2 Δεκ 2019

Ὁ Πατριάρχης τῶν ἐγκωμίων!

Ὁ π. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς, γνωστὸς διὰ τὰ πονήματα κολακείας πρὸς τὸν Πατριάρχην Κων/λεως, ἐκλήθη ἀπὸ τὴν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴν Καναδᾶ, διὰ νὰ πραγματοποιήση ὁμιλίαν. Αὐτὴ εἶχεν ὡς θέμα:

«Ὁ Πατριάρχης τῶν Ἁγίων: Σύγχρονοι Ὀρθόδοξοι Γέροντες ποὺ ἀναγνωρίστηκαν ὡς Ἅγιοι ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ τὴν Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδο».
Πρῶτον, οἱ Ἅγιοι δὲν χρειάζονται ἀναγνώρισιν ἀπὸ κανένα Πατριάρχην, ἀλλὰ δοξάζονται ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ διαλαλοῦνται ἀπὸ τοὺς πιστούς. Ἑπομένως, ἡ συμβολὴ τοῦ Πατριάρχου εἶναι μηδαμινή… «περὶ ὄνου σκιᾶς»…
 Δεύτερον, ἡ ὁμιλία περιέχει μίαν ἀντίφασιν: εἶναι διὰ τὸν Πατριάρχην ἢ διὰ τοὺς Ἁγίους; Δὲν ὑπῆρξε κάποιος νὰ διορθώση τὸν τίτλον;
Τρίτον, ὅσα ἐγκώμια καὶ ἂν γίνωνται ὁ κόσμος γνωρίζει τὴν ἀλήθειαν… Ἀποροῦμεν μὲ τὸν Πατριάρχην ὅμως, διότι φέρει καὶ ὁ ἴδιος εὐθύνην διὰ τὰ ἐγκώμια, ποὺ τοῦ πλέκουν. Ἂν ἦτο ὄντως Πατριάρχης δὲν θὰ ἐπέτρεπε νὰ τὸν ἐγκωμιάζουν ὡς νὰ εἶναι κανένας πολιτικὸς ποὺ ἔχει ἀνάγκην προβολῆς… καὶ δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά! Πρὸ τοῦ βήματος τοῦ ἀδεκάστου Κριτοῦ θὰ λογαριάση κανεὶς τὰ ἐγκώμια;

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Προ του αδέκαστου Κριτού θα είναι ο Πατριάρχης των Ουαί.

Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Η φωτογραφία μου
Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aktinesblogspot@gmail.com