναδικὴν χωρὶς δίκην. Χωρὶς καμμίαν κανονικὴν βάσιν. Τοιοῦτο γελοῖον συμβὰν δὲν συνετελέσθη ΠΟΤΕ εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν.
Αὐτὴν τὴν «κωμῳδίαν», ἡ ὁποία ποτὲ δὲν ἀνῃρέθη μὲ ἀνάλογον τρόπον, ἐλησμόνησαν οἱ 32 Μητροπολῖ­ται ποὺ ἐξελέγησαν ἐπὶ Χριστοδούλου. Ἰδιαιτέρως δὲ οἱ πλέον εὐνοημένοι ἀπὸ αὐτόν, μὲ πρῶτον τὸν Σεβ. Ἰγνάτιον Βόλου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐντελῶς ἐκτροχιασθῆ εἰς τὴν στήριξιν τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου διὰ τοὺς ἀχειροτονήτους τῆς Οὐκρανίας.
Νὰ μνημονεύσωμεν ἀκόμη τοὺς προκλητικὰ προωθηθέντας ἀπὸ τὸν κυρὸν Χριστόδουλον, Πατρῶν Χρυσόστομον Σκλήφα καὶ Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίαν Φούνταν. Καὶ αὐτοὶ συναγωνίζονται τὸν Μεσσηνίας Χρυσόστομον Σαββάτον εἰς τὴν ταύτισιν μὲ τὸν Βαρθολομαῖον, τὸν ἐξευτελίσαντα τὸν προωθήσαντα αὐτοὺς Χριστόδουλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com