19 Δεκ 2019

Ἑορταστικές ... παῦλες!

Αποτέλεσμα εικόνας για χριστουγεννιατικος στολισμος αθηνας
Εὐάγγελος Στ. Πονηρός Δρ Θ., Μ.Φ.
Συντονιστής Ἐκπαιδευτικοῦ Ἔργου Θεολόγων Ἀττικῆς
            Ἀνέκαθεν οἱ ἠλεκτρικές διακοσμήσεις τῶν πόλεων κατά τίς παραμονές καί τή διάρκεια τῶν Χριστουγέννων προξενοῦσαν ἀρνητικές ἀντιδράσεις.

            Ἀφ΄ ἑνός διότι στοιχίζουν καί ὡς πρός τήν κατασκευή καί ὡς πρός τήν κατανάλωση ρεύματος, ἐνῷ συνάνθρωποί μας πεθαίνουν ἀβοήθητοι στούς δρόμους μέσα στό χειμώνα καί τά χρήματα τά ὁποῖα ξοδεύονται γιά ἀνούσιες διακοσμήσεις θά μποροῦσαν νά τούς βοηθήσουν.
            Ἀφ΄ ἑτέρου διότι συχνά δέν σήμαιναν κάτι οὐσιαστικό. Συνήθως ἐπρόκειτο γιά ἀπομιμήσεις τοῦ ἀστέρος τῆς Βηθλεέμ, ἀπομιμήσεις ἀγγέλων ἤ κεριῶν.
            Ἐφέτος (2019) ὅμως τό κακό παράγινε. Δέν γνωρίζουμε ποία σοφή κεφαλή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων ἀποφάσισε νά ἐγκρίνει ὡς ἡλεκτρική διακόσμηση στή λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, αὐτή πού ξεκινᾶ ἀπό τή Βουλή τῶν Ἑλλήνων, ... φωτεινές παῦλες!
            Τόσο κακάσχημη καί ἀκαλαίσθητη ὅσο καί ἀνόητη μέχρι καί βλάσφημη διακόσμηση δέν ἔχουμε δεῖ ὅσο ζοῦμε ὄχι μόνο στήν Ἀθήνα, ἀλλά πουθενά στόν κόσμο, ὅπου κι ἄν ἔχουμε ταξιδεύσει. "Διακόσμηση" ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ νά σοῦ ἀφαιρέσει κάθε ἑορταστική χαρά καί νά τήν ἀντικαταστήσει μέ ὀργή καί θλίψη.
            Ἀντιδράσεις ὑπῆρξαν πολλές, ἀλλά δέν ἀκούσαμε καμμιά συγγνώμη ἀπό μέρους τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, οὔτε εἴδαμε τόν Δῆμο νά τίς καταργεῖ - στ΄ ἀλήθεια θά ἦταν ὁ δρόμος πολύ καλύτερος χωρίς τή γελοία αὐτή διακόσμηση -  παρά συνεχίζει ἀκάθεκτος ἀκολουθώντας τό ρητό τοῦ Ποντίου Πιλάτου: "ὅ γέγραφα γέγραφα".
            Εἰπώθηκε πώς οἱ ἐν λόγῳ παῦλες θυμίζουν τά εἰδικά φωτιστικά, τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται στά καταστήματα τροφίμων ἤ ἑστιάσεως, γιά νά σκοτώνουν ὅσα ἔντομα εἰσβάλλουν σέ αὐτά.
            Σ΄ ἐμᾶς οἱ ... ἑορταστικές παῦλες ἔδωσαν ἄλλο μήνυμα. Κατ΄ ἀρχήν ἡ λέξη παῦλα προέρχεται ἀπό τό ρῆμα "παύω" καί δηλώνει παύση. Καί ἀνέκαθεν χρησιμοποιεῖται στά ἔγγραφα γιά νά δηλώσει τό κενό. Τήν ἀπουσία τοῦ ζητουμένου τῆς στήλης ὅπου χρησιμοποιεῖται, τήν ἀπουσία φερ΄ εἰπεῖν ἐσόδων ἤ ἐξόδων. Ἐπειδή λοιπόν ἀπουσιάζει τό ὁποιοδήποτε σχῆμα τό ὁποῖο θά παρέπεμπε στή χριστιανική πίστη, ἄγγελος, ἀστέρας Βηθλεέμ, κερί, ἀλλά χρησιμοποιειται τό σύμβολο τοῦ κενοῦ, πιστεύουμε ὅτι αὐτό τό μήνυμα δίδεται ἐν τέλει: νά ἐγκαταλείψουμε τήν πίστη καί ζωή τήν ὁποία συνεπάγεται ἡ ἐναθρώπιση τοῦ Θεοῦ Λόγου καί νά υἱοθετήσουμε τό κενό. Τό ἄν ἐπιδιώχθηκε τό μήνυμα αὐτό ἐκούσια ἤ ἀκούσια εἶναι μία ἄλλη ἱστορία, ἕνα ἄλλο ἐρώτημα στό ὁποῖο δέν εἴμαστε ἁρμόδιοι νά ἀπαντήσουμε, ἀφοῦ ἄλλος εἶναι "ὁ ἐτάζων νεφρούς καί καρδίας".
            Ἕνα μόνο γνωρίζουμε μέ βεβαιότητα: ὅτι δέν πρόκειται νά υἱοθετήσουμε τό κενό, τό ὁποῖο προπαγανδίζουν οἱ "ἑορταστικές" παῦλες καί νά ἐγκαταλείψουμε τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.
            Κι ἄν κάποιος διαθέτει κενό στή θέση τήν ὁποία θά ἔπρεπε νά καταλαμβάνει ἡ νοημοσύνη του, δέν θά ἔπρεπε νά τό διαφημίζει κιόλας!

1 σχόλιο:

ΜΑΡΙΑ είπε...

Ἐπίσης ἐκτός ἀπό παῦλα-παύση-κενό πίστεως, νοημοσύνης καί αἰσθητικῆς αὐτῶν πού τίς ἐμπνεύστηκαν καί τίς ἐπέβαλαν,
ἐκτός ἀπό ἐντομοσκοτῶστρες καί χρηματοσκοτῶστρες σπατάλης ρεύματος,

θυμίζουν καί κάτι λάμπες νοσοκομείων καί χειρουργείων, πού μᾶλλον ὑποσυνείδητα δεικνύουν τήν ἀσθένεια πού διακατέχει αὐτούς πού τίς σκέφθηκαν, οἱ ὁποῖοι νοσοῦν ψυχικά τῇ ἀπουσίᾳ τοῦ Θεοῦ ἀπό μέσα τους καί τῇ μισανθρωπίᾳ πού δείχνουν στούς συνανθρώπους καί συμπολίτες τους, ὥστε νά διώξουν κι ἀπ'αὐτῶν τήν ζωή τόν Θεό!

Φῶτα, χωρίς Φῶς ΧΡιστοῦ=σκότος κολάσεως!

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com